FETVALAR

SORU:

Nebîmizin ibadet amacıyla yaptığı davranışlar mı sünnet, yoksa her yaptığı davranış mı bizim için sünnet olur?

Tarih: 24 Temmuz 2010

CEVAP:

Nebîmizin fiilleri üçe ayrılır:

1. Beşer yani insan olarak yaptığı davranışları. Nebîmizin bu tür fiilleri usûl-ü fıkıh ilminde “el-ef’âlu’l-cibilliyye” olarak bilinir. Yani onun yediği, içtiği, giydiği şeyler… Bunların hükmü ibâhadır. Yani kişi bunları yapıp yapmamakta serbesttir. Çünkü bunlar Allah’ın elçisinden bir insan olması sıfatıyla meydana gelmiştir. Fakat bir kişi “Ben Nebîmize benzemek için onun gibi olmak istiyorum” derse niyetindeki samimiyetinden dolayı Allah katında ecre nail olması beklenir.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/baston-kullanmak-sunnet-midir-buna-dair-hadis-var-midir.html

2. Nebîmizin kendine has davranışları. Bunlar teheccüd namazının ona farz olması, dörtten fazla kadınla evlenmesi gibi şer’i bir delille belirtilmiş fiillerdir. Müslümanlar, onun bu fiillerini delil olarak alamazlar.

3. Nebîmizin örnek uygulamaları: Namaz kılışı, oruç tutuşu, haccedişi vs. fiillerine uymak şarttır. Zira o, bu gibi fiilleri kendi heva ve hevesiyle değil; Kur’an’dan çıkardığı hükümlere dayanarak yapmıştır.

Ayrıca aşağıdaki linki de tıklamanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/nebimizin-devlet-lideri-olarak-verdigi-kararlar-da-baglayici-midir.html


Etiketler: