Tasavvuf-Tarikat
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an-ı Kerim’de tarikatla ilgili herhangi bir ayet var mıdır? 2009.08.21 45892
2 Kimler Allah dostudur? 2009.08.21 13618
3 Keramet hak mıdır, değil midir? Sizin buna inancınız var mı? 2011.02.15 13137
4 Vahdet-i vücûd nedir, bu inanca sahip olmanın bir sakıncası var mıdır? 2013.12.20 12100
5 Peygamberimiz evleri ziyarete gelir mi? 2009.08.21 22122
6 Said Nursi’nin sözleri ilham olamaz mı? 2009.08.21 14075
7 Tarikat şeyhlerini aşırı derecede yücelten anlayışları nasıl karşılıyorsunuz? 2009.08.21 12683
8 Tayy-i mekân var mı? Şeyhler insanın içinden geçenleri bilirler mi? 2010.02.23 14417
9 Belkıs’ın tahtının ta Yemen’den Kudüs’e getirilmesi keramet değil midir? 2010.02.27 22426
10 İslam’da üniforma anlayışı ve şekilcilik var mıdır? 2009.08.21 4580
11 İslam’danmış gibi ileri sürülen inanışlara karşı ne yapmalıyız? 2009.08.21 3228
12 Sesli zikir, toplu zikir hakkında ne düşünüyorsunuz? 2009.08.21 17867
13 Rabıta yapmak caiz midir? 2009.08.21 18184
14 Tövbe almak ne demektir? 2009.08.21 30211
15 Allah’ın gözüyle görmek ne demektir? 2009.08.21 10789
16 Üçler, yediler, kırklar isimleri ne anlama gelir? 2009.08.21 71675
17 Zor durumlarda kabirlerden yardım isteyin diye bir hadis var mıdır? 2010.03.10 14072
18 Feyiz ne demektir? Şeyhler feyiz dağıtabilir mi? 2010.03.12 11125
19 Vahiy ile ilham arasında fark var mıdır? Herkese vahiy gelebilir mi? 2010.05.14 10672
20 Nefis terbiyesi için bazı helalleri kendimize haram kılmalı mıyız? 2010.06.17 5935
21 Şeyhler yalan mı söylüyor? 2011.02.08 8425
22 Tarikatlarda sıkça bahsedilen cezbe halini açıklar mısınız? 2011.03.21 10992
23 Bayezid-i Bestami bir şeyhin etrafında tavaf ederek mi hacı olmuştur? 2011.04.16 16239
24 Âmâ bir sahabi Peygamberimizi vesile ederek mi Allah’a dua etmiştir? 2011.12.28 27596
25 Hocam siz hiç “Bütün tarikat mensupları müşriktir.” dediniz mi? 2012.01.26 11106
26 Peygamberimizin ve şehitlerin ruhları Çanakkale’de savaşmışlar mıdır? 2012.03.17 24695
27 İslam’da Üveysîlik diye bir kavram var mıdır? Varsa dindeki yeri nedir? 2012.04.05 14730
28 Envarul Aşıkin nasıl bir kitaptır? Hakkında bilgi verir misiniz? 2014.08.06 27517