FETVALAR

SORU:

Sedd-i zerâyi’ doğru bir hukuk prensibi midir? Harama giden yolların kapatılması haramların sınırlarını genişletmez mi?

Tarih: 02 Kasım 2010

CEVAP:

Zerâyi,  zerîa kelimesinin çoğuludur. Bir İslam Hukuk terimi olarak zerîa, şer’an yasaklanmış sonuca götüren vasıtayı ifade eder. Zerîa’nın seddi (kapatılması) ise bu tür yolların yasaklanması demektir. Buna göre sedd-i zerâyi, mefsedete götüren vasıtaların yasaklanması anlamına gelir. Mefsedet de şer’an yasaklanmış durumları ifade eder. (Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (Usûlü’l-Fıkh), Notlar Ekleyerek Tercüme Eden: İbrahim Kâfi Dönmez, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, s: 202.)

Bu, doğru bir hukuk prensibidir. Allah Teâlâ özellikle büyük günahları haram kılarken “onlara yaklaşmayın”, “onlardan uzak durun” buyurmuştur. Yaklaşmamak da ancak araya mesafe koymakla olur ki işte buna sedd-i  zerâyi’ denir. Bunun birkaç örneğini aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/ickiye-neden-kesin-olarak-haramdir-diyorsunuz.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kimiz-icmek-caiz-midir.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/flort-zina-midir.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/iddaa-veya-ganyan-bayisi-olmanin-hukmu-nedir.html


Etiketler: