Mürtedler öldürülmeli midir?
Süleymaniye Vakfı > Cezalar > İslam'ı Seçme > Yazılı Fetvalar Tarih: 17 Ağustos 2009  
Soru: Dinimize göre, dinden dönenler yani mürted olanlar öldürülmeli midir?
Cevap: 

Mezhepler, dinden dönen, Peygambere söven veya hakaret eden kişilerin öldürülmesi konusunda ittifak etmişlerdir[1]. Dinden dönüp kâfir olanlarla ilgili olarak şöyle buyrulmuştur:

“Ey inanıp güvenenler! Sizden kim dininden dönerse Allah, çok geçmeden onların yerine sevdiği bir topluluk getirir; onlar da O’nu severler. İnanıp güvenenlere karşı saygılı, ayetleri görmezden gelenlere karşı başları dik olur. Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, tercihini doğru yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir.” (Mâide, 5/54)

Mukâtil b. Süleyman’ın (öl. 150/767) bildirdiğine göre 12 kişi Müslüman iken kâfir olmuşlar, düşünceli bir şekilde Medine’den çıkmış, Mekke yolunu tutmuşlar ve Mekke kâfirlerine karışmışlardı. Sonra içlerinden Haris b. Süveyd pişman olup geri döndü ve kardeşi Cülâs’a haber gönderdi: “Ben tevbe ederek geri döndüm, Peygamberden öğren bakalım, tevbeye hakkım var mı, yoksa Şam’a gideyim, dedi. Cülâs durumu Peygamberimize bildirdi ama cevap alamadı. Sonra şu ayetler indi[2]:

“İnandıktan sonra kâfir olan bir toplumu, Allah hiç yola getirir mi? Üstelik onlar o Elçi’nin doğru olduğuna şahit olmuşlar ve kendilerine açık belgeler de gelmiştir. Allah zalimler topluluğunu yola getirmez.

Onlar var ya, onların cezası; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetidir.

Sürekli o lanet içinde kalırlar. Sıkıntıları hafifletilmez; onlara göz de açtırılmaz.

Olup bitenden sonra tevbe edip durumunu düzeltmiş olanlar başka. Çünkü Allah çok bağışlar ve ikramı boldur.” (Âl-i İmrân, 3/86-89)

Demek ki, dinden dönüp kâfir olanın cezası, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetidir. Tevbe eden olursa lanetten kurtulur. Hüküm bu olduğu halde mezheplerin, dinden döneni öldürme konusunda ittifak etmeleri şaşırtıcıdır. Hanefilerin bu konuda dayandıkları ayet şudur:

“Çöl araplarından geride bırakılanlara de ki: “Siz çok güçlü bir topluma karşı çağrılacak, onlarla savaşacaksınız veya teslim olacaklardır. Eğer emre boyun eğerseniz Allah size güzel bir karşılık verir. Bundan önce yüz çevirdiğiniz gibi yine yüz çevirirseniz sizi acıklı bir azaba uğratacaktır.” (Fetih, 48/16)

Bu ayetin “onlarla savaşacaksınız veya teslim olacaklardır.” bölümünü, dinden dönenin öldürülmesinin delili sayılmıştır.[3] Bu ayetten böyle bir hüküm çıkarmak imkânsızdır.

Dinden dönenlerin öldürülmesi konusunda geniş bilgi için aşağıdaki linkte bulunan “Kur’an’a ve Geleneğe Göre Dinden Dönmenin Cezası” başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz:

http://www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve-kuran/kurana-ve-gelenege-gore-dinden-donmenin-cezasi.html

——————–
[1] Vehbe ez-Zuhaylî, el-Fıkh’ul-İslâmî ve Edilletuh, 3. bas. Dımaşk 1409/1989, c. VI, s. 184, hadd’ur-riddeh.

[2] Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Tahkik: Ahmed Ferîd, Beyrut 1424/2002, c. 1, s. 180-181.

[3] el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, c. VII, s. 111.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Hristiyan eşimi Müslüman yaptım. İslam'ın ve imanın şartlarını kabul etti. Allah katında onun ve benim durumum nedir? O doğrudan Cennetlik midir? 2009.08.17 10563
2 Dinimize göre, dinden dönenler yani mürted olanlar öldürülmeli midir? 2009.08.17 21364
3 Bir kitabınızda okuduğum kadarı ile “dinden dönenin boynunun vurulması hususunda mezhepler ittifak etmişlerdir ve bu şaşırtıcıdır” diyorsunuz. Ama bununla ilgili olarak kütüb-ü sitte’de araştırdığıma göre en azından aşağıdaki duruma göre dinden dönenin boynunun vurulabileceğini ve mezheplerin bu konuda isabetli davrandığını görmekteyim. Zira hadisler bir nevi Kur’an ayetlerinin açıklaması gibidir. O halde mezheplerin bu hadislere dayanarak doğru hüküm verdiklerini söyleyebiliriz. Bu konuda bir fikriniz var mı, bir açıklama yapabilir misiniz? İlgili hadislerden biri şöyledir: Zeyd İbn Eslem (ra) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Dinini değiştirenin boynunu vurun." İmam Mâlik, bu hadisi Muvatta'da Akdiye 15, (2, 736) kaydeder ve hadis hakkında şu açıklamayı sunar: "Bu hadisin mânası şudur: "Her kim İslâm'dan çıkarak zındıklık ve benzeri bir dine girecek olursa, kendisine galebe çalındığı takdirde öldürülür. Öyle birine tevbe teklif edilmez. Zîra gerçekten tevbe edip etmediği bilinemez. Çünkü bunlar (galebeden önce) küfürlerini gizleyip, Müslüman olduklarını ilan ediyorlardı. Ben, böylelerinin küfrü, delille sübut bulduğu takdirde tevbe etmeye çağırılmalarını uygun bulmam, (tevbe etse de kabul edilmemeli)." 2009.08.17 7037
4 Günümüzde Müslüman olarak görülen çoğu kişilerin müşrik oldukları hal ve hareketlerinden bellidir. Bu kişiler kendilerini Müslüman olarak görüyor ve yanlışlarının farkında değiller. Sorum şu: Müslümanlara özel bayramlarda onlarla bayramlaşmak ne derece doğrudur? Bu tarz kişilerle bayramlaşıp onlara “Müslümanların bayramıdır bu bayram, namaz kılan, oruç tutan, Allah Teâlâ’nın emirlerini yerine getirenlerin bayramı” diyerek diyalogda bulunmak yanlış mıdır? Doğruları anlatmak adına onlarla bayramlaşmak Müslüman kişinin imanından bir şeyler götürür mü? 2010.01.15 5529
5 Dinden dönenlerin öldürülmesi konusunda öğrendiklerimi bir cemaat içerisinde anlattım, sert tepki verdiler. Ancak tatmin edici yanıt veremediler. Yalnız bir sözleri beni biraz yordu. O da şu: Resulullah’ın Abdullah b. Übeyy gibileri öldürtmemesinin nedeni mürtedlerin öldürülmezliği değil, o an için zaman ve mekânın müsait olmaması, insanlar “Muhammed güçlendi şimdi arkadaşlarını öldürtüyor” diye konuşmalarına engel olmak içindir. Bu sözlere nasıl yanıt vermeliyiz? Dinde zorlama olmadığını ve dileyenin inkâr edebileceğinin sadece daha önceden Müslüman olmayanlar için geçerli olduğunu iddia ediyorlar. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? 2010.01.09 4363
6 Nisâ sûresi 137. ayette Allah Teâlâ kişinin defalarca mürted olmasına rağmen ona dünyevi bir ceza önermemiştir. Hz. Ömer, Süfyan-ı Sevrî ve bazılarının -sizin değiniz gibi- raflarda tozlanan kitaplar açıldığında mürtedi öldürtmedikleri ortaya çıkmaktadır. Peki, “mürtedler öldürülmelidir” diyenler şirkte değiller mi? Bunları ne yapmalı? 2011.01.10 5695
7 Dinin temel amacı güzel ahlak mıdır? 2012.03.08 5294