Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak şart mıdır? 2016.01.25 6259
2 Kur’an hangi konuda bize aydınlatıcı bilgiler verir? 2011.05.02 17479
3 Kur’an’daki toplam ayet sayısı 6.666 değil mi? 2015.01.14 11830
4 Kur’an-ı Kerim 23 yıl içinde mi yoksa sadece 1 aylık bir sürede mi indi? 2011.03.18 29716
5 Kur’an’da konular niçin farklı farklı surelerde işlenmiş? 2011.10.11 5499
6 Kur’an bir kitap haline getirilirken herhangi bir müdahale olmuş mudur? 2011.03.15 5222
7 Batılı bilim adamlarının Kur’an’ın tahrif edildiği iddialarına ne diyorsunuz? 2011.04.12 4883
8 Kur’an’daki dua ayetlerinin Allah’ın sözü olmadığı iddialarına ne dersiniz? 2011.03.16 5564
9 Asr-ı saadette Kur’an’ı anlayabilmek için ekip çalışması yapılır mıydı? 2013.11.01 4771
10 Kur’an-ı Kerim’de cahiliye döneminden kalma şiir var mıdır? 2012.01.19 4413
11 Kur’an’da adı geçen Haman ile Tevrat’taki Haman aynı kişiler mi? 2012.03.26 8400
12 Kur’an ilk olarak ne zaman Türkçe’ye tercüme edilmiştir? 2009.12.11 25416
13 Kur’an sadece erkeklere hitap eden bir kitap mıdır? 2011.04.19 6037
14 Kur’an ve fıtrat ilişkisi konusunda bilgi verir misiniz? 2010.03.23 4213
15 Kur’an’ın Arap diliyle inmiş olması evrenselliğine engel teşkil eder mi? 2016.02.05 4215
16 Kur’an’daki hadd cezalarını‎n tarihselliği savunulabilir mi? 2009.08.19 8999
17 Kur’an’ı belden aşağıda tutmayı yasaklayan bir ayet veya hadis var mıdır? 2011.12.26 22684
18 Ölülerin ruhlarına Kur’an okunur mu? 2009.08.19 82680
19 Ilımlı İslam mı? Yoksa radikal İslam mı? 2009.08.19 4719
20 Eşime ve çocuklarıma dini yaşamaları için baskı yapabilir miyim? 2009.08.19 14287
21 Tağutîlik kavramını açıklar mısınız? 2009.08.19 4290
22 Herkes Kur’an’ı okuyup anlayabilir mi? 2009.08.19 8544
23 Kur’an’ı anlayan herkes neden ondan hüküm çıkaramasın ki? 2009.08.19 4285
24 Tilavet secdesi hangi durumlarda yapılır? 2009.08.19 8193
25 Kur’an’ı Arapça olarak mı okumak daha iyi yoksa mealinden okumak mı? 2009.08.19 28352
26 Radyo, televizyon ve cd’den Kur’an dinlemek hatim yerine geçer mi? 2009.12.29 20192
27 Şüphenin iman karşısındaki konumu nedir? 2009.08.19 7169
28 Allah şirki bağışlamayacaksa bunca müşrik boşuna mı Müslüman oldu? 2009.08.19 6914
29 Kur’an’ın zikir olmasını açıklar mısınız? 2009.08.19 4290
30 Peygamberimize uyku halinde iken gelen vahiy Kur’an mıdır? 2009.08.19 5888
31 Yunus aleyhisselam tevbe etmeseydi ne olacaktı? 2009.08.19 20409
32 Allah Teâla, neden ben ifadesi yerine “biz” ifadesini kullanmıştır? 2009.08.18 8095
33 Allah Teala, günah işlemesin diye Peygamberimizi korudu mu? 2009.08.18 8373
34 Kur’an okuduktan sonra “sadakallahül azîm” demek sünnet midir? 2009.08.18 14302
35 Baskıyla Kur’an okutmak doğru mudur? 2009.08.18 2373
36 Besmele’nin Türkçe tercümesi nasıl olmalıdır? 2009.08.19 8450
37 Fatiha’da geçen sadece senden yardım dileriz ayetini açıklar mısınız? 2011.06.21 6566
38 Sadece Allah’tan yardım istemek ne manaya gelir? 2009.10.12 18090
39 Bakara Suresi 54. ayette yer alan “nefislerinizi öldürün” ne manaya gelir? 2009.10.16 5817
40 Allah Teala bazı Yahudileri bu dünyada öldürüp tekrar diriltmiş midir? 2013.05.29 5662
41 Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.12.12 16690
42 Bakara suresinin son iki ayeti vasıtasız olarak mı vahyedilmiştir? 2014.10.22 16542
43 Âl-i İmran 38-40. ayetleri nasıl anlamalıyız? 2009.09.29 17590
44 Âl-i İmrân suresi 45. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekir? 2013.03.01 8108
45 Hz. İsa daha doğmadan dünya imtihanını kazanacağı bildirilmiş midir? 2013.03.09 6241
46 Âl-i İmrân suresi 81. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.02.06 7391
47 En’âm suresi 143 ve 144. ayetlerde anlatılan hayvanlar 8 çift mi, 8 eş mi? 2011.09.26 6439
48 En’am suresinin 165. ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.09.28 13148
49 A’raf Suresi 54. ayete göre gece mi önce gelir, gündüz mü? 2011.03.25 18230
50 Allah Teâlâ insanları yoldan çıkarmak ister mi? 2011.07.01 6364
51 İbrahim sûresi 4. ayete eski alimlerden sizin gibi meal veren var mı? 2013.02.08 8807
52 İsrâ 71. ayete göre insanlar ahirette hangi imamlar ile çağırılacaktır? 2012.01.27 15334
53 Nûr 33’e göre iffetli kalmak istemeyen cariyeler fuhşa zorlanabilir mi? 2009.08.18 10118
54 Kur’an’da bahsedilen As­hâbü’l-Hicr, hangi peygamberin halkıdır? 2009.08.18 4413
55 Bir peygamberin ölümü için helak kelimesi kullanılabilir mi? 2009.08.18 3413
56 Dâd harfinin okunuşu nasıl olmalıdır? 2009.08.18 13792
57 Kur’an kıssaları yaşanmış gerçek olaylar mıdır? 2009.08.18 5531
58 Allah insanlara zulmeder mi? 2009.10.14 6542
59 Okullardaki Kur’an derslerinde öğrenciler abdestli olmak zorunda mı? 2012.04.04 16318
60 Kur’an-ı Kerim okurken başörtüsü takmak gerekir mi? 2015.01.22 81727
61 Vakıa Suresi 79. ayetteki mutahharûn kelimesi ne manaya gelir? 2010.04.14 9761
62 Hadid suresinin 19. ayetini nasıl anlamalıyız? 2010.07.27 4686
63 Allah’ın Zâhir ve Bâtın olması ne demek? 2012.11.01 10342
64 İnsanın eşi ve çocukları kendisinin düşmanı mıdır? 2009.08.18 7929
65 Kur’ân’daki “zenîm” kelimesini nasıl anlamalıyız? 2010.07.29 4466
66 Kur’an ataları uyarılmış bir topluma mı geldi, uyarılmamış bir topluma mı? 2010.05.15 4644
67 Kur’an ayetlerinin nüzul sebebini bilmek şart mıdır? 2010.05.18 5194
68 Kur’ân’ın anlaşılmasında Arapça sözlüklere ne kadar güvenilir? 2011.05.09 5139
69 Kur’an-ı Kerim’i anlamada ictihadi faaliyetlerin önemi nedir? 2011.05.11 3659
70 Peygamberimiz son ayet ininceye kadar Kur’an’la hüküm vermedi mi? 2011.05.12 4802
71 A’raf 109-110. ayetlerle Şuara 34-35. ayetler arasında bir çelişki mi var? 2011.02.04 5624
72 Allah Teala yeri mi önce yarattı, gökleri mi? 2011.02.07 7616
73 Nâziât 29. ayetteki gün kavramını açıklar mısınız? 2011.07.07 3039
74 Necvâ sadakasının hükmü bugün de devam ediyor mu? 2011.02.28 3861
75 Alak Suresinin ilk ayetinde okunması emredilen şey nedir? 2010.08.19 7897
76 Kur’an’da geçen şâe ve erâde filleri “istemek” manasına mı gelir? 2011.03.12 6299
77 Sad Suresi 29. ayeti niçin meallerden farklı bir şekilde tercüme ettiniz? 2011.04.07 6360
78 Ümmet kelimesi Kur’an’da kaç farklı manada kullanılmıştır? 2011.04.22 4446
79 Birçok ayette geçen ulul elbab ne manaya gelmektedir? 2011.07.06 12710
80 Kur’an’a göre cansız varlıkların da bir dili var mıdır? 2011.07.04 4979
81 Kur’an-ı Kerim’de geçen “gizli dost”tan kasıt tam olarak nedir? 2011.07.19 6676
82 Kur’an kavramları için hangi kitapları tavsiye edersiniz? 2011.07.16 5976
83 Kur’an-ı Kerim’de geçen “kitap” kelimesi hangi manalara gelir? 2012.01.11 5448
84 Yatak odasında Kur’ân bulunmasında herhangi bir sakınca var mı? 2012.05.23 21579