Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Recep ayında oruç tutanlara kızmışlar mıdır?
Süleymaniye Vakfı > Kandil Geceleri > Yazılı Fetvalar Tarih: 18 Ağustos 2009  
Soru: Üç aylarda oruç tutma konusunda bir hocamız, İbn Teymiye’nin bir fetvasından bahsetti. Orada İbn Teymiye, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in özellikle Recep ayında oruç tutma konusunda sert tutumlarının olduğunu söylüyordu. İbn Teymiye’nin bu fetvasını bulup yayınlayabilir misiniz?
Cevap: 

İbn Teymiye’nin fetvalarının yer aldığı Mecmû-u Fetâvâ adlı kitapta bu konudaki fetvası şöyledir:

İbn Teymiye’ye üç aylarda tutulan orucun sevabı hakkında varid olan şeyler hakkında soruldu. O, şöyle cevap verdi:

“Bir bütün olarak Recep ve Şa’ban aylarında oruç tutmak veya itikâfa girmek hakkında Peygamberimizden, ashab-ı kiramdan ve önde gelen İslam âlimlerden herhangi bir şey nakledilmemiştir. Fakat Peygamberimizin Şa’ban ayında oruç tuttuğu sahihtir. Ramazan-ı Şerif’ten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selem Şa’ban ayında yılın diğer aylarında tutmadığı kadar oruç tutardı.

Recep ayına gelince: Sadece bu aya özel tutulması gereken oruç hakkındaki hadislerin hepsi zayıf hatta uydurmadır. Bu konuda nakledilen şeylere ilim ehli itibar etmez. Üstelik bunlar fezâil konusunda nakledilen zayıf hadislerden bile değildir. Çünkü bunların çoğu uydurmadır, yalandır. Recep ayı hakkında en çok rivayet edilenlerinden biri, Recep ayı girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ettiği söylenen şu duadır:

“Allah’ım! Recep ve Şa’ban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizleri Ramazan’a ulaştır.”

İbn Mace, Sünen’inde Abdullah İbn Abbas’tan Peygamberimizin Recep ayı orucunun tutulmasını yasakladığına dair bir hadis rivayet etmiştir. Bu hadisin senedi konusunda bazı farklı görüşler olsa da Hz. Ömer radıyallahu anh’ın in bu ayda oruç tutanları yemek yemeğe zorladığı ve onları “bu ayı Ramazan’a benzetmeyin” şeklinde uyardığı sahihtir.

Ayrıca Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh’ın ailesi yeni su testileri satın almışlar ve oruç için hazırlık yapmışlardı. Hz. Ebu Bekir “nedir bu hazırlıklar?” diye sorunca ailesi “Recep ayı geldi ya, ondan” diye yanıtladılar. Bunun üzerine Ebu Bekir “bu ayı Ramazan’a benzetmeyin” dedi ve bu testileri kırdı. Fakat Ebu Bekir her ne kadar kendi ailesine oruç tutturmasa da tutanlara bir şey dememiştir.

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde ve bazı kaynaklarda Peygamberimizin bir sahabiye haram aylarda oruç tutmasını tavsiye ettiği ile ilgili bir hadis nakledilir. Bu haram aylar Receb’in de içinde bulunduğu Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Buradan hareketle bu dört ayda oruç tutulabileceği fakat bunun sadece Recep ayına mahsus bir durum olmadığı bilinmelidir.” (İbn Teymiye, Mecmûu Fetâvâ, Cem’ ve Tertîb: Abdurrahman b. Kasım ve oğlu Muhammed, Riyad, 1398 h. / 1978 m., cilt: 25, sayfa: 290-291)

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesinde yani Regaip Kandili'nde kılınması gereken bir namaz var mıdır? Ayrıca o gün oruçlu olmamız gerekiyor mu? 2009.08.18 25192
2 Üç aylarda oruç tutma konusunda bir hocamız, İbn Teymiye’nin bir fetvasından bahsetti. Orada İbn Teymiye, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in özellikle Recep ayında oruç tutma konusunda sert tutumlarının olduğunu söylüyordu. İbn Teymiye’nin bu fetvasını bulup yayınlayabilir misiniz? 2009.08.18 25755
3 Üç aylar duası diye bir dua var mıdır? Hutbelerde de sıkça okunan "ALLAHÜMME BÂRİK LENÂ FÎ RECEBE VE ŞA'BÂN VE BELLİĞNÂ RAMAZAN" duası 3 aylar duası olarak okunabilir mi? Bu dua gerçekten sahih hadis yoluyla mı bize ulaşmıştır? Anlamını verir misiniz? 2009.08.18 10555
4 Kandil geceleri ilgili yazınızı ve bu konudaki soru cevapları okudum. Şu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Şimdi insanlar kandil gecelerinin kutsal geceler olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden o gecelerde camiler dolup taşıyor. Biz bu insanlara işin gerçeğini söylesek ayda yılda bir bu vesile ile camiye gelenler gelmez olurlar. Peki, bu daha sakıncalı bir duruma yol açmış olmaz mı? Ya da ne yapmamız gerekiyor bu yanlışları düzeltmemiz için? 2009.08.18 12131
5 Berat gecesi ile ilgili olarak bir hadis naklediliyor. Hadis şöyle: “Allah, Şaban ayının yarısında dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar.” Bu hadis sahih midir? 2009.08.18 9372
6 Berat gecesinde kılınması gereken bir namaz var mı? İlmihalde okuduğuma göre bu gecede 100 rekât kılınmalı ve her rekâtında Fatiha ve on İhlâs okunmalıymış. Bu bilginin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 2009.08.18 17244
7 Üç aylar içerisinde vefat eden bir kişinin sorgusu gömüldükten sonra hemen mi, yoksa üç aylar bittikten sonra mı yapılır? 2010.07.01 35429
8 Muharrem ayı orucunda bazı yiyeceklerin ve suyun içilmemesi gerektiğini duydum. Muharrem ayında oruçlu olmak istiyorum. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Bu ayda yenilmesi yasak olan yiyecekler ve içecekler var mıdır? Muharrem ayında yapılması gereken özel ibadetler var mıdır? Bu ayı tamamen oruçlu geçirdiğinizde kurban kesilmesi gerektiğini de duymuştum. Bu bilgilerin doğruluğunu sizden öğrenmek ve varsa yapılan yanlışlar bunları kendi ailem ile de paylaşmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz? 2012.11.14 15364
9 Kuzenimin nişanı mirac kandiline denk geliyor. Gitsem bir günahı var mıdır? Gitmezsem dargınlık olabilir. 2010.07.08 10152
10 Düğün salonunu erkenden tutmuştum; fakat düğün günü Regaip Kandiline denk geliyormuş. Herhangi bir sakıncası var mıdır? 2013.04.29 19984
11 Mirac olayı peygamberliğin kaçıncı senesinde vuku oldu? 2010.07.08 12520
12 Kutlu Doğum Haftası dinin bir emri veya tavsiyesi mi? Bu haftaya özel herhangi bir ibadet çeşidi var mı? Bu kutlamalar ilk olarak ne zaman başladı? 2013.04.19 7240
13 Beş vakit namaz miraçta mı farz kılınmıştır? 2010.07.08 20486
14 Miraçta Peygamberimiz Allah Teâlâ görüşmüş müdür? Görüşmemişse namazda tahiyyatı okumanın anlamı var mıdır? Onun yerine başka duaların okunması caiz midir? Kur’an’da mirac ile ilgili ayetler olmasa da bu konunun doğruluğu nedir? 2010.07.08 92172
15 Kandil gecelerinde karı-koca ilişkisi yasak mıdır? 2011.02.16 291222
16 Üç ayların bir başında, bir ortasında, bir de sonunda oruç tutuluyormuş. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? 2011.06.02 25270
17 Kandillerin bidat olduğunu söylemişsiniz. Bununla ilgili cevabınızı izlerken internette şöyle bir soru ile karşılaştım. “Ramazan ve kurban bayramları da kandil geceleri gibi bidat midir? Zira onlarla ilgili de ayet yok.” Bu soruya ne cevap verilebilir? 2011.06.02 8738
18 Bir dersinizde mirac olayının mucize olmadığını söylemiştiniz. Mirac olayının Kur’an’da ayetlere konu oluşu, Kur’an’ın mucize olması açısından onu dolaylı olarak yine bir mucize yapmıyor mu? 2011.06.28 6248
19 Normalde farz ibadetlerini yapan insanların kandil gecelerinde özellikle Kur'an okumayı, dinlemeyi artırmasında bir sakınca var mıdır? Bu da bidat mi olur? 2011.06.29 5722
20 Hz. Ömer teravih uygulamasını başlatınca neden “bu ne güzel bidat oldu” demiştir? Tüm bidatler sapıklık değil midir? 2011.08.10 22137
21 Safer ayına mahsus ya da diğer mübarek günlere has kılınacak bir namaz ya da yapılacak bir ibadet var mıdır? Bir de “Safer ayı, bela ayıdır.” diye söyleniyor. Bir kaç yere baktım internette çelişkili cevaplar var. Kafamız karışıyor, ne yapmamız lazım, bilgi verir misiniz? 2011.12.27 19670
22 Kandil geceleri ile ilgili olarak mezhep imamlarının fetvaları var mıdır? Yazılarınızda kandil gecelerinin Osmanlı zamanında ortaya çıktığını okudum. Peki, Osmanlı neye dayanarak bu geceleri başlatmıştır? 2012.02.03 15781
23 “Recep Ayı Hakkında Uydurulmuş Hadisler” başlıklı inceleme yazınızda, “Recep Allah’ın, Şa’ban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” sözü hakkında İbn Kayyim el-Cevziyye, İmam Suyûtî ve Şevkânî’nin “uydurmadır” dediği belirtiliyor. Benim sormak istediğim, Aclûnî bu hadis için ne söylüyor? Çünkü camilerde bu söz hadis olarak asılıyor ve kaynak olarak da Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ diye yazıyor. Cevaplayabilir misiniz? 2012.05.30 12440
24 Mirac bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştirilmiştir? 2010.07.10 7144
25 İnternette şöyle bir şey okudum: “İmam Şa’rânî, kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu Ramazan-ı Şerif'in giriş günlerine göre şöyle tespit etmiştir. Kendisi 30 sene kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır. Birçok Allah dostu da bu usulle kadir gecesini bulmuşlardır. Buna göre Pazar günü girerse 29. gece, Pazartesi girerse 21.gece, Salı girerse 27. gece, Çarşamba girerse 19. gece, Perşembe girerse 25. gece, Cuma girerse 17. gece, Cumartesi girerse 23.gece.” Bunun doğruluk payı var mıdır? 2012.08.08 10533
26 Kandil geceleri ile ilgili yazınızı okuduktan sonra kandil gecelerini kutlamıyorum ve çevremdeki insanlara da bunların bidat olduğunu söylüyorum. Ancak Diyanetimizde o kadar çok âlim var. Madem bunlar bidat, sonradan çıkma ve onlar da bunların bidat olduğunu biliyorlar. Neden Diyanet bunları hala kutluyor. Dayanakları nelerdir? 2010.01.14 14565
27 Size göre Kadir suresinin meali nasıldır? Bu surede bahsedildiği şekliyle kadir gecesinde meleklerin ve ruhun yeryüzüne inmesinden ne anlamalıyız? 2012.08.14 13128