FETVALAR

SORU:

Peygamberimiz iftardan sonra nasıl dua ederdi?

Tarih: 25 Ağustos 2009

CEVAP:

Muâz b. Zuhre; Resûlullah (s.a.v.)’e kadar ulaştırdığı rivayetinde; Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemin iftar ettiği zaman şöyle dediğini haber vermiştir:

“Ey Allahım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.” (Ebû Dâvûd, Savm, 22)

Dârekutnî’nin ve Taberânî’nin el-Mü’cemu’l-Kebîr’inde İbn Abbas’tan rivayet ettikleri haber şu şekildedir:

“Resûlullâh iftar ettiği zaman; “Ey Allahım! Senin için oruç tuttuk, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Onu bizden kabul et. Sen işitir ve bilirsin” derdi.

İbnus-Sünnî, Muâz b. Zühre’den şöyle rivayet etmiştir: Resûlullâh; “Allaha hamd ederim. O bana yardım etti, oruç tuttum, rızık verdi, iftar ettim” derdi.

Abdullah b. Amr b. el-As’dan da Resûlullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Oruçlunun iftar esnasındaki duası şudur: “Allahım! Senden her şeyi kuşatan rahmetinle günahlarımı bağışlamanı isterim.”

Hanefîlerin iftar esnasında okudukları dua şöyledir:

“Allahım senin rızân için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazanın yarınki günü orucuna da niyet ettim. Artık benim, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”

Şâfiîlere göre; “Allahım senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım,” diye dua etmek sünnettir.

(Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1989, c: 9, s: 203.)


Etiketler: