FETVALAR

SORU:

Mirac olayı peygamberliğin kaçıncı senesinde vuku oldu?

Tarih: 08 Temmuz 2010

CEVAP:

Kaynaklarda miracın vukuu hakkında bazı tarihler verilmekle beraber en sahih kabul edilen rivayet bunun Müslümanların Birinci ve İkinci Habeşistan hicretle­rinden sonra, Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatlarını takip eden dönemde hicretten bir yıl önce meydana geldiği şeklindeki nakildir. (İbn Kesir’den naklen: Salih Sabri Yavuz, Mi’rac, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c:30, s: 132)


Etiketler: