FETVALAR

SORU:

Satranç oynamak haram mı? Malum birileri bunun domuz eti yemek gibi günah olduğu konusunda ağır ithamlarda bulunuyor. Satranç oynamanın ve seyretmenin hükmü nedir?

Tarih: 06 Ocak 2017

CEVAP:

“Tavlayı yeren birçok rivayetin nakledilmesine karşılık satrançla ilgili bir tek hadis bulunmaktadır. Bu hadis de sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır. Bu durum, satrancın tavla ve benzeri oyunlara göre dini sakıncasının daha hafif olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Abdullah b. Ömer gibi sahabeden, Hasan-ı Basri gibi tâbiinden bazılarının bunu hoş karşılamadığı bilinmektedir. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelî kaynakları satrancın hükmü ile ilgili farklı bilgiler verir. Ancak bu bağlamdaki açıklamalardan kumara bulaştırılmadığı, Allah’a, aileye ve topluma karşı görevler aksatılmadığı sürece satranç oynanmasında dinen bir sakınca bulunmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim birçok İslâm âlimi satrancın zihni kuvvetlendirdiği, mizacı geliştirdiği, iş hayatında azimli ve mücadeleci olmayı öğrettiği, görüş ufkunu genişlettiği, kendine güveni arttırdığı, insanı sosyalleştirdiği ve güçlü arkadaşlıklar kurulmasını sağladığı yönündeki faydalarını hatırlatarak satranç oynamanın mübah olduğunu ifade etmiştir.”

KAYNAK: Ramazan Altınay, “Satranç”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 36, s. 180. Erişim: www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c36/c360125.pdf

Satrançla ilgili görüntülü cevabımızı izlemek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

Satranç oynamanın dinimizdeki hükmü nedir?


Etiketler: