FETVALAR

SORU:

Nebîmizin doğum ve vefat tarihlerini net olarak bildirir misiniz?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

Nebîmizin vefat tarihinin miladi 632 olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde, Muhammed HAMİDULLAH’ın, Nebîmizin doğum tarihini 17 Haziran 569 Pazartesi olarak tespit ettiği yazılıdır. (Bkz: Mustafa Fayda, “Muhammed-Hayatı”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2005, c: 30; s. 409)


Etiketler: