İslam savaş dini midir, yoksa barış dini mi?
Süleymaniye Vakfı > Cihat > Yazılı Fetvalar Tarih: 11 Haziran 2012  
Soru: İslam’ın bir savaş dini olduğu söylenebilir mi? Peygamber (sav)’in birçok gazve ve savaş yapması bunu göstermez mi?
Cevap: 

İslam, sözlükte “barış yapmak”, “kurtuluşa ermek”, “boyun eğmek”, “teslim olmak”, “vermek”  anlamlarındaki Arapça “silm” kökünden türemiştir.

İslâm’ın getirmiş olduğu hükümler ve Peygamber (sav)’in uygulaması da İslam’ın bir barış, adalet dini olduğunu açıkça göstermektedir.

Peygamber (sav)’in yaptığı savaşların sebeplerini ve sonuçlarını ele almaksızın İslam’ı bir kılıç dini olarak nitelendirmenin hiçbir temeli bulunmamaktadır.

Peygamber (sav)’in savaşlarıyla ilgili bir eser kaleme alan Muhammed Hamidullah’ın bu savaşlarla ilgili değerlendirmeleri dikkat çekicidir:

“On sene süren fiili bir siyasî faaliyetten sonra son nefesini verdiği sırada O, iki milyon kilometre kareye yaklaşan bir sahada kurulu bir devlet idare etmekteydi. Rusya hariç, Avrupa büyüklüğünde ve üzerinde o zaman milyonlarca halkın yaşadığı bu geniş saha, harp meydanlarında düşman ordu saflarında maktul düşen takriben 250 insana mukabil fethedilmiştir. On senelik bu zaman neticesinde Müslümanların kaybı ise ortalama ayda bir şehit olarak hesaplanabilir. İnsan kanına verilen değer ve hürmetin bir eşine daha insanlık tarihinde rastlanamaz.”

Hamidullah, Peygamber (sav)’in savaşlarında sadece 250 düşman askerinin öldüğünün hesaplanmasını tarihi kaynaklara dayanarak şöyle açıklamaktadır:

“İbn Hişam’a göre Hz. Peygamber, Medine’den 27 sefere (gazve’ye) bizzat çıkmış ve fakat bunlardan sadece 9’unda savaş vuku bulmuştur. Birçoğu askeri maksatlarla olmasa bile sahabenin kumandası altında Medine’den çıkılan sefer yahut gönderilen askeri birliklerin adedi ise aynı kaynağa nazaran 38’dir. Bazı sefer ve gazvelerdeki zayiat hakkında malumat bulunmaması dolayısıyla aşağıya dercedilen kayıp listesi tam ve kat’i sayılamaz; bununla beraber o devrin savaşları hakkında bize kabaca bir fikir verme niteliğindedir:

 

Sefer

Düşman mevcudu

Düşman zayiatı

İslam ordusu

Şehit say.

Bedir

950

70

313

14

Uhud

3000

22

700

70

Mustalik

200 (?)

10

30 (?)

1

Hendek

12000

8

3000

6

Hayber

20000

93

1500

15

Mu’te

100.000

?

3000

13

Mekke Fethi

?

13

10.000

3

Huneyn

?

?

12.000

4

Ta’if muhasr.

?

?

12.000

12

Toplam

 

216

 

138

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen rakamlara, Raci’ ve Bi’r Ma’ûna’da haince katledilen ve sayıları 44 kadar olan İslam mübelliği dâhil değildir. Kezâ,  Benû Kurayza ile yapılan harpte esir düşen düşman askerlerine savaştan sonra kendi seçtikleri bir hakem tarafından Tevrat hükümlerine göre (Tesniye, XX/13-14) verilen hüküm neticesi tatbik edilen ölüm cezası dolayısıyla hâsıl olan düşman zayiatı hariç tutulmuştur. (Ayrıntı için bakınız. Muhammed Hamidullah, Hazreti Peygamberin Savaşları, Yağmur Yayınları, 4.bs., İstanbul, 1991, s. 21-22).

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 İslam'a sözlü veya yazılı olarak saldıranları yani İslam düşmanlarını, Hristiyan misyonerleri, başörtüsü yasakçılarını öldürmek müslüman bir vatandaş için caiz midir? 2009.08.11 24796
2 Almanya dârülküfür mü yoksa dârülharp mıdır? Buna göre Almanya’da cariyelik hukuku uygulanabilir mi? 2011.12.06 6017
3 Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra oraya yerleşmiş ve Mekke’ye giden kervanlara saldırı yapmış ve bundan sonra Kureyşliler de Müslümanlar ileri gittikleri için savaşmaya başlamış. Bu olay doğru mudur? Bu takdirde kervanlara saldırı yapıldığı anda Peygamberimiz ve ashabı suçluymuş gibi görünüyor! Eğer bu anlatılanlar doğru değilse Medine’ye hicret yaptıktan sonra hangi sebeplerle savaşlar yapıldı? 2012.06.14 4787
4 Cihat Allah yolunda savaşmak demekse günümüzde bunu nasıl yerine getirmek gerekir? 2015.10.28 4842
5 Bildiğiniz gibi bu günlerde Libya topraklarına Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla saldırı düzenleniyor. Müslüman ülkelerin de bu kararı dolaylı olarak desteklediği dile getiriliyor. Burada çok acil olarak bir bilim adamı görüşüne ihtiyaç var. Hocam benim sorum şu: Zalim bir diktatör tarafından yönetilse bile Dar’ul-İslam olan bir ülkenin gayr-i Müslim bir ülke tarafından vurulmasına ve Müslümanların gayr-i Müslim güçlerini desteklemesine cevaz var mıdır? Kur’an’da veya peygamber efendimizden gelen rivayetlerde bunun bir örneği görülmekte midir? 2011.03.22 12706
6 İslam’ın bir savaş dini olduğu söylenebilir mi? Peygamber (sav)’in birçok gazve ve savaş yapması bunu göstermez mi? 2012.06.11 6492