Peygamberimiz hiç “Ölülerinize Yasin okuyun.” demiş midir?
Süleymaniye Vakfı > Hadis > Ölüm ve Ötesi > Yazılı Fetvalar Tarih: 14 Mayıs 2012  
Soru: Ölülerin arkasından Kur’an okunmaz. Zira ölü olan kişiye bir faydası yoktur dedik. Peki, “Ölülerinizin arkasından Yasin suresini okuyun.” hadisi bunun tersi yönünde delil olamaz mı? Yani Yasin suresini okumalı mıyız? Bu hadisi ne yapacağız?
Cevap: 

Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bu rivayet şöyledir:

“Ölülerinizin ardından Yasin okuyun (اقرءوا { يس } على موتاكم ).” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 24; İbn Mâce, Cenâiz, 4)

Bu rivayetin zayıf olduğunu çeşitli hadis âlimleri eserlerinde zikretmektedirler. Ebu Bekr İbnü’l-Arabi, Dârekutnî’nin bu rivayetle ilgili olarak “Bu hadisin isnadı zayıftır, metni meçhuldür, bu konuda sahih bir hadis yoktur.” dediğini rivayet etmiştir: (İbn Hacer, et-Telhîsu’l-Habîr, c: 2, s: 244-245. Ayrıca bkz: Mizzi, Tuhfetü’l-Eşrâf, c: 8, s: 465; İbnü’l-Kattân, Beyânü’l-Vehm ve’l-Îhâmi’l-Vâkıayn fî Kitâbi’l-Ahkâm, c: 5, s: 49).

Zayıf hadisler de dini konularda delil olamaz.

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/zayif-hadisle-amel-edilir-mi.html

Ölülerin ardından Kur’an okunması ile ilgili ilmi bir makale kaleme almış olan Mustafa Özel, makalesinde şu sonuçlara varmıştır:

1- “Ölülere Kur’an okunmasıyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ne doğrudan ne de dolaylı bir bilgi mevcuttur.

2- Peygamberimizin sözlerini içeren makbul ve muteber hadis kitaplarında da bu konuyu doğrudan ele alan sahih/sağlam bir haber bulunmamaktadır. Kaynaklarda yer alan hadislerin tamamına yakını ya zayıf ya da mevzu/uydurmadır. Bu bağlamda sahih hadis kitaplarındaki tek hadis, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce’de yer alan ve her iki kaynakta da Mâ’kil b. Yesâr tarafından rivayet edilen Yasin suresinin okunmasıyla ilgili hadistir. İlk kaynakta alâ (علي) cer edatıyla, ikinci kaynakta ise “inde (عند)” mekân zarfıyla yer alan hadisin delâleti sorunludur.

3- İslam’ın ilk dönemlerinde olmayan bu uygulama, büyük ölçüde, tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan uygulamalara dayanmaktadır. Bu, bir takım psikososyal nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. En azından bunun Müslümanların öte dünyaya yolcu ettikleri dindarlarıyla ilişkilerini bir biçimde devam ettirme ve onlara saygı aracı olarak değerlendirdikleri düşünülebilir.” (Mustafa Özel, “Ölünün Ardından Kur’an-ı Kerim Okunmasının Dini Dayanakları”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, Nisan 2006, s: 484-485.)

Ölülerin ardından Kur’an okunmasıyla ilgili daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/olulerin-ruhlarina-kuran-okunur-mu.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Kur’an-ı Kerim okuyup sevabını ölmüş yakınlarımıza bağışlamanın hükmü nedir? Bununla ilgili ayet ve hadis-i şerifler nelerdir? 2009.08.19 89670
2 Ahirette günahkar mü'minlerin durumu ne olacak? Mutlaka cehennemde yanacaklar mı? Kimler sonsuz azap görecek? Meryem suresi 71.ayette: "Herkes cehenneme uğrayacak" deniyor, bu durumu açıklar mısınız? 2009.08.12 24494
3 Mu'minun suresi 112. ayette kıyamet günü "yeryüzünde ne kadar kaldın?" diye sorulduğunda; "bir gün ya da daha az" diyenler cennete gidecek olanlar mı? Yoksa bu her insan için geçerli midir? 2009.08.05 12061
4 Bazı insanlar ayetlerde geçen "huld" ve "ebed" kelimelerinin etimolojik kökenleri ve Hz. Ebubekir ve Abdullah İbn Mesud'dan alıntıladıklarını iddia ettikleri sözlere dayanarak, cennet ve cehennemin anladığımız anlamda sonsuzluğu konusunda şüphe ortaya atıyorlar. Bu konudaki açıklamanız nedir? Yani kısaca Cehennem ebedi midir, değil midir? 2009.08.05 13039
5 Taha Suresinin 124. ayetinde Kur'ân'dan yüz çeviren kimselerin kıyamet günü kör olarak haşredilecekleri ifade ediliyor. Kaf Suresi 21. ve 22. ayetlerde ise şöyle deniyor: "O gün herkes maiyetinde bir sevk edici (mahşer yerine) ve şahit olduğu halde gelir. Denir ki muhakkak ki sen bundan habersizdin fakat biz senden örtünü, kapağını kaldırdık ve artık gözlerin keskindir" deniyor. Yani bırakın kör olarak haşir olunmayı gözlerin her zamankinden daha keskin bir şekilde göreceğinden bahsediliyor. Bu ayetleri nasıl anlayabiliriz? 2009.08.05 8413
6 Hocam ölüm esnasında şeytan, kişinin imanını almak için gelir mi? Ölen kişi ölüm sarhoşluğuyla ve zorluklarıyla boğuşurken bir de şeytanla mı uğraşacak? Yoksa bu inanış tarikatların ortaya attığı bir hurafe midir? 2011.01.25 20839
7 Aklımızdan geçen kötü düşünceler günah sayılır mı? Ahirette bunlardan da hesaba çekilecek miyiz? 2011.02.11 22125
8 Ölülerin adına hayır hasenat yaparsak veya sadaka verirsek sevabı onlara ulaşır mı? Bu konu hakkında Peygamberimizin şu hadisini nasıl anlamamız gerekir: Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam: “Annem ansızın öldü. Öyle sanıyorum ki, şayet konuşabilseydi, sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem, sevabı ona ulaşır mı? diye sordu. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de: “Evet” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz 95, Vasâyâ 19; Müslim, Zekât 51) 2011.04.25 33449
9 İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi? 2012.02.27 25834
10 Ölülerin arkasından Kur’an okunmaz. Zira ölü olan kişiye bir faydası yoktur dedik. Peki, “Ölülerinizin arkasından Yasin suresini okuyun.” hadisi bunun tersi yönünde delil olamaz mı? Yani Yasin suresini okumalı mıyız? Bu hadisi ne yapacağız? 2012.05.14 38772
11 Birkaç yıl önce bir TV programında yaptığınız bir yayını izlerken bir soru dikkatimi çekti. Sorulan şey, öbür dünyada karı-koca durumunun ve anne-evlat ilişkisinin aynı kişilerle devam edip etmeyeceği idi ve siz devam edeceğini belirttiniz. Ayrıca eşlerden Cennette olanın Cehennemde olanı (şayet şirk koşmadı ise) yanına alabileceğinden bahsettiniz. Bu durum beni şöyle rahatsız etti ki bu dünyada eşini iyi seçen yani kısmeti iyi olan öbür dünyada da ciddi bir avantaj yakalıyor. Bu durumu kendime mutlak adalet perspektifinde açıklamakta zorlanıyorum hatta beceremedim. Aydınlatabilir misiniz? 2012.06.27 81185
12 Cennete girme açısından zenginler fakirlere göre bir adım önde midirler? Yani zenginler paraları ile cenneti satın alabilirler mi? 2013.01.16 7833
13 Son anda kelime-i şehâdeti söyleyemeden ölürsek Müslüman olarak ölmüş sayılır mıyız? 2016.06.20 2124
14 Cennette Allah'ın görülmesi doğru mudur? Eğer öyleyse bu görme nasıl olabilir? Yani bire bir ve direk mi, perdesiz, aracısız vs? 2009.11.19 38991
15 Üç aylarda vefat edenler ahirette sorguya çekilmez diye daima söylenir. Doğru mudur? 2010.01.07 17661
16 Bildiğiniz gibi kıyamet günü Kur’an’da adalet terazilerinin kurulup hesabın görüleceği, hükmün verileceği gün olarak ifade edilmektedir. Saat ise sarsıntının (zelzele) vuku bulacağı vakittir. (Hacc, 22/1) Ancak el-yevmü’l-ahir (son gün) tabiri de Kur’an’da geçmektedir ve Allah’a ve son güne inanmak ifadesi ile imanın esasları arasında yer almaktadır. Bu “son gün” hakkında tefsirlere baktığımızda kıyamet günü ile alakalandırılmış yorumlar yapılmaktadır. “Son gün odur, ondan sonra gün yoktur” gibi yorumların senedi var mıdır? Bu “son gün” dünyanın son günü mü, yoksa ahiret hayatının ilk günü mü? Eğer tefsirlerde denildiği gibi bu son gün, ahiret hayatının ilk günü (diriliş günü) ise Kur’an-ı Kerim’de ayrıca “kıyamet (diriliş) günü” diye günü dirilişe izafe etmekteki hikmet nedir? Kısaca “kıyamet günü” ile “son gün” aynı mıdır? Fark var mıdır? Varsa bu fark(lar) ne(ler) dir? 2010.04.09 11207
17 Son günlerde ölümden çok korkmaya başladım. Ölümden korkmak günah mı? Ölüm korkusunu bir türlü yenemiyorum. Ölümden korkmamak için ne yapmak gerekir? 2010.07.21 50871