Mirac hadisesine Kur’an’da yer veriliyor mu? Bu işin aslı nedir?
Süleymaniye Vakfı > Kandil Geceleri > Yazılı Fetvalar Tarih: 08 Temmuz 2010  
Soru: Miraçta Peygamberimiz Allah Teâlâ görüşmüş müdür? Görüşmemişse namazda tahiyyatı okumanın anlamı var mıdır? Onun yerine başka duaların okunması caiz midir? Kur’an’da mirac ile ilgili ayetler olmasa da bu konunun doğruluğu nedir?
Cevap: 

Miraçta peygamberimizin hâşâ Allah ile buluşması diye bir şey yoktur. Onun oraya çıkması Allah’ın bazı ayetlerini, kudretini gösteren alametleri görmesi içindi. İlgili ayetler şunlardır:

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

“O (peygamber), Cebrail’i bir başka inişinde de görmüştü. Sidretü’l- Müntehâ’nın yanında. Ki Cennet’ül-Me’va da onun yanındadır. O zaman ki, o Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/13-18)

Yolculuğun amacını “kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek” (İsra, 17/1) olarak açıklayan Allah Teâlâ, bu ayetlerde peygamberimizin yolculuğunun amacına ulaştığını belirterek  “Andolsun ki o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/18) buyurmaktadır. İsra suresindeki ayetle Necm suresindeki bu ayetler karşılaştırıldığında aynı olaydan bahsettikleri görülmektedir. İsra suresindeki ayetler yolculuğun amacını, Necm suresindeki ayetler de yolculuğun yapıldığı mekânı, sonucunu ve bu yolculukta görülenleri anlatmaktadır.

Necm suresindeki bu ayetler âlimlerin çoğuna göre mi’rac’ı anlatmaktadır.1 Demek ki Allah Teâlâ “kendisine bir takım ayetlerini göstermek için” (İsra, 17/1) peygamberini bir gece mi’rac’a çıkarmış ve bu amaca uygun olarak ona en büyük ayetlerinden göstermiştir. (Necm, 53/18) Bunlar gök katları, her katta orada bulanan peygamberlerle görüşme, Cebrail’in (as) asli suretinde görülmesi, Sidretü’l-Münteha, Cennet, Cehennem, Beyt-i Ma’mur vs. dir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Bu vahyi o’na müthiş güçleri olan Cebrail öğretti. O üstün yetenekli melek doğruldu. O en yüksek ufukta idi. Sonra yaklaştı ve sarktı. Araları iki yay aralığı kadar veya daha da yakın oldu. Böylece O’nun kuluna vahyettiğini vahyetti. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Onun bir başka inişini Sidretu’l-Münteha’nın yanında görmüştü. Ki Cennetü’l- Me’vâ onun yanındadır. O zaman Sidre’yi bürümekte olan bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53, 5-18)

Mirac olayı hakkında geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

http://www.suleymaniyevakfi.org/roportajlar/isra-ve-mirac.html

http://www.kurandersi.com/tv-programlari/hilal-tv/mirac-ozel-programi.html

http://www.kurandersi.com/kuran-sohbetleri/2005/necm-suresi-isra-ve-mirac.html

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüdde otururken okunacak olan Tahiyyat’ı ashabına öğretirken miraçta rabbi ile görüştüğü için bunun okunması gerektiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Bu konuda sahabenin büyüklerinden Abdullah İbn Mes’ud şöyle der:

“Resulullah (sav) bana, ellerimi avuçlarının içine alarak Kur’an’dan sûre öğretir gibi teşehhüdü öğretti.” Bundan sonra o, tahiyyatı okumuştur. (Buhârî, Ezan, 148, 150, Amel fi’s-Salât, 4; Müslim, Salât, 55-59 (402); Tirmizî, Salât, 215; Nesâî, Tatbîk, 100.)

Bir hadisinde de Peygamberimiz: “Benim namazı nasıl kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın” (Buhari, Ezan, 18) buyurduğuna göre namazı onun gibi kılmak gerekmektedir. O, teşehhüdde tahiyyat okunması gerektiğini söylemişse onun okunması gerekir. Başka dua etmeye gelince: O zaten namazın son oturuşunda, tahiyyattan sonra edilebilmektedir.

  1. Taberi, Camiu’l-Beyan fi Te’vili’l-Kur’an, c: 11, s: 519; Fahru’r-Razi, et-Tefsiru’l-Kebir, Beyrut, 1999, c: 10, s: 246; Ebu Hayyan, el-Bahru’l-Muhit fi’t-Tefsir, Beyrut, 1992, c:10, s:14; Kurtubi, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an, Beyrut,1988, c: 17, s: 65; Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili,  c: 7, s: 297 vd. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk cuma gecesinde yani Regaip Kandili'nde kılınması gereken bir namaz var mıdır? Ayrıca o gün oruçlu olmamız gerekiyor mu? 2009.08.18 25294
2 Üç aylarda oruç tutma konusunda bir hocamız, İbn Teymiye’nin bir fetvasından bahsetti. Orada İbn Teymiye, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in özellikle Recep ayında oruç tutma konusunda sert tutumlarının olduğunu söylüyordu. İbn Teymiye’nin bu fetvasını bulup yayınlayabilir misiniz? 2009.08.18 25884
3 Üç aylar duası diye bir dua var mıdır? Hutbelerde de sıkça okunan "ALLAHÜMME BÂRİK LENÂ FÎ RECEBE VE ŞA'BÂN VE BELLİĞNÂ RAMAZAN" duası 3 aylar duası olarak okunabilir mi? Bu dua gerçekten sahih hadis yoluyla mı bize ulaşmıştır? Anlamını verir misiniz? 2009.08.18 10661
4 Kandil geceleri ilgili yazınızı ve bu konudaki soru cevapları okudum. Şu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Şimdi insanlar kandil gecelerinin kutsal geceler olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden o gecelerde camiler dolup taşıyor. Biz bu insanlara işin gerçeğini söylesek ayda yılda bir bu vesile ile camiye gelenler gelmez olurlar. Peki, bu daha sakıncalı bir duruma yol açmış olmaz mı? Ya da ne yapmamız gerekiyor bu yanlışları düzeltmemiz için? 2009.08.18 12202
5 Berat gecesi ile ilgili olarak bir hadis naklediliyor. Hadis şöyle: “Allah, Şaban ayının yarısında dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar.” Bu hadis sahih midir? 2009.08.18 9439
6 Berat gecesinde kılınması gereken bir namaz var mı? İlmihalde okuduğuma göre bu gecede 100 rekât kılınmalı ve her rekâtında Fatiha ve on İhlâs okunmalıymış. Bu bilginin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 2009.08.18 17324
7 Kandil geceleri ile ilgili olarak mezhep imamlarının fetvaları var mıdır? Yazılarınızda kandil gecelerinin Osmanlı zamanında ortaya çıktığını okudum. Peki, Osmanlı neye dayanarak bu geceleri başlatmıştır? 2012.02.03 15874
8 “Recep Ayı Hakkında Uydurulmuş Hadisler” başlıklı inceleme yazınızda, “Recep Allah’ın, Şa’ban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” sözü hakkında İbn Kayyim el-Cevziyye, İmam Suyûtî ve Şevkânî’nin “uydurmadır” dediği belirtiliyor. Benim sormak istediğim, Aclûnî bu hadis için ne söylüyor? Çünkü camilerde bu söz hadis olarak asılıyor ve kaynak olarak da Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ diye yazıyor. Cevaplayabilir misiniz? 2012.05.30 12621
9 Mirac bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştirilmiştir? 2010.07.10 7218
10 İnternette şöyle bir şey okudum: “İmam Şa’rânî, kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu Ramazan-ı Şerif'in giriş günlerine göre şöyle tespit etmiştir. Kendisi 30 sene kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır. Birçok Allah dostu da bu usulle kadir gecesini bulmuşlardır. Buna göre Pazar günü girerse 29. gece, Pazartesi girerse 21.gece, Salı girerse 27. gece, Çarşamba girerse 19. gece, Perşembe girerse 25. gece, Cuma girerse 17. gece, Cumartesi girerse 23.gece.” Bunun doğruluk payı var mıdır? 2012.08.08 10615
11 Kandil geceleri ile ilgili yazınızı okuduktan sonra kandil gecelerini kutlamıyorum ve çevremdeki insanlara da bunların bidat olduğunu söylüyorum. Ancak Diyanetimizde o kadar çok âlim var. Madem bunlar bidat, sonradan çıkma ve onlar da bunların bidat olduğunu biliyorlar. Neden Diyanet bunları hala kutluyor. Dayanakları nelerdir? 2010.01.14 14650
12 Size göre Kadir suresinin meali nasıldır? Bu surede bahsedildiği şekliyle kadir gecesinde meleklerin ve ruhun yeryüzüne inmesinden ne anlamalıyız? 2012.08.14 13208
13 Üç aylar içerisinde vefat eden bir kişinin sorgusu gömüldükten sonra hemen mi, yoksa üç aylar bittikten sonra mı yapılır? 2010.07.01 35576
14 Muharrem ayı orucunda bazı yiyeceklerin ve suyun içilmemesi gerektiğini duydum. Muharrem ayında oruçlu olmak istiyorum. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Bu ayda yenilmesi yasak olan yiyecekler ve içecekler var mıdır? Muharrem ayında yapılması gereken özel ibadetler var mıdır? Bu ayı tamamen oruçlu geçirdiğinizde kurban kesilmesi gerektiğini de duymuştum. Bu bilgilerin doğruluğunu sizden öğrenmek ve varsa yapılan yanlışlar bunları kendi ailem ile de paylaşmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz? 2012.11.14 15434
15 Kuzenimin nişanı mirac kandiline denk geliyor. Gitsem bir günahı var mıdır? Gitmezsem dargınlık olabilir. 2010.07.08 10237
16 Düğün salonunu erkenden tutmuştum; fakat düğün günü Regaip Kandiline denk geliyormuş. Herhangi bir sakıncası var mıdır? 2013.04.29 20462
17 Mirac olayı peygamberliğin kaçıncı senesinde vuku oldu? 2010.07.08 12737
18 Kutlu Doğum Haftası dinin bir emri veya tavsiyesi mi? Bu haftaya özel herhangi bir ibadet çeşidi var mı? Bu kutlamalar ilk olarak ne zaman başladı? 2013.04.19 7308
19 Beş vakit namaz miraçta mı farz kılınmıştır? 2010.07.08 20710
20 Miraçta Peygamberimiz Allah Teâlâ görüşmüş müdür? Görüşmemişse namazda tahiyyatı okumanın anlamı var mıdır? Onun yerine başka duaların okunması caiz midir? Kur’an’da mirac ile ilgili ayetler olmasa da bu konunun doğruluğu nedir? 2010.07.08 93726
21 Kandil gecelerinde karı-koca ilişkisi yasak mıdır? 2011.02.16 291688
22 Üç ayların bir başında, bir ortasında, bir de sonunda oruç tutuluyormuş. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? 2011.06.02 25597
23 Kandillerin bidat olduğunu söylemişsiniz. Bununla ilgili cevabınızı izlerken internette şöyle bir soru ile karşılaştım. “Ramazan ve kurban bayramları da kandil geceleri gibi bidat midir? Zira onlarla ilgili de ayet yok.” Bu soruya ne cevap verilebilir? 2011.06.02 8805
24 Bir dersinizde mirac olayının mucize olmadığını söylemiştiniz. Mirac olayının Kur’an’da ayetlere konu oluşu, Kur’an’ın mucize olması açısından onu dolaylı olarak yine bir mucize yapmıyor mu? 2011.06.28 6317
25 Normalde farz ibadetlerini yapan insanların kandil gecelerinde özellikle Kur'an okumayı, dinlemeyi artırmasında bir sakınca var mıdır? Bu da bidat mi olur? 2011.06.29 5771
26 Hz. Ömer teravih uygulamasını başlatınca neden “bu ne güzel bidat oldu” demiştir? Tüm bidatler sapıklık değil midir? 2011.08.10 22287
27 Safer ayına mahsus ya da diğer mübarek günlere has kılınacak bir namaz ya da yapılacak bir ibadet var mıdır? Bir de “Safer ayı, bela ayıdır.” diye söyleniyor. Bir kaç yere baktım internette çelişkili cevaplar var. Kafamız karışıyor, ne yapmamız lazım, bilgi verir misiniz? 2011.12.27 19754