Yaratılış
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Yaratılışla ilgili ayetlerde geçen altı gün kavramı ne anlam ifade ediyor? 2010.10.22 5473
2 Kâinatın yaratılışında kullanılan “gün” tabiri neyi ifade ediyor? 2014.06.02 3018
3 İnsanın tek bir nefisten yaratılmasını nasıl anlamalıyız? 2010.08.27 4898
4 İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli şey nefis midir? 2012.11.20 4346
5 Yaratılışın kaynağı su mu, toprak mı? 2013.01.02 4713
6 Allah Teala insanı kime halife olsun diye yarattı? 2014.03.18 3651
7 Melekler insanın kan dökeceğini nereden bildiler? 2010.07.14 10991
8 Melekler insanın halifelik olayına neden şaşırdılar? 2010.07.13 6589
9 Melekler Âdem’e mi, yoksa Âdem için Allah’a mı secde ettiler? 2016.01.05 1037
10 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11888
11 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13290
12 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8684
13 Âdem aleyhisselam ilk insan değil mi? 2016.03.23 846
14 Eğer Adem ilk insansa onun “seçilmiş” olması ne anlama geliyor? 2014.02.28 4778
15 Havva validemiz Hz. Adem’den mi yaratılmıştır? 2011.03.05 13332
16 Nisâ sûresi 1. ayette Âdem ve Havva’dan mı bahsediliyor? 2016.05.25 502
17 İnsanlık sadece Adem ve Havva’dan mı türemiştir? 2013.01.04 6894
18 Hz. Adem’in çocukları gerçekten birbirleriyle evlenmiş midir? 2011.12.08 13878
19 Adem ve Havva’dan başka direkt topraktan yaratılan insan var mı? 2013.01.07 6056
20 Adem ve Havva yasağı çiğnemeselerdi insanın imtihanı başlar mıydı? 2016.01.05 922
21 Anne karnındaki bebeğe ruh kaçıncı günde üflenir? 2010.06.17 32842
22 Kendisine ruh üflenen insan Allah’ın bir parçası mı oluyor? 2010.07.14 7873
23 Darwin’in anlattığı evrimi kabul etmek mümkün müdür? 2010.12.22 6795
24 Evrimcilere destek olduğunuzu iddia edenlere ne cevap vereceksiniz? 2012.03.16 7091
25 Beşer ile insan kelimeleri arasında herhangi bir fark var mıdır? 2014.05.30 3984
26 Kur’an’da insan için “eşref-i mahlukat” ibaresi kullanılıyor mu? 2012.01.26 16451
27 Bilim adamları bütün özellikleri ile tam bir insan yaratabilirler mi? 2013.01.03 5803
28 Hz. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelişi bilimsel olarak açıklanabilir mi? 2014.02.12 4848
29 Elestü bi Rabbikum olayı ne zaman gerçekleşir? 2014.04.16 5229
30 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2731
31 Her şeyi Allah yarattığına göre kötülüğün kaynağı da Allah mıdır? 2015.01.07 2221
32 Yalan söylemenin kötü bir şey olduğu tabiat ayetlerinden çıkarılabilir mi? 2015.02.23 1629
33 Yaratılmış ayetlerden elde edilen bilgileri nasıl değerlendirmek lazım? 2016.03.29 670