FETVALAR

SORU:

Bakara sûresi 187. ayette geçen "tan yerinin ağırmasından gece oluncaya kadar orucu tamamlayın" ayetini siz "akşam" olarak çevirmişsiniz. Arapça "leyl" kelimesi geçmiyor mu orada ve de leyl gece demek değil mi?

Tarih: 25 Ağustos 2009

CEVAP:

Leyl kelimesi Arap dilinde şu anlama gelmektedir:

“Gündüzün hemen ardı. Başlangıcı, güneşin batmasıdır.” (İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, l-y-l mad., c: 11, s: 607)

Türkçedeki gece kelimesi de aynı anlamdadır. Ancak gece deyince daha çok karanlığın iyice bastırdığı zamanlar anlaşılır. Akşam kelimesi ise güneşin batmasından sonraki zaman anlamındadır. Okuyucunun doğru anlamasını temin için akşam kelimesi tercih edilmiştir.

Buhârî’de Ömer b. Hattab (ra)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerif şöyledir:

Allah’ın Resûlü buyurdular ki:

“Gece bu taraftan geldiği, gündüz şu taraftan gittiği ve güneşin battığı zaman oruçlu kimse iftar eder.” (Buhârî, Savm, 43)

Hadiste açık bir şekilde görüldüğü gibi Peygamberimiz geceyi (leyl), güneşin battığı zamandan itibaren başlatmaktadır.

Bununla ilgili görüntülü cevabımızı aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/oruc-aksama-kadar-mi-yoksa-gece-olana-kadar-mi-tutulur.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/oruc-niye-kuranda-belirtildigi-gibi-gece-olana-kadar-tutulmuyor.html


Etiketler: