Yaratılış
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Yaratılışla ilgili ayetlerde geçen altı gün kavramı ne anlam ifade ediyor? 2010.10.22 5388
2 Kâinatın yaratılışında kullanılan “gün” tabiri neyi ifade ediyor? 2014.06.02 2962
3 İnsanın tek bir nefisten yaratılmasını nasıl anlamalıyız? 2010.08.27 4824
4 İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli şey nefis midir? 2012.11.20 4252
5 Yaratılışın kaynağı su mu, toprak mı? 2013.01.02 4627
6 Allah Teala insanı kime halife olsun diye yarattı? 2014.03.18 3565
7 Melekler insanın kan dökeceğini nereden bildiler? 2010.07.14 10873
8 Melekler insanın halifelik olayına neden şaşırdılar? 2010.07.13 6490
9 Melekler Âdem’e mi, yoksa Âdem için Allah’a mı secde ettiler? 2016.01.05 964
10 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11790
11 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13027
12 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8578
13 Âdem aleyhisselam ilk insan değil mi? 2016.03.23 753
14 Eğer Adem ilk insansa onun “seçilmiş” olması ne anlama geliyor? 2014.02.28 4695
15 Havva validemiz Hz. Adem’den mi yaratılmıştır? 2011.03.05 13162
16 Nisâ sûresi 1. ayette Âdem ve Havva’dan mı bahsediliyor? 2016.05.25 417
17 İnsanlık sadece Adem ve Havva’dan mı türemiştir? 2013.01.04 6785
18 Hz. Adem’in çocukları gerçekten birbirleriyle evlenmiş midir? 2011.12.08 13697
19 Adem ve Havva’dan başka direkt topraktan yaratılan insan var mı? 2013.01.07 5968
20 Adem ve Havva yasağı çiğnemeselerdi insanın imtihanı başlar mıydı? 2016.01.05 835
21 Anne karnındaki bebeğe ruh kaçıncı günde üflenir? 2010.06.17 32435
22 Kendisine ruh üflenen insan Allah’ın bir parçası mı oluyor? 2010.07.14 7747
23 Darwin’in anlattığı evrimi kabul etmek mümkün müdür? 2010.12.22 6690
24 Evrimcilere destek olduğunuzu iddia edenlere ne cevap vereceksiniz? 2012.03.16 6984
25 Beşer ile insan kelimeleri arasında herhangi bir fark var mıdır? 2014.05.30 3879
26 Kur’an’da insan için “eşref-i mahlukat” ibaresi kullanılıyor mu? 2012.01.26 15656
27 Bilim adamları bütün özellikleri ile tam bir insan yaratabilirler mi? 2013.01.03 5711
28 Hz. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelişi bilimsel olarak açıklanabilir mi? 2014.02.12 4714
29 Elestü bi Rabbikum olayı ne zaman gerçekleşir? 2014.04.16 5097
30 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2639
31 Her şeyi Allah yarattığına göre kötülüğün kaynağı da Allah mıdır? 2015.01.07 2123
32 Yalan söylemenin kötü bir şey olduğu tabiat ayetlerinden çıkarılabilir mi? 2015.02.23 1569
33 Yaratılmış ayetlerden elde edilen bilgileri nasıl değerlendirmek lazım? 2016.03.29 593