İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi?
Süleymaniye Vakfı > Ölüm ve Ötesi > Yazılı Fetvalar Tarih: 27 Şubat 2012  
Soru: İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi?
Cevap: 

Ayetler, bazı kimselerin ölüm esnasında çok acı çekeceklerini bildirmektedir. İlgili ayetler şöyledir:

“Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendine bir şey vahy edilmediği halde ‘Bana vahiy gelir.’ diyenden, bir de ‘Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim.’ diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekişirlerken bir görsen! Melekler ellerini uzatır şöyle derler: ‘Verin bakalım canlarınızı! Siz, Allah’a karşı gerçek dışı şeyler söylerdiniz, kendinizi onun ayetlerinden yukarı bir yerde görürdünüz. Ona karşılık bugün alçaltıcı bir cezaya çarptırılacaksınız.’

Bakın bize teker teker geldiniz; tıpkı sizi ilk defa yarattığımız gibi. Size yaptığımız ikramları arkanızda bıraktınız. Yanınızda şefaatçilerinizi de göremiyoruz; onların size eşlik edeceğini umuyordunuz. Bakın, aranızdaki bağlar tümüyle kopmuş. Umut besledikleriniz sizden ayrılıp gitmişler.” (En’âm, 6/93-94)

“Melekler, inkâr edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak ‘Yakıcı azabı tadın bakalım.’ diyerek canlarını alırken bir görsen! Bu, kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.” (Enfâl, 8/50-51)

İslam dininin doğruluğunu iyice kavradıktan sonra dinden dönenler için de şöyle buyrulmuştur:

“Kendileri içi o gerçek, tümüyle ortaya çıktıktan sonra gerisin geri dönenlere Şeytan işlerini kolay gösterir ve kendilerine uzun vadeli kurgular kurdurur.

Bunun sebebi, onların, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara ‘Bazı konularda sizi dinleyeceğiz.’ demeleridir. Oysa Allah, onların ne gizlediklerini biliyor.

Melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırlarken ne hale geleceklerdir! Öyle olacak, çünkü onlar Allah’ı kızdıracak şeylere yapıştı ve rızasını kazandıracak şeylerden hoşlanmadılar. O da, onların bütün amellerini boşa çıkardı.” (Muhammed, 47/25-28)

Dürüst davranan müminlerin ölüm esnasında karşılaşacakları güzel muamele hakkında ise şöyle buyrulmaktadır:

“Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra doğru davrananlar… Onların üzerlerine melekler iner ve ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilmiş cennet ile sevinin.’ derler. ‘Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Ahirette sizin için canınızın çektiği her şey vardır. Sizin için orada istediğiniz her şey vardır. Bu, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah tarafından bir ziyafet olarak verilecektir.” (Fussilet, 41/30-32)

“Melekler iyi kulların canlarını alırken kendilerine ‘Selam olsun üzerinize, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz.’ derler.” (Nahl, 16/32)

Ölüm esnasıyla ilgili başka bir cevabımızı aşağıdaki linkten okumanızı tavsiye ederiz:

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/olum-esnasinda-seytan-kisinin-imanini-almak-icin-gelir-mi.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Kur’an-ı Kerim okuyup sevabını ölmüş yakınlarımıza bağışlamanın hükmü nedir? Bununla ilgili ayet ve hadis-i şerifler nelerdir? 2009.08.19 89691
2 Ahirette günahkar mü'minlerin durumu ne olacak? Mutlaka cehennemde yanacaklar mı? Kimler sonsuz azap görecek? Meryem suresi 71.ayette: "Herkes cehenneme uğrayacak" deniyor, bu durumu açıklar mısınız? 2009.08.12 24496
3 Mu'minun suresi 112. ayette kıyamet günü "yeryüzünde ne kadar kaldın?" diye sorulduğunda; "bir gün ya da daha az" diyenler cennete gidecek olanlar mı? Yoksa bu her insan için geçerli midir? 2009.08.05 12065
4 Bazı insanlar ayetlerde geçen "huld" ve "ebed" kelimelerinin etimolojik kökenleri ve Hz. Ebubekir ve Abdullah İbn Mesud'dan alıntıladıklarını iddia ettikleri sözlere dayanarak, cennet ve cehennemin anladığımız anlamda sonsuzluğu konusunda şüphe ortaya atıyorlar. Bu konudaki açıklamanız nedir? Yani kısaca Cehennem ebedi midir, değil midir? 2009.08.05 13041
5 Taha Suresinin 124. ayetinde Kur'ân'dan yüz çeviren kimselerin kıyamet günü kör olarak haşredilecekleri ifade ediliyor. Kaf Suresi 21. ve 22. ayetlerde ise şöyle deniyor: "O gün herkes maiyetinde bir sevk edici (mahşer yerine) ve şahit olduğu halde gelir. Denir ki muhakkak ki sen bundan habersizdin fakat biz senden örtünü, kapağını kaldırdık ve artık gözlerin keskindir" deniyor. Yani bırakın kör olarak haşir olunmayı gözlerin her zamankinden daha keskin bir şekilde göreceğinden bahsediliyor. Bu ayetleri nasıl anlayabiliriz? 2009.08.05 8414
6 Üç aylarda vefat edenler ahirette sorguya çekilmez diye daima söylenir. Doğru mudur? 2010.01.07 17663
7 Bildiğiniz gibi kıyamet günü Kur’an’da adalet terazilerinin kurulup hesabın görüleceği, hükmün verileceği gün olarak ifade edilmektedir. Saat ise sarsıntının (zelzele) vuku bulacağı vakittir. (Hacc, 22/1) Ancak el-yevmü’l-ahir (son gün) tabiri de Kur’an’da geçmektedir ve Allah’a ve son güne inanmak ifadesi ile imanın esasları arasında yer almaktadır. Bu “son gün” hakkında tefsirlere baktığımızda kıyamet günü ile alakalandırılmış yorumlar yapılmaktadır. “Son gün odur, ondan sonra gün yoktur” gibi yorumların senedi var mıdır? Bu “son gün” dünyanın son günü mü, yoksa ahiret hayatının ilk günü mü? Eğer tefsirlerde denildiği gibi bu son gün, ahiret hayatının ilk günü (diriliş günü) ise Kur’an-ı Kerim’de ayrıca “kıyamet (diriliş) günü” diye günü dirilişe izafe etmekteki hikmet nedir? Kısaca “kıyamet günü” ile “son gün” aynı mıdır? Fark var mıdır? Varsa bu fark(lar) ne(ler) dir? 2010.04.09 11210
8 Son günlerde ölümden çok korkmaya başladım. Ölümden korkmak günah mı? Ölüm korkusunu bir türlü yenemiyorum. Ölümden korkmamak için ne yapmak gerekir? 2010.07.21 50880
9 Hocam ölüm esnasında şeytan, kişinin imanını almak için gelir mi? Ölen kişi ölüm sarhoşluğuyla ve zorluklarıyla boğuşurken bir de şeytanla mı uğraşacak? Yoksa bu inanış tarikatların ortaya attığı bir hurafe midir? 2011.01.25 20843
10 Aklımızdan geçen kötü düşünceler günah sayılır mı? Ahirette bunlardan da hesaba çekilecek miyiz? 2011.02.11 22128
11 Ölülerin adına hayır hasenat yaparsak veya sadaka verirsek sevabı onlara ulaşır mı? Bu konu hakkında Peygamberimizin şu hadisini nasıl anlamamız gerekir: Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam: “Annem ansızın öldü. Öyle sanıyorum ki, şayet konuşabilseydi, sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem, sevabı ona ulaşır mı? diye sordu. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de: “Evet” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz 95, Vasâyâ 19; Müslim, Zekât 51) 2011.04.25 33459
12 İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi? 2012.02.27 25839
13 Ölülerin arkasından Kur’an okunmaz. Zira ölü olan kişiye bir faydası yoktur dedik. Peki, “Ölülerinizin arkasından Yasin suresini okuyun.” hadisi bunun tersi yönünde delil olamaz mı? Yani Yasin suresini okumalı mıyız? Bu hadisi ne yapacağız? 2012.05.14 38783
14 Birkaç yıl önce bir TV programında yaptığınız bir yayını izlerken bir soru dikkatimi çekti. Sorulan şey, öbür dünyada karı-koca durumunun ve anne-evlat ilişkisinin aynı kişilerle devam edip etmeyeceği idi ve siz devam edeceğini belirttiniz. Ayrıca eşlerden Cennette olanın Cehennemde olanı (şayet şirk koşmadı ise) yanına alabileceğinden bahsettiniz. Bu durum beni şöyle rahatsız etti ki bu dünyada eşini iyi seçen yani kısmeti iyi olan öbür dünyada da ciddi bir avantaj yakalıyor. Bu durumu kendime mutlak adalet perspektifinde açıklamakta zorlanıyorum hatta beceremedim. Aydınlatabilir misiniz? 2012.06.27 81206
15 Cennete girme açısından zenginler fakirlere göre bir adım önde midirler? Yani zenginler paraları ile cenneti satın alabilirler mi? 2013.01.16 7834
16 Son anda kelime-i şehâdeti söyleyemeden ölürsek Müslüman olarak ölmüş sayılır mıyız? 2016.06.20 2127
17 Cennette Allah'ın görülmesi doğru mudur? Eğer öyleyse bu görme nasıl olabilir? Yani bire bir ve direk mi, perdesiz, aracısız vs? 2009.11.19 38995