Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı?
Süleymaniye Vakfı > Hurafe > Yazılı Fetvalar Tarih: 28 Aralık 2009  
Soru: Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır diyorlar. Doğru mudur?
Cevap: 

Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

Beyhakî ve Taberânî’de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah’ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, “bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir” dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında “aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir’e aittir.” demiştir. (Bkz: Aliyyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü’l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.

Benzer bir rivayet de şöyledir:

“Allah İsrailoğullarına senede bir gün oruç tutmayı emretti ki o gün Aşure günüdür. O da Muharrem’in onuncu günüdür. O günü oruç tutun ve ailenize karşı cömert olun. Çünkü o gün Allah Âdem’in tevbesini kabul etmiştir.”

Bu rivayet ise uydurmadır. (Bkz: Şevkânî, Fevâidü’l-Mecmûa, s: 96, hadis no: 283)

Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “Âşûrâ” maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:

“Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konu­sunda sahih hadislerin bulunmasına kar­şılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çek­mek, süslenmek, kına yakmak, bayram­laşmak, hububat karışımı aş (aşure) pi­şirmek, sadaka vermek, mescidleri ziya­ret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanma­mıştır. Hadis olduğu öne sürülen metin­lerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi gelenekle­rine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah’ın ve asha­bının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, “Âşûrâ günü sürme çe­ken helak olmaz”, “Âşûrâ günü gusle­den o yıl hasta olmaz” tarzındaki riva­yetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye’nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur.” (Yusuf Şevki Yavuz, “Âşûrâ”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 4, s: 25)

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/asure-gununde-oruc-tutmanin-hukmu-nedir.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Bebeğin göbek bağını ne yapmak gerekiyor? Halk arasında gömüleceği yerin bebeğe tesir edeceğine inanılıyor. 2009.10.05 98880
2 Çocuklarda kırkı çıkması olayı hurafe midir? Bebeklere gusül abdesti aldırıp yıkama olayı var mı? 2009.08.13 71460
3 Hamile bayanların saç kestirmesi doğru değilmiş. Eğer kestirirlerse doğacak bebekleri kısa ömürlü olurmuş deniyor. Bu, ne kadar doğrudur? 2009.08.13 99430
4 Her namazın sonunda iki rekât namaz kılmak lazımmış. Buna şükür namazı da diyen var. Yatsıdan sonra olanına kabir nur namazı diyorlar. Öldükten sonra o namaz insanın kabrini aydınlatacakmış. Bunlar gerçek midir? 2009.08.13 16613
5 Ölü bir kimsenin resmine bakmak o kişiye azap verirmiş diye duyuyoruz. Bu duyumun doğruluğu var mıdır? 2009.08.13 32628
6 "Nikahı kıyılan çiftlerin akşam dışarı çıkması uğursuzluk getirir" söylemi hurafe mi yoksa dinimizde böyle bir yasak/tavsiye mevcut mu? 2009.08.13 8125
7 Medine-i Münevvere Türbe-i Şerif Hatîbi Şeyh Ahmed adıyla yayınlanmış bir “Vasiyetname”de “geçen haftadan bu haftaya 16.000 kişi ölmüş hepsi de cehennemlikmiş. Yakında İsa (a.s.) inecek, kıyamet kopacak vs.” güya Peygamberimiz ona rüyasında söylemiş. Bu vasiyetnameyi görüp okuyanlar, bütün Müslümanlara duyurmalıymış. Bu hususta ne dersiniz? Doğru mu bunlar? 2009.08.13 18619
8 Bir cuma hutbesinde aşure gününün Hz. Yunus’un balığın karnına düştüğü gün, Hz. İbrahim’in doğum günü ve ateşten kurtulduğu gün gibi önemli bazı günlerle aynı gün olduğu söylendi. Benim çocukluğumdan hatırladığım ise; Hz. Nuh’un gemiden indikten sonra gemide kalan son yiyecekleri birleştirip pişirdiği yemek yaptığı (aşure yaptığı) gün. Bunca önemli olayın aynı güne geldiği meselesi doğru mu? 2013.11.13 12268
9 Aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır diyorlar. Doğru mudur? 2009.12.28 68175
10 Safer ayında dini ve resmi nikâh iyi değildir diyorlar. Dini bir hükmü var mı? Evlenenlerin evliliği hayırlı olmaz diyorlar. Kur’an’da böyle bir yaptırım var mı? 2009.12.22 12401
11 Mızraklı İlmihali’nde bir insanın elini balçıkla yıkaması yoksulluk sebeplerinden biri olarak gösterilmiş. Böyle bir şey var mıdır? Bir de buradaki balçık nedir? 2010.01.02 6686
12 Hocam hamile bayanlar türbelere giderse doğan çocuğun herhangi bir yerinde ben çıkıyormuş. Böyle bir şey var mıdır, doğru mudur? 2010.08.05 35167
13 Hamileyim ve henüz 1,5 yaşında bir çocuğum daha var. Onu emzirmeye devam edersem bunun günah olacağını söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu işin doğrusu nedir? 2010.10.28 41505
14 “Evde 7 fil bulundurmak uğurdur.” diyorlar, bir doğruluğu var mı? 7 uğurludur; ama evde 7 tane fil biblosu bulundurmak saçma geliyor. Bu konuda bilgilendirirseniz bizi en kısa zamanda çok memnun olurum. 2011.12.29 52167
15 Hıdrellez ne demektir? Bu günü kutlamakta bir sakınca var mıdır? O gün, güllerin köküne birtakım şeyler koyup dilekte bulunuyorlar. Bu, batıl mı değil mi? 2012.05.07 56308
16 Vefk nedir? Vefk yaptırmakta sakınca var mıdır? 2013.03.18 30365
17 Eşik üzerine yani kapı boşluğuna oturmak günah diyorlar. Bunun delili var mı? Dinen ya da manevi olarak bir sakıncası var mı? 2013.08.21 17953