Yaratılış
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Yaratılışla ilgili ayetlerde geçen altı gün kavramı ne anlam ifade ediyor? 2010.10.22 5545
2 Kâinatın yaratılışında kullanılan “gün” tabiri neyi ifade ediyor? 2014.06.02 3075
3 İnsanın tek bir nefisten yaratılmasını nasıl anlamalıyız? 2010.08.27 4966
4 İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli şey nefis midir? 2012.11.20 4424
5 Yaratılışın kaynağı su mu, toprak mı? 2013.01.02 4787
6 Allah Teala insanı kime halife olsun diye yarattı? 2014.03.18 3735
7 Melekler insanın kan dökeceğini nereden bildiler? 2010.07.14 11083
8 Melekler insanın halifelik olayına neden şaşırdılar? 2010.07.13 6671
9 Melekler Âdem’e mi, yoksa Âdem için Allah’a mı secde ettiler? 2016.01.05 1114
10 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 12001
11 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13500
12 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8778
13 Âdem Aleyhisselam ile İblis aynı yerden mi indirildiler? 2017.02.02 253
14 Âdem aleyhisselam ilk insan değil mi? 2016.03.23 923
15 Eğer Adem ilk insansa onun “seçilmiş” olması ne anlama geliyor? 2014.02.28 4854
16 Havva validemiz Hz. Adem’den mi yaratılmıştır? 2011.03.05 13484
17 Nisâ sûresi 1. ayette Âdem ve Havva’dan mı bahsediliyor? 2016.05.25 574
18 İnsanlık sadece Adem ve Havva’dan mı türemiştir? 2013.01.04 6979
19 Hz. Adem’in çocukları gerçekten birbirleriyle evlenmiş midir? 2011.12.08 14036
20 Adem ve Havva’dan başka direkt topraktan yaratılan insan var mı? 2013.01.07 6140
21 Adem ve Havva yasağı çiğnemeselerdi insanın imtihanı başlar mıydı? 2016.01.05 1002
22 Anne karnındaki bebeğe ruh kaçıncı günde üflenir? 2010.06.17 33375
23 Kendisine ruh üflenen insan Allah’ın bir parçası mı oluyor? 2010.07.14 7997
24 Darwin’in anlattığı evrimi kabul etmek mümkün müdür? 2010.12.22 6889
25 Evrimcilere destek olduğunuzu iddia edenlere ne cevap vereceksiniz? 2012.03.16 7203
26 Beşer ile insan kelimeleri arasında herhangi bir fark var mıdır? 2014.05.30 4072
27 Kur’an’da insan için “eşref-i mahlukat” ibaresi kullanılıyor mu? 2012.01.26 17145
28 Bilim adamları bütün özellikleri ile tam bir insan yaratabilirler mi? 2013.01.03 5862
29 Hz. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelişi bilimsel olarak açıklanabilir mi? 2014.02.12 4936
30 Elestü bi Rabbikum olayı ne zaman gerçekleşir? 2014.04.16 5353
31 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2804
32 Her şeyi Allah yarattığına göre kötülüğün kaynağı da Allah mıdır? 2015.01.07 2296
33 Yalan söylemenin kötü bir şey olduğu tabiat ayetlerinden çıkarılabilir mi? 2015.02.23 1681
34 Yaratılmış ayetlerden elde edilen bilgileri nasıl değerlendirmek lazım? 2016.03.29 733