Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak şart mıdır? 2016.01.25 6749
2 Kur’an hangi konuda bize aydınlatıcı bilgiler verir? 2011.05.02 17677
3 Kur’an’daki toplam ayet sayısı 6.666 değil mi? 2015.01.14 12452
4 Kur’an-ı Kerim 23 yıl içinde mi, yoksa sadece 1 aylık bir sürede mi indi? 2011.03.18 30125
5 Kur’an’da konular niçin farklı farklı surelerde işlenmiş? 2011.10.11 5628
6 Kur’an bir kitap haline getirilirken herhangi bir müdahale olmuş mudur? 2011.03.15 5305
7 Batılı bilim adamlarının Kur’an’ın tahrif edildiği iddialarına ne diyorsunuz? 2011.04.12 4974
8 Kur’an’daki dua ayetlerinin Allah’ın sözü olmadığı iddialarına ne dersiniz? 2011.03.16 5703
9 Asr-ı saadette Kur’an’ı anlayabilmek için ekip çalışması yapılır mıydı? 2013.11.01 4837
10 Kur’an-ı Kerim’de cahiliye döneminden kalma şiir var mıdır? 2012.01.19 4496
11 Kur’an’da adı geçen Haman ile Tevrat’taki Haman aynı kişiler mi? 2012.03.26 8583
12 Kur’an Türkçeye ilk olarak ne zaman tercüme edilmiştir? 2009.12.11 26201
13 Kur’an sadece erkeklere hitap eden bir kitap mıdır? 2011.04.19 6154
14 Kur’an ve fıtrat ilişkisi konusunda bilgi verir misiniz? 2010.03.23 4307
15 Kur’an’ın Arap diliyle inmiş olması evrenselliğine engel teşkil eder mi? 2016.02.05 4312
16 Kur’an’daki hadd cezalarını‎n tarihselliği savunulabilir mi? 2009.08.19 9178
17 Kur’an’ı belden aşağıda tutmayı yasaklayan bir ayet veya hadis var mıdır? 2011.12.26 23552
18 Ölülerin ruhlarına Kur’an okunur mu? 2009.08.19 84427
19 Ilımlı İslam mı? Yoksa radikal İslam mı? 2009.08.19 4844
20 Eşime ve çocuklarıma dini yaşamaları için baskı yapabilir miyim? 2009.08.19 14671
21 Tâğûtîlik kavramını açıklar mısınız? 2009.08.19 4398
22 Herkes Kur’an’ı okuyup anlayabilir mi? 2009.08.19 8722
23 Kur’an’ı anlayan herkes niçin ondan hüküm çıkaramasın ki? 2009.08.19 4390
24 Tilavet secdesi hangi durumlarda yapılır? 2009.08.19 8366
25 Kur’an’ı Arapça okumak mı daha iyi, yoksa mealinden okumak mı? 2009.08.19 29146
26 Radyo, televizyon ve cd’den Kur’an dinlemek hatim yerine geçer mi? 2009.12.29 20532
27 Şüphenin iman karşısındaki konumu nedir? 2009.08.19 7370
28 Allah şirki bağışlamayacaksa bunca müşrik boşuna mı Müslüman oldu? 2009.08.19 7097
29 Kur’an’ın zikir olmasını açıklar mısınız? 2009.08.19 4412
30 Peygamberimize uyku halinde iken gelen vahiy Kur’an mıdır? 2009.08.19 6054
31 Yunus aleyhisselam tevbe etmeseydi ne olacaktı? 2009.08.19 20861
32 Allah Teâla, neden ben ifadesi yerine “biz” ifadesini kullanmıştır? 2009.08.18 8261
33 Allah Teala, günah işlemesin diye Peygamberimizi korudu mu? 2009.08.18 8563
34 Kur’an okuduktan sonra “sadakallahül azîm” demek sünnet midir? 2009.08.18 14749
35 Baskıyla Kur’an okutmak doğru mudur? 2009.08.18 2450
36 Besmele’nin Türkçe tercümesi nasıl olmalıdır? 2009.08.19 8862
37 Fatiha’da geçen sadece senden yardım dileriz ayetini açıklar mısınız? 2011.06.21 6884
38 Sadece Allah’tan yardım istemek ne manaya gelir? 2009.10.12 18442
39 Bakara Suresi 54. ayette yer alan “nefislerinizi öldürün” ne manaya gelir? 2009.10.16 5935
40 Allah Teala bazı Yahudileri bu dünyada öldürüp tekrar diriltmiş midir? 2013.05.29 5792
41 Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.12.12 16915
42 Bakara suresinin son iki ayeti vasıtasız olarak mı vahyedilmiştir? 2014.10.22 16810
43 Âl-i İmran 38-40. ayetleri nasıl anlamalıyız? 2009.09.29 17989
44 Âl-i İmrân suresi 45. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekir? 2013.03.01 8222
45 Hz. İsa daha doğmadan dünya imtihanını kazanacağı bildirilmiş midir? 2013.03.09 6343
46 Âl-i İmrân suresi 81. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.02.06 7531
47 “Açıklanırsa sizi üzecek olan şeyleri sormayın” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2016.10.26 1167
48 En’âm suresi 143 ve 144. ayetlerde anlatılan hayvanlar 8 çift mi, 8 eş mi? 2011.09.26 6689
49 En’am suresinin 165. ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.09.28 13416
50 A’raf Suresi 54. ayete göre gece mi önce gelir, gündüz mü? 2011.03.25 18460
51 Allah Teâlâ insanları yoldan çıkarmak ister mi? 2011.07.01 6468
52 İbrahim sûresi 4. ayete eski alimlerden sizin gibi meal veren var mı? 2013.02.08 8984
53 Kur’an’da bahsedilen As­hâbü’l-Hicr, hangi peygamberin halkıdır? 2009.08.18 4539
54 İsrâ 71. ayete göre insanlar ahirette hangi imamlar ile çağırılacaktır? 2012.01.27 15969
55 Nûr 33’e göre iffetli kalmak istemeyen cariyeler fuhşa zorlanabilir mi? 2009.08.18 10267
56 Allah Teâlâ Dünyanın her bölgesine bir uyarıcı göndermiş midir? 2016.10.27 1022
57 Bir peygamberin ölümü için helak kelimesi kullanılabilir mi? 2009.08.18 3477
58 Dâd harfinin okunuşu nasıl olmalıdır? 2009.08.18 14117
59 Kur’an kıssaları yaşanmış gerçek olaylar mıdır? 2009.08.18 5690
60 Allah insanlara zulmeder mi? 2009.10.14 6708
61 Okullardaki Kur’an derslerinde öğrenciler abdestli olmak zorunda mı? 2012.04.04 17905
62 Kur’an-ı Kerim okurken başörtüsü takmak gerekir mi? 2015.01.22 83626
63 Vâkıa sûresi 79. ayetteki “mutahharûn” kelimesi ne manaya gelir? 2010.04.14 9949
64 Hadîd sûresinin 19. ayetini nasıl anlamalıyız? 2010.07.27 4782
65 Allah’ın Zâhir ve Bâtın olması ne demek? 2012.11.01 10597
66 İnsanın eşi ve çocukları kendisinin düşmanı mıdır? 2009.08.18 8143
67 Kur’ân’daki “zenîm” kelimesini nasıl anlamalıyız? 2010.07.29 4574
68 Kur’an ataları uyarılmış bir topluma mı geldi, uyarılmamış bir topluma mı? 2010.05.15 4810
69 Kur’an ayetlerinin nüzul sebebini bilmek şart mıdır? 2010.05.18 5290
70 Kur’ân’ın anlaşılmasında Arapça sözlüklere ne kadar güvenilir? 2011.05.09 5273
71 Kur’an-ı Kerim’i anlamada ictihadi faaliyetlerin önemi nedir? 2011.05.11 3758
72 Peygamberimiz son ayet ininceye kadar Kur’an’la hüküm vermedi mi? 2011.05.12 4894
73 A’râf 109-110. ayetlerle Şuarâ 34-35. ayetler arasında bir çelişki mi var? 2011.02.04 5728
74 Allah Teâlâ yeri mi önce yarattı, gökleri mi? 2011.02.07 7780
75 Nâziât 29. ayetteki gün kavramını açıklar mısınız? 2011.07.07 3112
76 Necvâ sadakasının hükmü bugün de devam ediyor mu? 2011.02.28 3973
77 Alak sûresinin ilk ayetinde okunması emredilen şey nedir? 2010.08.19 8102
78 Kur’an’da geçen şâe ve erâde filleri “istemek” manasına mı gelir? 2011.03.12 6475
79 Sad sûresi 29. ayeti niçin meallerden farklı bir şekilde tercüme ettiniz? 2011.04.07 6497
80 Ümmet kelimesi Kur’an’da kaç farklı manada kullanılmıştır? 2011.04.22 4570
81 Birçok ayette geçen ulul elbab ne manaya gelmektedir? 2011.07.06 13405
82 Kur’an’a göre cansız varlıkların da bir dili var mıdır? 2011.07.04 5138
83 Kur’an-ı Kerim’de geçen “gizli dost”tan kasıt tam olarak nedir? 2011.07.19 6816
84 Kur’an kavramları için hangi kitapları tavsiye edersiniz? 2011.07.16 6071
85 Kur’an-ı Kerim’de geçen “kitap” kelimesi hangi manalara gelir? 2012.01.11 5614
86 Yatak odasında Kur’an bulunmasında herhangi bir sakınca var mı? 2012.05.23 22117