FETVALAR

SORU:

İnsan ölünce ruhu ile bedenin hiçbir ilgisi kalmıyor mu? Eğer kalmıyorsa Peygamberimizin Bedir kuyusunda ölülere hitap etmesi, Hz. Ömer’e “Kabirde aklımız bize şu anki gibi iade olunacak demesi”, “Mevta kendisini kefenleyenleri, namazını kılanları, kabre indirenleri görür tanır ve uzaklaşanların ayak seslerini duyar” ve bunlara benzer pek çok hadisini nasıl anlamalıyız? Bunlar uydurma mıdır, yoksa mecazi ifadeler midir?

Tarih: 22 Ağustos 2012

CEVAP:

Ölen kişilerinin ruhlarının kabirlerde tutuluyor olması kuvvetle muhtemeldir. Fâtır Suresi 22. ayette kabirde olanlar ifadesi “men fi’l-kubûr (مَنْ فِي الْقُبُورِ) vardır. Arapça’da “men (مَنْ)” edatı akıllı varlıkları gösterir. Eğer kabirde akıllı olan ruhlar olmasa çürüyen bedenler için bu kelime kullanılmaz. Demek ki ruh, ölmüş bedenin parçalarının bulunduğu kabirle ilgisini kesmemektedir.

Kişiye ait bütün bilgiler ruhtadır. Kabirde sıkılan, kendini yıkayanları gören ve ayak seslerini duyan ruhtur. Ölen bir kişinin ruhunun sıkıldığını bildiren ayetlerden bir kısmı şöyledir:

“Onlardan birine ölüm gelince der ki: ‘Rabbim! Beni geri çeviriniz. Belki terk ettiğim dünyada iyi bir iş yaparım.’ Hayır! Bu, onun söylediği bir sözdür. Arkalarında yeniden dirilecekleri güne kadar berzah (engel) vardır.” (Mu’minûn, 23/99-100)

“Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Sonra birinize ölüm gelip çatar da şöyle der: ‘Rabbim! Bana kısa bir ömür versen olmaz mı! Sadaka verip ve iyilerden olurum.’ Allah eceli gelen hiç kimseyi asla geri bırakmaz. Allah, ne yaptığınızı size bildirecektir.” (Münâfikûn, 63/10-11)


Etiketler: