Tevrat tahrif edilmiş midir, edilmemiş midir?
Süleymaniye Vakfı > Gayrimüslimler > Yazılı Fetvalar Tarih: 11 Ağustos 2009  
Soru: Yahudiler, Mâide Suresi 43-44. ayetlere göre Tevrat bozulmamıştır diye iddia ediyorlar, verecek cevap bulamıyoruz. Hâlbuki biz biliyoruz ki Tevrat'ın içinde peygamberler hakkında kabul edilemeyecek isnatlar var. Bu hususta neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: 

Mâide suresinin 43 ve 44. ayetleri Tevrat’ın bir bütün olarak korunduğunu ifade etmez. İlgili ayetler şöyledir:

“Ellerinde Tevrat içinde de Allahın hükmü varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyor sonra da yüz çeviriyorlar? Bunlar inançlı kimseler değillerdir.

“Tevrat’ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Allah’a teslim olmuş peygamberler Yahudiler arasında onunla hüküm verirlerdi. Hocalar[1] ve âlimler de Allah’ın kitabından korunmuş olanla hükmederlerdi. Onlar bu hükme şahit idiler. Siz, insanlardan korkmayın; benden korkun. Ayetlerimi bir kaç akçeye değişmeyin. Her kim Allahın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse kâfirlerdendir.” (Mâide, 5/43-44)

Dikkat edilirse 43. ayette “içinde de Allah’ın hükmü varken”, 44. ayette de “onda bir hidayet ve nur vardır” buyurulmaktadır. Bunlar her ne kadar tahrif edilmiş olsa da Tevrat’ta hala bozulmamış hükümler bulunduğunu bildirmektedir. Benzer ifadeler 46. ayette İncil için de kullanılmaktadır. Fakat Kur’an için bir bütün olarak “o hidayet rehberidir”, “o bir nûrdur” buyurulmaktadır. (Bkz: Nisâ, 4/174; Mâide, 5/15) Bu ifadeler aynı değildir. Önceki kitapların tahrif edildiğini bildiren diğer ayetler bunu açıklamaktadır.

Allah Teâlâ da Yahudileri birçok ayette Tevrat’ı uygulamaya çağırmış ama onlar buna yanaşmamışlardır. Çünkü gerçek anlamda Tevrat’ı uygulasalar Kur’an’a ve Peygamberimize iman etmeleri gerekirdi. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) gereğince uygulamadıkça bir temeliniz olmaz. And olsun ki Rabbinden sana indirilen, Kur’an, onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Öyleyse kâfirler için tasalanma.” (Mâide, 5/68)

Şu ayetler de gösteriyor ki onlar sadece Tevrat’a değil; bizim kitabımıza ve peygamberimize inanmakla mükelleftirler. Aksi takdirde Allah onları hidayette kabul etmemektedir:

“Dediler ki: “Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız!” De ki: “Hayır, İbrahim‘in dosdoğru dininden olmak gerekir. O, müşriklere katılmamıştı.”

Şöyle deyin: “Biz Allah‘a inandık; bize indirilen her şeye; İbrahim‘e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene, Musa‘ya ve İsa‘ya verilene. Peygamberlere Rablerinden ne verilmişse hepsine inandık. Hiç birini diğerinden ayırmayız. Biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz.”

Onlar da sizin inandığınız gibi inansalar yola gelmiş olurlar. Yüz çevirirlerse, tam bir ayrılık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O işitendir, bilendir.” (Bakara, 2/135-137)

Kur’an-ı Kerim bugünkü Tevrat ve İncil üzerinde söz sahibidir ve bir ölçüttür. Eğer o kitaplardaki hükümler Kur’an’la uyuşursa biz onları alırız. Fakat Kur’ân’a aykırı ise almayız. Kur’an’ın diğer kitaplar üzerine hâkim olduğunu bildiren ayet şöyledir:

Kendinde olanla öncekileri onaylayan ve koruma altına alan bu kitabı, sana hak olarak indirdik. O halde aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah zorlayıcı kanun koysaydı hepinizi tek bir ümmet yapardı.  Oysa verdiği hükümlerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Artık hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, uyuşmazlığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir.” (Mâide, 5/48)

Konuyla ilgili görüntülü cevap için de lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kuran-tahrif-edilmis-olan-tevrat-ve-incili-tasdik-mi-ediyor.html


[1] Allah bir kimseye Kitap, hikmet ve nebîlik versin, o da tutsun halka; “Allah’tan önce bana kul olun” desin; kimsenin buna hakkı yoktur. Onun diyeceği şudur: “Kitabı öğrettiğinize ve okuduğunuza göre sadece Rabbe kul olun”. (Al-i İmran 3/79)

 

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Maide Suresi 64. Ayet'e göre, Yahudiler Allah tarafından lanetleniyorlar. Fakat bugün, Yahudiler Peygamberimizin topraklarında, tam da Arap Dünyasının ortasında, üstelik bir süper güç olarak devlet kurabilmişlerdir. Allah'ın vaadi Kıyamet'e kadar olduğuna göre, bu durum zikrettiğimiz ayet ile nasıl bağdaştırılabilir? 2009.09.29 33001
2 Yahudi ve Hristiyanların kestiği etler yenir mi? 2009.08.24 38119
3 Yahudiler, Mâide Suresi 43-44. ayetlere göre Tevrat bozulmamıştır diye iddia ediyorlar, verecek cevap bulamıyoruz. Hâlbuki biz biliyoruz ki Tevrat'ın içinde peygamberler hakkında kabul edilemeyecek isnatlar var. Bu hususta neler söyleyebilirsiniz? 2009.08.11 9374
4 Müslüman olmak isteyen bir Yahudi'nin Müslümanlığa geçmeden, önce Hristiyan olması gerektiğini duydum. Böyle bir şey doğru mu? Yoksa direkt Müslüman olabiliyor mu? 2009.08.11 13102
5 Yahudiler doğuştan lanetlenmiş midir? Yeni doğan bir Yahudi bebeği doğuştan mı kaybeder? 2009.08.11 13175
6 İslam'a sözlü veya yazılı olarak saldıranları yani İslam düşmanlarını, Hristiyan misyonerleri, başörtüsü yasakçılarını öldürmek müslüman bir vatandaş için caiz midir? 2009.08.11 24823
7 Bütün ayetlerde yüce Allah her şeyi açıklamışken, dünya işlerinin yolunda gitmesi, amaçlarına ulaşmak için Yahudi ve Hristiyanlarla müttefiklik yapılır mı? Onlara şirin gözükmek için fetva verilebilir mi? Onlar incinmesin diye canlı bomba olan müslümanları teröristlikle itham edenlerin durumu için ne cevap verirsiniz? 2009.08.11 4024
8 Bizler elhamdülillah müslüman aileden doğduk ve bu nedenle İslam’ı kabul etmiş durumdayız. Peki müslüman olmayarak dünyaya gelen insanlara bu bir haksızlık olmuyor mu? 2009.08.11 17561
9 Gayrimüslimlerin yaşantısına göre cennet ile ödüllendirilmeleri veya cehennem ile cezalandırılmaları konusunu sormak istiyorum. Yani iyilik etmiş bir gayrimüslim ile kötülük etmiş ve çok günah işlemiş gayrimüslim aynı kefede mi olacak? 2009.08.11 7936
10 Kendisine Kur'ân tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir? 2009.08.11 11762
11 Müslüman olmayan bir öğretmene “siz iyi bir öğretmensiniz” demenin günahı var mıdır? 2010.02.10 4777
12 Ehl-i Kitaptan olan kişiler cizyelerini vermek suretiyle İslam ülkesinde yaşayabiliyorlar ve kendilerine dair bir dava söz konusu olduğunda kendi kitaplarına göre hüküm veriliyor. Peki, bunların dışında kalan kâfirler de İslam ülkesinde yaşama hakkına sahip midirler? Eğer bu hakka sahip iseler onların mahkeme işlerinde ne temel alınır? Bu hakka sahip değil iseler ülkeden tecrit mi edilirler, yoksa ne yapılırlar? Ve yine eğer bu hakka sahip değilseler ehli kitaba yönelik bir ayrıcalık doğmuş olmaz mı? 2010.02.24 3061
13 Bu aralar bazı Müslümanlar Peygamberimiz Hz. Muhammed’e inanmaksızın, kitap ehlinden olanların salih amel işleyen dindarlarının da cennete girebileceğini iddia ediyorlar. Bu iddialarını Bakara suresi 162. ayete dayandırıyorlar. Bu konuda sizin düşüncelerinizi araştırdım. Siz cennete girebilmeleri için bu insanlara Kur’an’ın tebliğ edilmemiş olmasının gerektiğini söylüyorsunuz. Ben Kur’an’ın tebliğinden kastınızın ne olduğunu merak ediyorum. İllaki uzun uzun açıklamak mı gerekir, yoksa Kur’an ayetlerinden bir defa okunmuş olması yeterli değil midir? Ben medyanın birçok organıyla bilgi akışı sağlandığı bu zamanda, bütün bilgilere çok kolay ulaşmak mümkünken hala İslam’dan bihaber insanların varlığına inanmakta zorlanıyorum. 11 Eylül olaylarından sonra hala İslam’ı duymayanların var olduğuna inanmak güç. Kimileri İslam’ı terör olarak yansıtan medyanın haberlerinden sonra Müslüman oluyorken, kimileri de aynı haberleri aldığı halde yüz çeviriyorlarsa bu kendilerinin problemi değil midir? Bu insanlar İslam hakkında negatif haberler almaları sebebiyle onlara İslam tebliğ edilmediği varsayılarak onların hala cennete gidebilecekleri düşünülebilir mi? Ölçü nedir? 2010.04.05 4409
14 Mâide Suresinin 116. ayetinde Hz. Meryem’in de ilah edinildiği bildiriliyor. Bildiğim kadarıyla Hristiyanlar sadece İsa aleyhisselama kulluk ediyorlar. Meryem validemizi ilah edinen grup kimlerdir? 2010.06.19 4451
15 Gayrimüslimlerin kul hakkında sormak istiyordum. Ben dinimi bilmezken yediğim bir kul hakkı oldu. Allah’ın bana etmiş olduğu hidayetten sonra dinimi öğrendim ama “kâfirin hakkı ödenmez ve o senin imanını alacak” diyorlar. Bu nasıl oluyor hocam? Ben imanla ölsem kâfirde hakkım var diye o benim imanımı alıp cennete girecek, ben de ebedi cehennemde mi kalacağım? Bir açıklık getirebilir misiniz? 2010.12.20 13197
16 Sorumu sormadan önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 5 yıl önce İslam dinini tercih eden ve dinin tüm gereklerini kabul eden ve ona göre de yaşamaya çalışan bir Müslümanım. Aslen Alman Hristiyan kökenli bir bayan idim. Allah’ın izni ile doğru yolu tercih ettim. Bu soruyu Almanca ve Türkçe bilen bir Müslüman kardeşim ile yazmaktayım. Geçenlerde çok iyi bir dostumun babası vefat etti. Bana yıllardır yardımcı olan ve çok sevdiğim bu insanın cenaze töreninde bulunmak istedim. Bu aile İslam’a girdikten sonra da bana saygı gösteren, destekleyen bir ailedir. Ama bana gayrimüslimlerin mezarlarına ve cenaze törenlerine katılamayacağımı söylediler. Kanıt olarak da Tevbe suresinin 84. ayetini gösterdiler. Ben ise gayrimüslimler ile ilişkiler konusunda Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetleri haricinde bir sınır bilmiyorum. Yaptığım araştırmalarda bir sonuca varamadım. Bir Müslüman kardeşim sizin sayfanızı tavsiye etti. Sorum şu olacak: Tahmin edeceğiniz gibi aile çevrem sırf Hristiyanlardan oluşuyor. Annem, babam, kardeşlerim, amca, teyze vs. ileriki zamanlarda ecel onları benden önce alırsa onların cenaze törenlerinde bulunmam dinen sakıncalı mı? Çünkü eğer İslam’ı tercih etmezlerse aile fertlerimin de cenaze törenleri İslami usulde olmayacaktır. Bu konuda nasıl davranmam gerekecek? Amacım İslami sınırları çiğnememe ve İslam’ın kararı ne ise onu uygulamaktır. 2011.04.02 27288
17 Yaptığı bir bilimsel çalışmadan dolayı Müslüman olmayan birisine “Allah ondan razı olsun” diyebilir miyiz? Ayrıca Müslüman olmayanların insanlık için yaptığı hiçbir çalışmanın Allah katında bir değeri yoktur diyorlar. Doğru mudur? 2011.04.05 12698
18 Camilerimizde başka dinlere mensup kişilerin veya papazların girerek ayin yapmaları doğru mudur? 2011.06.14 4753
19 Birkaç ayette Allah Teala, kendisinin “âlemlerin Rabbi” olduğunu vurguluyor. Fakat Bakara Suresinin 47. ayetinde de Yahudilere hitaben “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.” buyuruluyor. “Âlemlerin Rabbi” ifadesindeki “âlemler” ile bu ayetteki “âlemler” aynı mıdır? Yahudiler, herkesten ve her şeyden üstün müdürler? 2011.09.21 14304
20 Dinimize ve ülkemize düşman olan ülkelerin web sitelerini hack yapmamız caiz mi? Kesinlikle hırsızlık ve kul hakkı yapmıyoruz. Bizim amacımız, sanal dünyada dinimizi ve ülkemizi elimizden geldiğince korumak ve savunmak. 2012.02.13 4043
21 Bir gayrimüslimden dini hizmetlerde kullanılmak üzere her hangi bir isim altında bir para ya da bir mal alınır mı? İlim-irfan ve İslamiyet’in öğretildiği, İslami ilimlerin tedris edildiği yerlerin imarı, inşası ve her türlü masrafı için ehli kitaptan her hangi bir yardım almak caiz midir? 2012.04.18 3596
22 Mekke ve Medine gibi kutsal topraklara gayrimüslimlerin alınmamasının temel sebebi nedir? Allah’ın evi olarak nitelendirilen yer ve topraklardan Müslüman değiller diye başka insanları uzaklaştırmak doğru mudur? Kur’ân-ı Kerim’de buna yönelik bir emir var mıdır? 2012.06.13 32925
23 Gayrimüslimlerin avladığı balık haram mıdır? Yememizde bir sakınca var mıdır? 2013.06.28 8034
24 Gayrimüslimlere hediye vermekte bir sakınca var mıdır? 2010.06.22 3928