Yaratılış
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Yaratılışla ilgili ayetlerde geçen altı gün kavramı ne anlam ifade ediyor? 2010.10.22 5312
2 Kâinatın yaratılışında kullanılan “gün” tabiri neyi ifade ediyor? 2014.06.02 2914
3 İnsanın tek bir nefisten yaratılmasını nasıl anlamalıyız? 2010.08.27 4776
4 İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli şey nefis midir? 2012.11.20 4174
5 Yaratılışın kaynağı su mu, toprak mı? 2013.01.02 4566
6 Allah Teala insanı kime halife olsun diye yarattı? 2014.03.18 3499
7 Melekler insanın kan dökeceğini nereden bildiler? 2010.07.14 10789
8 Melekler insanın halifelik olayına neden şaşırdılar? 2010.07.13 6410
9 Melekler Âdem’e mi, yoksa Âdem için Allah’a mı secde ettiler? 2016.01.05 903
10 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11697
11 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 12851
12 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8488
13 Âdem aleyhisselam ilk insan değil mi? 2016.03.23 670
14 Eğer Adem ilk insansa onun “seçilmiş” olması ne anlama geliyor? 2014.02.28 4631
15 Havva validemiz Hz. Adem’den mi yaratılmıştır? 2011.03.05 12993
16 Nisâ sûresi 1. ayette Âdem ve Havva’dan mı bahsediliyor? 2016.05.25 365
17 İnsanlık sadece Adem ve Havva’dan mı türemiştir? 2013.01.04 6711
18 Hz. Adem’in çocukları gerçekten birbirleriyle evlenmiş midir? 2011.12.08 13554
19 Adem ve Havva’dan başka direkt topraktan yaratılan insan var mı? 2013.01.07 5892
20 Adem ve Havva yasağı çiğnemeselerdi insanın imtihanı başlar mıydı? 2016.01.05 761
21 Anne karnındaki bebeğe ruh kaçıncı günde üflenir? 2010.06.17 32105
22 Kendisine ruh üflenen insan Allah’ın bir parçası mı oluyor? 2010.07.14 7665
23 Darwin’in anlattığı evrimi kabul etmek mümkün müdür? 2010.12.22 6602
24 Evrimcilere destek olduğunuzu iddia edenlere ne cevap vereceksiniz? 2012.03.16 6878
25 Beşer ile insan kelimeleri arasında herhangi bir fark var mıdır? 2014.05.30 3786
26 Kur’an’da insan için “eşref-i mahlukat” ibaresi kullanılıyor mu? 2012.01.26 15204
27 Bilim adamları bütün özellikleri ile tam bir insan yaratabilirler mi? 2013.01.03 5648
28 Hz. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelişi bilimsel olarak açıklanabilir mi? 2014.02.12 4632
29 Elestü bi Rabbikum olayı ne zaman gerçekleşir? 2014.04.16 5009
30 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2570
31 Her şeyi Allah yarattığına göre kötülüğün kaynağı da Allah mıdır? 2015.01.07 2059
32 Yalan söylemenin kötü bir şey olduğu tabiat ayetlerinden çıkarılabilir mi? 2015.02.23 1528
33 Yaratılmış ayetlerden elde edilen bilgileri nasıl değerlendirmek lazım? 2016.03.29 544