FETVALAR

SORU:

Sık aralıklarla ilaç alması gereken (tansiyon, şeker, mide/reflü vs gibi) hastalar nasıl oruç tutar?

Tarih: 04 Nisan 2022

CEVAP:

Oruç; yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak olduğuna göre, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsar. Dolayısıyla ağızdan alınan ilaçlar da orucu bozar. Ama hastaya eğer bu hapın iğnesi tatbik edilirse (damardan veya kas içine enjeksiyon yapılırsa) orucu bozulmaz. Tabi ki bunun için yapılan enjeksiyonda besleyici bir madde bulunmamış olmalıdır.

O halde, muhtelif hastalıklar nedeniyle ilaç içen hastalar Ramazan boyunca şu yolu tercih edebilirler:

a) Eğer aldıkları ilaçları günlük olarak tek doz halinde alıyorlar ve bunu özel olarak belli bir saatte almaları gerekmiyorsa (bazı hastalıklarda bu gerekebilir) bu dozu iftardan sonraki bir saate alabilirler. Hekime danışarak bu ayarlama yapılabilir.

b) Eğer, ilaçları günde 2-3 doz halinde alınıyorsa ve bu ilaçların tek doz halinde alınan formları da varsa (ki bu aynı ilacın tek dozluk şekli olabileceği gibi muadil bir başka ilaç da olabilir) hekime danışarak ilaç değiştirilebilir. Aynı etkiye sahip tek dozluk form veya muadil bir başka ilaç alınabilir.

c) Buna rağmen oruçlu olunan saatlerde ilaç alınması gerekiyorsa (ve varsa) orucu bozmayan (ağız yolundan alınmayan) formlar tercih edilebilir. Mesela ağızdan belli bir miktar su ile alınan bazı ilaçların damar yolu veya kas içine enjekte edilen (iğne) formları vardır. Bunlar tercih edilebilir.

d) Tüm bu seçeneklerden herhangi biri yerine getirilemiyorsa oruç ertelenir.

 KAYNAK: Zeki Bayraktar, “Oruçlu Hastalar İçin Bazı Tıbbi Öneriler”, Kitap ve Hikmet Dergisi, Temmuz-Eylül 2015, Sayı: 10, s: 19-20.


Etiketler: