FETVALAR

SORU:

Kur'an'ın şiire bakışı nasıldır? Şiiri ve şairleri kötüleyen bir ayet var mıdır? Nebîmizin hadisleri arasında şairleri kötüleyen bir açıklama var mı­dır?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

İslam, İslam’a ve ahlaka aykırı olmayan yapıcı mahi­yetteki şiiri be­ğenmiş ve teşvik etmiştir. Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

“Şiirin bir kısmı bil­geliktir, hikmettir.” (Buharî, Edeb 90)

Bunun yanı sıra Nebîmizin bizzat kendisinin şiir söylediği, ayrıca Hassân b. Sâbit, Âmir b. El-Ekvâ’ radıyallâhu anhuma gibi bazı şair sahabilerine izin verdiği ve bu şiirleri dinlediği Buhari başta olmak üzere birçok hadis kitabında nakledilmektedir.

Ancak, şiir yıkıcı bir mahiyet aldığı zaman zararlı bulunmuş ve kötülenmiştir. İn­sanları kötü yola sürükleyen şairlerle ilgili olarak Şuarâ suresinde şöyle bu­yurul­muştur:

“O şairlere gelince, onların peşinden gidenler de hayalperestlerdir.

 Görmüyor musun onlar her vadide gözü kapalı dolaşırlar,

Hem de yapmayacakları şeyleri söylerler.” (Şuarâ, 26/224-226)

İslam’a ve ahlâka aykırı şiir söylemeyen şairler yukarıdaki hükümden istisna edilmişlerdir.

“Ancak inanıp güvenen ve iyi işler yapanlar, Allah’ı sıklıkla ananlar, haksızlığa uğrayınca misliyle (dengiyle) öç alanlar, böyle değildirler. Haksızlık edenler de yakında nereye varacaklarını göreceklerdir.”  (Şuarâ, 26/227)


Etiketler: