FETVALAR

SORU:

Kur’an’da geçen “sıyâm” kelimesi bildiğimiz manada “oruç” anlamına mı geliyor?

Tarih: 07 Haziran 2017

CEVAP:

Arapça bir kelime olan “savm (الصوم)” ve “sıyâm (الصيام)” sözlükte; ‘kişinin yeme, içme, karı-koca ilişkisi, konuşma, yürüme vs. gibi herhangi bir şeyi terk etmesi, bunlara karşı kendini koruması’[1] anlamlarına gelir.

Kısaca “kendini tutmak” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu kelimenin oruçla ilgili Bakara sûresi 187. ayette ne anlamda kullanıldığına bir bakalım:

İlgili ayette Allah Teâlâ, Ramazan gecelerinde karı-koca ilişkisinin serbest olduğunu belirttikten sonra “Fecrin olduğu tarafta ak çizgi kara çizgiden size göre tam seçilinceye kadar yiyin, için” buyurmuştur. Demek ki Ramazan gecelerinde iftar vaktinden itibaren tan yerinin ağarmasına yani imsak vakti girinceye kadar yemek, içmek ve karı-koca ilişkisi serbesttir. Ayetin devamında Allah “Sonra da sıyâm’ı geceye kadar tamamlayın” buyurduğuna göre buradaki “sıyâm” kişinin kendisini yemeye, içmeye ve karı-koca ilişkisine karşı tutması anlamında kullanılmış demektir. Bu da kelimenin bu ayette tam olarak bizim bugün tutmakta olduğumuz oruç demek olduğunu net bir şekilde göstermektedir.

[1] Halîl, Kitâbu’l-Ayn, s-v-m maddesi, c: 7, s. 171; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c: 12, s. 350.

KAYNAK: Yahya Şenol, Ramazan ve Oruç, 3. Bs., Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017, s. 94-95.

Bununla ilgili görüntülü cevabımızı izlemek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/oruc/kuranda-gecen-oruc-ile-allah-baska-bir-sey-kast-ediyor-olabilir-mi.html


Etiketler: