FETVALAR

SORU:

Kitab-ı Mukaddes’te yüzlerce yerde Allah’ın en büyük ismi olarak YHWH/Yahve ifadesi geçiyor. Ancak Kur’an ve Sünnet'te Allah için böyle bir isim kullanılmıyor. Ehlikitab’ın sıkça kullandığı bu ismi Kur’an’ın önceki kitapları tasdiki açısından nasıl anlamalıyız?

Tarih: 29 Ocak 2019

CEVAP:

Yahova kelimesi Kur’an’da geçmez; çünkü bu kelime İbranicedir. Kur’an ise Arap dilinde inmiştir. Arapça bir kitapta İbranice bir kelime olması beklenemez.

Bu kelime, İbranicede “var olmak” anlamına gelen “hayah” kökünden türemiştir. Yahova kelimesi de “varlığı kendinden olan” manasına gelmektedir.[1]

Yahudiler bu ismin, başka hiçbir varlığa yakıştırılamayan Allah’ın tek ismi olduğunu kabul ederler. Kur’an’da Allah ile ilgili bu manaya gelen nitelemeler mevcuttur. Mana bakımından bakıldığında ayetlerde geçen “el-hayyu’l-kayyûm” vasıflarının İbranicedeki Yahova ile aynı manaları ifade ettiği görülebilir.

[1] www.jewishencyclopedia.com/articles/11305-names-of-god#anchor2


Etiketler: