FETVALAR

SORU:

Ateistler, şu soru ile Allah’ın varlığına itiraz etmektedirler: “Allah her şeye kadirse kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi?” “Yaratabilir” derseniz “Allah taşı kaldıramaz, demek ki her şeye kadir değildir. Bu durum Allah’ın kadir sıfatı ile çeliştiği için Allah yoktur.” diye cevap verirler. “Yaratamaz” deseniz o zaman da “Demek ki, Allah her şeye kadir değildir; bu durum da Allah’ın temel sıfatı ile çeliştiği için Allah yoktur.” derler. Bu gibilere ne diyebiliriz?

Tarih: 05 Ocak 2012

CEVAP:

Bu gibiler, Allah’ın var ve bir olduğunu iyi bilirler; ama Allah’ı kendilerine benzetip onunla boy ölçüşmeye kalkışırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Siz Allah’ı bir şeylere benzetmeyin. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Nahl, 16/74)

“Ona benzer bir şey yoktur; O işitir, bilir.” (Şûrâ, 42/11)

“Ona denk bir şey yoktur.” (İhlâs, 112/4)

Allah Teâlâ’nın kadir sıfatı, O’nun varlıklara istediği gücü verip sınırlar koymasını ifade eder (İbn Fâris, Mu’cemu’l-Mekâyîs Fî’l-Luğa.) İnsanın bilgisi de gücü de sınırlıdır. Bu konuda şöyle buyurulur:

“… Onlar Allah’ın bilgisinden onun imkân verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar…” (Bakara, 2/255)

“De ki: “Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı; bir o kadarını daha katsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.” (Kehf, 18/109)

“Yerdeki ağaçlar hep kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha katılsa, Allahın sözleri tükenmez. Allah güçlüdür, doğru karar verir.” (Lokmân, 31/27)

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/allah-tealayi-tam-manasiyla-kavrayabilmek-mumkun-mudur.html


Etiketler: