Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak şart mıdır? 2016.01.25 7785
2 Kur’an hangi konuda bize aydınlatıcı bilgiler verir? 2011.05.02 18197
3 Kur’an’daki toplam ayet sayısı 6.666 değil mi? 2015.01.14 13944
4 Kur’an-ı Kerim 23 yıl içinde mi, yoksa sadece 1 aylık bir sürede mi indi? 2011.03.18 31059
5 Kur’an’da konular niçin farklı farklı surelerde işlenmiş? 2011.10.11 5899
6 Kur’an bir kitap haline getirilirken herhangi bir müdahale olmuş mudur? 2011.03.15 5500
7 Batılı bilim adamlarının Kur’an’ın tahrif edildiği iddialarına ne diyorsunuz? 2011.04.12 5139
8 Kur’an’daki dua ayetlerinin Allah’ın sözü olmadığı iddialarına ne dersiniz? 2011.03.16 6001
9 Asr-ı saadette Kur’an’ı anlayabilmek için ekip çalışması yapılır mıydı? 2013.11.01 4993
10 Kur’an-ı Kerim’de cahiliye döneminden kalma şiir var mıdır? 2012.01.19 4677
11 Kur’an’da adı geçen Haman ile Tevrat’taki Haman aynı kişiler mi? 2012.03.26 9033
12 Kur’an Türkçeye ilk olarak ne zaman tercüme edilmiştir? 2009.12.11 27581
13 Kur’an sadece erkeklere hitap eden bir kitap mıdır? 2011.04.19 6398
14 Kur’an ve fıtrat ilişkisi konusunda bilgi verir misiniz? 2010.03.23 4517
15 Kur’an’ın Arap diliyle inmiş olması evrenselliğine engel teşkil eder mi? 2016.02.05 4520
16 Kur’an’daki hadd cezalarını‎n tarihselliği savunulabilir mi? 2009.08.19 9573
17 Kur’an’ı belden aşağıda tutmayı yasaklayan bir ayet veya hadis var mıdır? 2011.12.26 25318
18 Ölülerin ruhlarına Kur’an okunur mu? 2009.08.19 88407
19 Ilımlı İslam mı? Yoksa radikal İslam mı? 2009.08.19 5115
20 Eşime ve çocuklarıma dini yaşamaları için baskı yapabilir miyim? 2009.08.19 15630
21 Tâğûtîlik kavramını açıklar mısınız? 2009.08.19 4613
22 Herkes Kur’an’ı okuyup anlayabilir mi? 2009.08.19 9121
23 Kur’an’ı anlayan herkes niçin ondan hüküm çıkaramasın ki? 2009.08.19 4630
24 Tilavet secdesi hangi durumlarda yapılır? 2009.08.19 8819
25 Kur’an’ı Arapça okumak mı daha iyi, yoksa mealinden okumak mı? 2009.08.19 30818
26 Radyo, televizyon ve cd’den Kur’an dinlemek hatim yerine geçer mi? 2009.12.29 21141
27 Şüphenin iman karşısındaki konumu nedir? 2009.08.19 7726
28 Allah şirki bağışlamayacaksa bunca müşrik boşuna mı Müslüman oldu? 2009.08.19 7432
29 Kur’an’ın zikir olmasını açıklar mısınız? 2009.08.19 4669
30 Peygamberimize uyku halinde iken gelen vahiy Kur’an mıdır? 2009.08.19 6357
31 Yunus aleyhisselam tevbe etmeseydi ne olacaktı? 2009.08.19 22137
32 Allah Teâla, neden ben ifadesi yerine “biz” ifadesini kullanmıştır? 2009.08.18 8554
33 Allah Teala, günah işlemesin diye Peygamberimizi korudu mu? 2009.08.18 8935
34 Kur’an okuduktan sonra “sadakallahül azîm” demek sünnet midir? 2009.08.18 15793
35 Baskıyla Kur’an okutmak doğru mudur? 2009.08.18 2644
36 Besmele’nin Türkçe tercümesi nasıl olmalıdır? 2009.08.19 9298
37 Fatiha’da geçen sadece senden yardım dileriz ayetini açıklar mısınız? 2011.06.21 7413
38 Sadece Allah’tan yardım istemek ne manaya gelir? 2009.10.12 19148
39 Bakara Suresi 54. ayette yer alan “nefislerinizi öldürün” ne manaya gelir? 2009.10.16 6198
40 Allah Teala bazı Yahudileri bu dünyada öldürüp tekrar diriltmiş midir? 2013.05.29 6101
41 Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.12.12 17394
42 Bakara suresinin son iki ayeti vasıtasız olarak mı vahyedilmiştir? 2014.10.22 17266
43 Âl-i İmran 38-40. ayetleri nasıl anlamalıyız? 2009.09.29 18802
44 Âl-i İmrân suresi 45. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekir? 2013.03.01 8474
45 Hz. İsa daha doğmadan dünya imtihanını kazanacağı bildirilmiş midir? 2013.03.09 6574
46 Âl-i İmrân suresi 81. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.02.06 7797
47 “Açıklanırsa sizi üzecek olan şeyleri sormayın” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2016.10.26 3680
48 En’âm suresi 143 ve 144. ayetlerde anlatılan hayvanlar 8 çift mi, 8 eş mi? 2011.09.26 7097
49 En’am suresinin 165. ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.09.28 14064
50 A’raf Suresi 54. ayete göre gece mi önce gelir, gündüz mü? 2011.03.25 18984
51 Allah Teâlâ insanları yoldan çıkarmak ister mi? 2011.07.01 6708
52 İbrahim sûresi 4. ayete eski alimlerden sizin gibi meal veren var mı? 2013.02.08 9297
53 Kur’an’da bahsedilen As­hâbü’l-Hicr, hangi peygamberin halkıdır? 2009.08.18 4796
54 İsrâ 71. ayete göre insanlar ahirette hangi imamlar ile çağırılacaktır? 2012.01.27 17303
55 Nûr 33’e göre iffetli kalmak istemeyen cariyeler fuhşa zorlanabilir mi? 2009.08.18 10690
56 Allah Teâlâ Dünyanın her bölgesine bir uyarıcı göndermiş midir? 2016.10.27 2827
57 Bir peygamberin ölümü için helak kelimesi kullanılabilir mi? 2009.08.18 3659
58 Dâd harfinin okunuşu nasıl olmalıdır? 2009.08.18 14730
59 Kur’an kıssaları yaşanmış gerçek olaylar mıdır? 2009.08.18 6002
60 Allah insanlara zulmeder mi? 2009.10.14 7051
61 Okullardaki Kur’an derslerinde öğrenciler abdestli olmak zorunda mı? 2012.04.04 19151
62 Kur’an-ı Kerim okurken başörtüsü takmak gerekir mi? 2015.01.22 87952
63 Vâkıa sûresi 79. ayetteki “mutahharûn” kelimesi ne manaya gelir? 2010.04.14 10338
64 Hadîd sûresinin 19. ayetini nasıl anlamalıyız? 2010.07.27 4997
65 Allah’ın Zâhir ve Bâtın olması ne demek? 2012.11.01 11180
66 İnsanın eşi ve çocukları kendisinin düşmanı mıdır? 2009.08.18 8581
67 Kur’ân’daki “zenîm” kelimesini nasıl anlamalıyız? 2010.07.29 4799
68 Kur’an ataları uyarılmış bir topluma mı geldi, uyarılmamış bir topluma mı? 2010.05.15 5051
69 Kur’an ayetlerinin nüzul sebebini bilmek şart mıdır? 2010.05.18 5555
70 Kur’ân’ın anlaşılmasında Arapça sözlüklere ne kadar güvenilir? 2011.05.09 5524
71 Kur’an-ı Kerim’i anlamada ictihadi faaliyetlerin önemi nedir? 2011.05.11 3956
72 Peygamberimiz son ayet ininceye kadar Kur’an’la hüküm vermedi mi? 2011.05.12 5111
73 A’râf 109-110. ayetlerle Şuarâ 34-35. ayetler arasında bir çelişki mi var? 2011.02.04 5924
74 Allah Teâlâ yeri mi önce yarattı, gökleri mi? 2011.02.07 8154
75 Nâziât 29. ayetteki gün kavramını açıklar mısınız? 2011.07.07 3264
76 Necvâ sadakasının hükmü bugün de devam ediyor mu? 2011.02.28 4339
77 Alak sûresinin ilk ayetinde okunması emredilen şey nedir? 2010.08.19 8456
78 Kur’an’da geçen şâe ve erâde filleri “istemek” manasına mı gelir? 2011.03.12 6809
79 Sad sûresi 29. ayeti niçin meallerden farklı bir şekilde tercüme ettiniz? 2011.04.07 6703
80 Ümmet kelimesi Kur’an’da kaç farklı manada kullanılmıştır? 2011.04.22 4811
81 Birçok ayette geçen ulul elbab ne manaya gelmektedir? 2011.07.06 15766
82 Kur’an’a göre cansız varlıkların da bir dili var mıdır? 2011.07.04 5418
83 Kur’an-ı Kerim’de geçen “gizli dost”tan kasıt tam olarak nedir? 2011.07.19 7132
84 Kur’an kavramları için hangi kitapları tavsiye edersiniz? 2011.07.16 6269
85 Kur’an-ı Kerim’de geçen “kitap” kelimesi hangi manalara gelir? 2012.01.11 5894
86 Yatak odasında Kur’an bulunmasında herhangi bir sakınca var mı? 2012.05.23 23234
87 Kur’an’da “Ahbâr” kelimesiyle kastedilenler kimlerdir? 2016.12.14 1486
88 Kur’an’da “Ruhban” kelimesiyle kastedilenler kimlerdir? 2017.01.17 592