Duadan sonra ellerimizi yüzümüze sürmenin hükmü nedir?
Süleymaniye Vakfı > Dua > Yazılı Fetvalar Tarih: 05 Ocak 2010  
Soru: Namazlardan sonra yapılan veya diğer zamanlarda yapılan dualardan sonra ellerimizi yüzümüze sürmenin hükmü nedir?
Cevap: 

Ömer b. Hattâb radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem duâda ellerini kaldırdığı zaman onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi.” Muhammed b. Müsenna kendi rivâyetinde: “Onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi” demektedir. (Tirmizî, Daavât, 11.)

Bu hadisi rivayet eden Tirmizî şöyle bir açıklama yapmıştır:

Bu hadis, sahih garibtir. Sadece Hammad b. İsa’nın rivayetiyle bilmekteyiz. O, bu hadisi tek başına rivayet etmiştir. Bu kimsenin hadis rivayeti azdır. Bazı kimseler ondan hadis rivayet etmişlerdir. Hanzale b. Ebî Sûfyân güvenilir bir kimse olduğunu söylemiştir.

Hadis âlimlerinden İbn Hacer el-Askalânî, Bulûğu’l-Merâm adlı kitabında, Ebû Dâvûd ve diğer bazı hadis kitaplarında Abdullah İbn Abbas’tan buna benzer başka bir hadisin de nakledildiğini, bu hadisler birlikte değerlendirildiğinde bunun hasen bir hadis olduğunu ifade etmektedir. (Bkz: İbn Hacer el-Askalânî, Bulûğu’l-Merâm, Bâbu’z-Zikr ve’d-Duâ, 1582-1583 numaralı hadisler) 

Bu bilgiler ışığında duadan sonra elleri yüze sürmenin sünnet olduğu söylenebilir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Her duadan sonra el-Fatiha demenin hükmü nedir? Camilerde vb. yerlerde, yemek duası vb. sonra dua eden ve ettiren kişiler el-Fatiha diye bitiyorlar neden? Bu sünnet mi? Peygamberimizin de yaptığı bir şey mi? 2009.08.20 50617
2 Toplu duanın İslamiyet'teki yeri nedir? Arafat'ta toplu dua, toplu yemek duaları, namazlardan sonraki dualar... Bunlarla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. 2009.08.10 21589
3 Duada bazı kimseler ellerini açıyor bazı kimseler de ellerini birleştiriyorlar. Elleri bitiştirerek dua yapmanın bir kaynağı var mıdır? Yoksa sonradan uydurulan bir şey midir? 2009.08.10 34039
4 "Yâ Hayyu, yâ Kayyûm bi rahmetike esteğîsu” duasının manası nedir? 2009.08.10 179731
5 Bazı büyük zatların yüzü suyu hürmetine duamızı kabul etmesini Allah’tan isteyebilir miyiz? Mesela “Ya Rabbi Hz. Muhammed'in yüzü suyu hürmetine veya evliya-i kiram, şehitler ve salihler hürmetine dualarımızı kabul et.” şeklinde dua edebilir miyiz? 2009.08.10 35131
6 İstihare hakkında bilgi verir misiniz? İstihare duası ve namazı var mıdır? İstihareden sonra görülen rüya ile amel edilir mi? 2009.08.10 42645
7 Cevşen olarak bilinen dua metni, hadis ilmi açısından nasıl değerlendirilmektedir? 2013.12.13 15756
8 Namazlardan sonra yapılan veya diğer zamanlarda yapılan dualardan sonra ellerimizi yüzümüze sürmenin hükmü nedir? 2010.01.05 23271
9 Son zamanlarda ezan duası cemaatle yapılıyor. Sorum şu: Ezan duasının toplu olarak yapılması mı, yoksa herkesin tek başına mı yapması daha iyi? 2012.12.11 13805
10 Kenzü’l-Arş ve Kadeh duası hakkında bilgi verir misiniz? Bunları okumak doğru mudur? 2010.02.22 34586
11 Cevşen, muska veya buna benzeyen şeyleri boyuna asmanın dinimizde yeri var mıdır? 2010.07.12 64798
12 Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm demek ne anlama geliyor? 2010.07.29 1118203
13 Yemeğin ortasında dua etmek sünnet midir? Peygamberimiz yemeğin ortasındayken dua etmiş midir? 2010.10.30 15358
14 Duaya başlamadan önce Peygamberimize salât-ü selam getirmek şart mıdır? Salât-ü selam getirilmezse dua Allah’a ulaşmazmış, doğru mu? 2010.11.22 38254
15 Kunut duasını bilmeyenler vitir namazında hangi duayı okumalı? 2011.01.15 563974
16 Rabbenâ âtinâ duası okunurken bazı kimseler ellerini ters çeviriyorlar. (Ve qınâ azâbe’n-nâr derken) Bununla ilgili sahih bir rivayet var mı? 2011.01.28 26699
17 Gerdek gecesine özel bir dua var mıdır? 2011.02.05 48901
18 Peygamberimizin cinsel ilişkiden önce dua edilmesini tavsiye eden bir hadisi var mıdır? 2011.02.19 67664
19 Fatiha'dan sonra veya duaların ardından kullandığımız “âmin” kelimesinin içeriği, öz anlamı nedir? Bazı kaynaklarda âminin Amen’den geldiği ve Amen’in eski bir Yahudi tanrısı olduğu belirtiliyor. Bunun bir aslı var mıdır? Fatiha'nın ardından âmin dememizin gerekçesi nedir? 2011.05.04 30668
20 Sahih sayılan hadis kitaplarında peygamberimizin vefatından önce eşinin kollarında Cenabı Allah’tan Refik-i Âlâ’yı talep ettiği yazıyor. Biz de dualarımızda Refik-i Âlâ’yı talep edebilir miyiz? Yoksa Refik-i Âlâ, makâm-ı mahmûd gibi sadece peygamberimizin özelinde olan bir şey midir? 2011.06.01 12177
21 “Gözünden rahatsız olan bir sahabi Hz. Peygamber’e gelerek “Ey Allah’ın Resulü! Bana afiyet ve sıhhat vermesi için Allah’a dua et.” dedi. Efendimiz de “İstersen dua edeyim ya da istersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır.” Diye cevap verdi. Adam “Dua et.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona abdest almasını ve şöyle dua etmesini söyledi: “Allah’ım! Rahmet peygamberi olan peygamberin Muhammed’in hürmetine sana teveccüh ediyor ve senden istiyorum. Seninle bu ihtiyacımın giderilmesi konusunda Rabbime teveccüh ettim. Allah’ım, o Rahmet Peygamberi’ni benim iyileşmem için vesile eyle.” Adam denileni yaptı ve bir süre sonra gözleri iyileşti.” Bu hadis sahih midir? Vesilenin caiz olduğuna delalet eder mi? 2011.12.28 28053
22 Tesettür duası var mı? Yeni örtünen birisinin yapacağı dua nedir? 2012.01.24 23764