FETVALAR

SORU:

Birkaç ayette Allah Teala, kendisinin “âlemlerin Rabbi” olduğunu vurguluyor. Fakat Bakara Suresinin 47. ayetinde de Yahudilere hitaben “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.” buyuruluyor. “Âlemlerin Rabbi” ifadesindeki “âlemler” ile bu ayetteki “âlemler” aynı mıdır? Yahudiler, herkesten ve her şeyden üstün müdürler?

Tarih: 21 Eylül 2011

CEVAP:

Âlem, “ilm” kökünden türemiştir, ‘bir şeyin varlığını gösteren iz, alâmet ve işaret’ demektir. Yaratıcının varlığını gösteren her şey, âlemdir. Dolayısıyla “âlemlerin Rabbi” demek, “bütün varlıkların Rabbi” demektir.

Bakara Suresi 47. ayette Yahudilerle ilgili olarak geçen âlem kelimesi ise sadece insan cinsini gösterir. “Sizi âlemlere üstün kıldım” sözü, Allah’ın onları diğer insanlara tercih ederek kitap ve peygamber gönderdiği anlamına gelir. Yoksa bu ifadeler, kıyamete kadar onların her şeyden ve herkesten üstün oldukları anlamına gelmez.

Konuyla yakından ilgili başka bir soru-cevabı da aşağıdaki linkten okumanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/lanetli-olmalarina-ragmen-yahudiler-nasil-super-guc-olabiliyor.html


Etiketler: