FETVALAR

SORU:

Bildiğiniz gibi bu günlerde Libya topraklarına Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla saldırı düzenleniyor. Müslüman ülkelerin de bu kararı dolaylı olarak desteklediği dile getiriliyor. Burada çok acil olarak bir bilim adamı görüşüne ihtiyaç var. Hocam benim sorum şu: Zalim bir diktatör tarafından yönetilse bile Darulİslam olan bir ülkenin gayrimüslim bir ülke tarafından vurulmasına ve Müslümanların gayrimüslim güçlerini desteklemesine cevaz var mıdır?

Tarih: 22 Mart 2011

CEVAP:

Libya’nın birçok yerinde yönetime karşı başlayan isyan dalgasının yayılması üzerine yönetim, çok sert tedbirler uygulamakta ve katliama varan davranışlar sergilemektedir. Birleşmiş Milletler, petrol zengini olan Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan ederek Amerika öncülüğünde Libya topraklarına hava saldırısı yapmış ve daha çok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu kararın, Mısır’da toplanan Arap Birliğinin talebi üzerine alınmış olması Müslümanlar açısından kabul edilemez bir hatadır. Böyle bir durumda yapılması gereken şey, savaşan tarafların arasını düzeltmektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Biri diğerine haksız saldırı yaparsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar haksız saldırı yapan tarafla savaşın. Eğer vazgeçerlerse adil bir şekilde aralarını düzeltin. Dengeli davranın, Allah dengeli davrananları sever. Müminler sadece kardeştirler; kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan çekinin ki size ikramda bulunsun.” (Hucurât, 49/9-10)

Allah’ın emrettiği şeyi yapma yerine, Allah’ın yasakladığı bir tavır içine girilmesi çok üzüntü vericidir. Müslüman olmayanlarla ilişki konusunda Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Ey Nebî! Allah’tan çekin de görmezlikten gelenlere ve iki yüzlülere uyma, Allah bilir, doğru karar verir.

Sana Rabbinden vahyolunana uy; Allah, yaptığınız her şeyin içyüzünü bilir.

Sen Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter. ” (Ahzâb, 33/1-3)