FETVALAR

SORU:

Hangi mezhep mensupları cennete girecektir? Hanefiler mi, Şâfiiler mi, Mâlikiler mi, Hanbelîler mi?

Tarih: 19 Ağustos 2009

CEVAP:

Bahsettiğiniz mezheplerin tümü birer amelî mezheptir. Yani dinin sadece fıkıh bölümünü ilgilendiren tarafıyla meşgul olan mezheplerdir. Cennete girip girmemek bu mezheplerden birine bağlı olup olmamakla ilgili değildir. Yani bir kişinin cennete girmesi için bir mezhebe bağlı olması gerekmez. Cennete girmenin ölçüsü kişinin imanı ve Kur’an ve sünnete ne kadar bağlı olduğudur. Bu mezheplerin hepsi birer hoca gibidirler. Hangisinin görüşünü doğru bulursanız onunla amel edebilirsiniz.


Etiketler: