Melekler bir insan gibi savaşmışlar mı?
Süleymaniye Vakfı > Melekler > Yazılı Fetvalar Tarih: 19 Ağustos 2009  
Soru: Bir meal-tefsirde Enfâl suresi 9. ayette geçen Allah'ın göndermiş olduğu bin meleğin bizzat kendilerinin savaşa katılmadığını okudum. O ayetin açıklamasında, melek yardımının bilfiil değil de manevi anlamda müminlerin yüreklerine güç katmak anlamında olduğu belirtiliyor. Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Melekler gelip bir insan gibi savaşmışlar mı, yoksa mecazi bir anlam mı var?
Cevap: 

Konu ile ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Doğrusu siz Bedir’de düşkün bir du­rumda iken Allah size yardım etmişti. Allah’tan sakının ki şük­redebilesiniz.

O gün sen müminlere şunu diyor­dun: Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle yardım et­mesi size yetmez mi?

Evet, yeter. Eğer sabreder ve sakı­nırsanız onlar da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım eder.

Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve böy­lece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Yoksa zafer, ancak güçlü ve Hâkim olan Allah katından olur.” (Al-i imrân3/123-126)

“O gün Rabbin meleklere şunu vah­yedi­yordu: “Ben sizinleyim, haydi inananlara destek olun; ben inkâr edenlerin kalplerine korku salaca­ğım. Haydi, vurun boyunların üstüne! Vurun onların her parmağına.” (Enfal 8/12)

Bu konudaki rivayetler de şöyledir:

Bedir Savaşı’na katılanlardan Ebû Davud el-Mâzinî diyor ki, Bedir’de müşrik erkeklerden bi­rini vurmak için peşine düşmüştüm. Daha kılıcım boynuna inmeden başı yere düştü. Anladım ki, onu bir başkası öldürdü1 .

Bedir Savaşı’nda Ebu Cehil, Abdullah b. Mes’ûd’a şöyle demişti: “Bana öldürücü darbeyi sen mi vurdun yani? Bana bu darbeyi vuran, bütün gayretime rağmen mızrağımın ucu, atının tırnağına yetişmeyen kişi­dir2 .”

Kurtubî, yukarıdaki ayetle ilgili ola­rak şunu söylüyor: Düşman karşı­sında direnen ve Allah rızasını gözeten her ordunun yanına melekler gön­derilir ve onlarla birlikte savaşır­lar3 .

Müminlerin gönlüne güç verildiği kesin olduğu gibi meleklerin, kâfirlerin boyunlarına ve parmak uçlarına vurdukları da kesindir. Tefsirlerde geçen rivayetler de bunu desteklemektedir.


  1. Ebû cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Tefsîr’ut-Taberî, Beyrut 1412/1992, c: 3, s. 423-424 []
  2. Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî, el-Cami’ li Ahkâm’il-Kur’an, Beyrut 1408/1988, c. III, s.125.
    []
  3. Kurtubî, a.g.e., c.III, s. 125. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Bir meal-tefsirde Enfâl suresi 9. ayette geçen Allah'ın göndermiş olduğu bin meleğin bizzat kendilerinin savaşa katılmadığını okudum. O ayetin açıklamasında, melek yardımının bilfiil değil de manevi anlamda müminlerin yüreklerine güç katmak anlamında olduğu belirtiliyor. Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Melekler gelip bir insan gibi savaşmışlar mı, yoksa mecazi bir anlam mı var? 2009.08.19 8837
2 Hocam bizim içerde (evde) başımız açık. Annem diyor ki "başınız açık diye eve melekler girmiyor." Doğru mu? 2009.08.11 37969
3 Ölüm meleği olarak bildiğimiz “Azrail” ismi Kur’an’da veya hadislerde geçiyor mu? 2015.03.24 38233
4 Peygamber Efendimizden sonra melek Cebrail’in 10 sefer daha yeryüzüne ineceği ve her seferinde yeryüzünden bir şey kaldıracağı söyleniyor. Böyle bir hadis var mıdır? 2012.01.12 22997
5 Geçenlerde elime meleklerle ilgili bir kitap geçti. Orada bir hususta meleklerle konuşmak, onlardan yardım istemek, bize mucize ve işaretlerini göstermesini istemek ve güç durumlarda onları yanımıza çağırıp iletişime geçmekten bahsediliyordu. Bunlar dinen mümkün müdür? 2012.05.16 48711
6 4 büyük meleğimizden başka yardımcı meleklerimiz var mıdır? Örnek olarak Uriel, Sandalfon, Raziel, Raguel, Ceremayel, Samuel, Ariel, bu adlarda Kur’an’da geçen melek isimleri var mıdır? Bazı televizyon yayınlarında ve kitaplarda bu meleklerden yardım istenebileceği hakkında söylentiler dolaşmaktadır. Kafamız karıştı. Yardımcı olabilir misiniz? 2012.07.10 35963
7 İblis, Allah Teala'nın huzurundan kovulmadan önce meleklerin hocası mıydı? 2012.07.11 11467
8 Mücâdele suresi 22. ayette “… İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir.” buyuruluyor. Bu ayette belirtilen "ruh ile desteklemeden" kasıt nedir ve bu ayeti hangi ayetle okuyup anlamalıyız? 2012.07.30 5158
9 Melekler mantıkla izah edilir mi? İslam dini gönül işi mi mantık işi mi? Kur’an’da yazılan her şey mantıkla açıklanır/izah edilir mi? 2013.09.18 7796