FETVALAR

SORU:

Süt bankası projesinin teşvik edilmesi yönünde bir fetva vermişsiniz. Beni bağışlarsanız, dikkatimi çeken önemli bir husus oldu. Sütkardeşlerin birbirleri ile evlenmeleri haram olarak biliniyor. Eğer bir süt bankası oluşturulursa, bu; süt bankasından yararlanma nedeni ile bebekken birbirlerini tanımadan sütkardeşlik bağıyla bağlanan bireylerin, Allah korusun gelecekte yetişkinlik döneminde birbirleri ile evlenebilecekleri ihtimalini de barındırıyor. Bu ihtimal hiç düşünülmemiş olabilir mi?

Tarih: 19 Ağustos 2013

CEVAP:

Bebeklerin sütanneye verilmesi ve anneye mukabilinde ücret verilmesi dinimizde meşrûdur.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“O kadınları süreleri bitinceye kadar, gücünüz yettiği kadar, oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Onları bezdirmek için onlara zarar vermeye kalkışmayın. Gebe iseler, doğuruncaya kadar onlara geçimliklerini verin. Sizden olan çocukları emzirecek olurlarsa emeklerini ödeyin. Bunun için birbirinizle güzelce anlaşın. Eğer bir güçlüğe uğrayacak olursanız çocuğu bir başka kadın emzirir. (Talak, 65/6)

Süt emzirmeye bağlı olarak oluşan süt akrabalığı da evlenme engeli sayılmıştır. İlgili âyet şöyledir:

“Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emzirmiş olan analarınız, sütkız kardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz karılarınızın yanınızda bulunan kızları size haram kılınmıştır. Gerdeğe girmeden ayrıldığınız kadınların kızları ile evlenmezin günahı yoktur. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri ile iki kız kardeşi birlikte nikâhınız altında bulundurmanız da haram kılınmıştır. Geçmişte olan oldu. Allah’ın bağışlaması çok ikramı boldur.” (Nisâ, 4/23)

Dolayısıyla, annesi olmayan, olduğu halde anne sütü bulamayan çocukların sütanneye verilmesi gibi meşrû hatta zarûrî bir uygulama “ileride muhtemelen süt akrabalar birbirleriyle evlenecekler” şeklindeki bir ihtimale binaen haram olmaz.

Yapılması planlanan projeye tamamen karşı çıkmak yerine sütanneliği kurumunun yapılanması esnasındaki “hangi kadının sütünün hangi çocuğa verildiğinin kayda geçirilmesi”, “süt emen çocuklarla sütanneleri arasında oluşacak sevgi bağının korunması” gibi esaslara dikkat çekilmesi  uygun olur.

Süt bankacılığı konusunda ilgili yazılı ve görüntülü cevabımızı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/sut-bankasi-kurulmasi-konusundaki-gorusunuz-nedir.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kurulmasi-planlanan-sut-bankasinin-dinimizde-hukmu-ne-olur.html


Etiketler: