FETVALAR

SORU:

Tarikatlarda sıkça bahsedilen cezbe halini açıklar mısınız?

Tarih: 21 Mart 2011

CEVAP:

Sözlükte “çekmek” anlamına gelen cez­be, tasavvufta “Hakk’ın kulu kendine çekmesi ve aniden yüce huzuruna yük­seltmesi” anlamında kullanılır.

Tasavvufçulara göre Allah’ın sev­diği kulunun kalbinden perdeyi kaldırıp çalışma ve gayreti olmadan onu yakın nuru ile birden bire manevî makamlara yükseltmesi hali cezbe olur. İlk tasavvufî kaynaklarda cezbeye vecd adı verilir ve zikir, semâ gibi konularla birlikte anlatılır. (KAYNAK: Hasan Kamil Yılmaz, “Cezbe”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt, 7, s: 504.)

Bu gibi konularda bizim bir kitabımız bulunmaktadır: KUR’AN IŞIĞINDA TARİKATÇILIĞA BAKIŞ. Bu kitapta tarikatlarda bulunan yanlışlar bizzat şeyhlerinin ağızlarından ortaya konmuştur. Kitabı, www.suleymaniyevakfi.org sitemizden ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi www.suleymaniyevakfi.com dan da sipariş verebilirsiniz.


Etiketler: