Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak şart mıdır? 2016.01.25 7375
2 Kur’an hangi konuda bize aydınlatıcı bilgiler verir? 2011.05.02 17907
3 Kur’an’daki toplam ayet sayısı 6.666 değil mi? 2015.01.14 13223
4 Kur’an-ı Kerim 23 yıl içinde mi, yoksa sadece 1 aylık bir sürede mi indi? 2011.03.18 30673
5 Kur’an’da konular niçin farklı farklı surelerde işlenmiş? 2011.10.11 5810
6 Kur’an bir kitap haline getirilirken herhangi bir müdahale olmuş mudur? 2011.03.15 5407
7 Batılı bilim adamlarının Kur’an’ın tahrif edildiği iddialarına ne diyorsunuz? 2011.04.12 5069
8 Kur’an’daki dua ayetlerinin Allah’ın sözü olmadığı iddialarına ne dersiniz? 2011.03.16 5883
9 Asr-ı saadette Kur’an’ı anlayabilmek için ekip çalışması yapılır mıydı? 2013.11.01 4927
10 Kur’an-ı Kerim’de cahiliye döneminden kalma şiir var mıdır? 2012.01.19 4601
11 Kur’an’da adı geçen Haman ile Tevrat’taki Haman aynı kişiler mi? 2012.03.26 8838
12 Kur’an Türkçeye ilk olarak ne zaman tercüme edilmiştir? 2009.12.11 27019
13 Kur’an sadece erkeklere hitap eden bir kitap mıdır? 2011.04.19 6287
14 Kur’an ve fıtrat ilişkisi konusunda bilgi verir misiniz? 2010.03.23 4433
15 Kur’an’ın Arap diliyle inmiş olması evrenselliğine engel teşkil eder mi? 2016.02.05 4428
16 Kur’an’daki hadd cezalarını‎n tarihselliği savunulabilir mi? 2009.08.19 9409
17 Kur’an’ı belden aşağıda tutmayı yasaklayan bir ayet veya hadis var mıdır? 2011.12.26 24582
18 Ölülerin ruhlarına Kur’an okunur mu? 2009.08.19 86857
19 Ilımlı İslam mı? Yoksa radikal İslam mı? 2009.08.19 4983
20 Eşime ve çocuklarıma dini yaşamaları için baskı yapabilir miyim? 2009.08.19 15244
21 Tâğûtîlik kavramını açıklar mısınız? 2009.08.19 4532
22 Herkes Kur’an’ı okuyup anlayabilir mi? 2009.08.19 8949
23 Kur’an’ı anlayan herkes niçin ondan hüküm çıkaramasın ki? 2009.08.19 4538
24 Tilavet secdesi hangi durumlarda yapılır? 2009.08.19 8599
25 Kur’an’ı Arapça okumak mı daha iyi, yoksa mealinden okumak mı? 2009.08.19 30141
26 Radyo, televizyon ve cd’den Kur’an dinlemek hatim yerine geçer mi? 2009.12.29 20847
27 Şüphenin iman karşısındaki konumu nedir? 2009.08.19 7565
28 Allah şirki bağışlamayacaksa bunca müşrik boşuna mı Müslüman oldu? 2009.08.19 7302
29 Kur’an’ın zikir olmasını açıklar mısınız? 2009.08.19 4559
30 Peygamberimize uyku halinde iken gelen vahiy Kur’an mıdır? 2009.08.19 6236
31 Yunus aleyhisselam tevbe etmeseydi ne olacaktı? 2009.08.19 21583
32 Allah Teâla, neden ben ifadesi yerine “biz” ifadesini kullanmıştır? 2009.08.18 8431
33 Allah Teala, günah işlemesin diye Peygamberimizi korudu mu? 2009.08.18 8775
34 Kur’an okuduktan sonra “sadakallahül azîm” demek sünnet midir? 2009.08.18 15404
35 Baskıyla Kur’an okutmak doğru mudur? 2009.08.18 2566
36 Besmele’nin Türkçe tercümesi nasıl olmalıdır? 2009.08.19 9134
37 Fatiha’da geçen sadece senden yardım dileriz ayetini açıklar mısınız? 2011.06.21 7224
38 Sadece Allah’tan yardım istemek ne manaya gelir? 2009.10.12 18882
39 Bakara Suresi 54. ayette yer alan “nefislerinizi öldürün” ne manaya gelir? 2009.10.16 6081
40 Allah Teala bazı Yahudileri bu dünyada öldürüp tekrar diriltmiş midir? 2013.05.29 5984
41 Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.12.12 17168
42 Bakara suresinin son iki ayeti vasıtasız olarak mı vahyedilmiştir? 2014.10.22 17094
43 Âl-i İmran 38-40. ayetleri nasıl anlamalıyız? 2009.09.29 18475
44 Âl-i İmrân suresi 45. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekir? 2013.03.01 8380
45 Hz. İsa daha doğmadan dünya imtihanını kazanacağı bildirilmiş midir? 2013.03.09 6483
46 Âl-i İmrân suresi 81. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.02.06 7675
47 “Açıklanırsa sizi üzecek olan şeyleri sormayın” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2016.10.26 2885
48 En’âm suresi 143 ve 144. ayetlerde anlatılan hayvanlar 8 çift mi, 8 eş mi? 2011.09.26 6936
49 En’am suresinin 165. ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.09.28 13826
50 A’raf Suresi 54. ayete göre gece mi önce gelir, gündüz mü? 2011.03.25 18784
51 Allah Teâlâ insanları yoldan çıkarmak ister mi? 2011.07.01 6597
52 İbrahim sûresi 4. ayete eski alimlerden sizin gibi meal veren var mı? 2013.02.08 9177
53 Kur’an’da bahsedilen As­hâbü’l-Hicr, hangi peygamberin halkıdır? 2009.08.18 4678
54 İsrâ 71. ayete göre insanlar ahirette hangi imamlar ile çağırılacaktır? 2012.01.27 16754
55 Nûr 33’e göre iffetli kalmak istemeyen cariyeler fuhşa zorlanabilir mi? 2009.08.18 10530
56 Allah Teâlâ Dünyanın her bölgesine bir uyarıcı göndermiş midir? 2016.10.27 2359
57 Bir peygamberin ölümü için helak kelimesi kullanılabilir mi? 2009.08.18 3589
58 Dâd harfinin okunuşu nasıl olmalıdır? 2009.08.18 14495
59 Kur’an kıssaları yaşanmış gerçek olaylar mıdır? 2009.08.18 5874
60 Allah insanlara zulmeder mi? 2009.10.14 6907
61 Okullardaki Kur’an derslerinde öğrenciler abdestli olmak zorunda mı? 2012.04.04 18678
62 Kur’an-ı Kerim okurken başörtüsü takmak gerekir mi? 2015.01.22 86222
63 Vâkıa sûresi 79. ayetteki “mutahharûn” kelimesi ne manaya gelir? 2010.04.14 10199
64 Hadîd sûresinin 19. ayetini nasıl anlamalıyız? 2010.07.27 4909
65 Allah’ın Zâhir ve Bâtın olması ne demek? 2012.11.01 10925
66 İnsanın eşi ve çocukları kendisinin düşmanı mıdır? 2009.08.18 8388
67 Kur’ân’daki “zenîm” kelimesini nasıl anlamalıyız? 2010.07.29 4702
68 Kur’an ataları uyarılmış bir topluma mı geldi, uyarılmamış bir topluma mı? 2010.05.15 4946
69 Kur’an ayetlerinin nüzul sebebini bilmek şart mıdır? 2010.05.18 5458
70 Kur’ân’ın anlaşılmasında Arapça sözlüklere ne kadar güvenilir? 2011.05.09 5440
71 Kur’an-ı Kerim’i anlamada ictihadi faaliyetlerin önemi nedir? 2011.05.11 3870
72 Peygamberimiz son ayet ininceye kadar Kur’an’la hüküm vermedi mi? 2011.05.12 5024
73 A’râf 109-110. ayetlerle Şuarâ 34-35. ayetler arasında bir çelişki mi var? 2011.02.04 5834
74 Allah Teâlâ yeri mi önce yarattı, gökleri mi? 2011.02.07 8017
75 Nâziât 29. ayetteki gün kavramını açıklar mısınız? 2011.07.07 3197
76 Necvâ sadakasının hükmü bugün de devam ediyor mu? 2011.02.28 4153
77 Alak sûresinin ilk ayetinde okunması emredilen şey nedir? 2010.08.19 8303
78 Kur’an’da geçen şâe ve erâde filleri “istemek” manasına mı gelir? 2011.03.12 6675
79 Sad sûresi 29. ayeti niçin meallerden farklı bir şekilde tercüme ettiniz? 2011.04.07 6611
80 Ümmet kelimesi Kur’an’da kaç farklı manada kullanılmıştır? 2011.04.22 4718
81 Birçok ayette geçen ulul elbab ne manaya gelmektedir? 2011.07.06 14990
82 Kur’an’a göre cansız varlıkların da bir dili var mıdır? 2011.07.04 5309
83 Kur’an-ı Kerim’de geçen “gizli dost”tan kasıt tam olarak nedir? 2011.07.19 7005
84 Kur’an kavramları için hangi kitapları tavsiye edersiniz? 2011.07.16 6181
85 Kur’an-ı Kerim’de geçen “kitap” kelimesi hangi manalara gelir? 2012.01.11 5793
86 Yatak odasında Kur’an bulunmasında herhangi bir sakınca var mı? 2012.05.23 22757
87 Kur’an’da “Ahbâr” kelimesiyle kastedilenler kimlerdir? 2016.12.14 1099
88 Kur’an’da “Ruhban” kelimesiyle kastedilenler kimlerdir? 2017.01.17 131