Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak şart mıdır? 2016.01.25 8132
2 Kur’an hangi konuda bize aydınlatıcı bilgiler verir? 2011.05.02 18656
3 Kur’an’daki toplam ayet sayısı 6.666 değil mi? 2015.01.14 14639
4 Kur’an-ı Kerim 23 yıl içinde mi, yoksa sadece 1 aylık bir sürede mi indi? 2011.03.18 31440
5 Kur’an’da konular niçin farklı farklı surelerde işlenmiş? 2011.10.11 5978
6 Kur’an bir kitap haline getirilirken herhangi bir müdahale olmuş mudur? 2011.03.15 5582
7 Batılı bilim adamlarının Kur’an’ın tahrif edildiği iddialarına ne diyorsunuz? 2011.04.12 5204
8 Kur’an’daki dua ayetlerinin Allah’ın sözü olmadığı iddialarına ne dersiniz? 2011.03.16 6096
9 Asr-ı saadette Kur’an’ı anlayabilmek için ekip çalışması yapılır mıydı? 2013.11.01 5060
10 Kur’an-ı Kerim’de cahiliye döneminden kalma şiir var mıdır? 2012.01.19 4750
11 Kur’an’da adı geçen Haman ile Tevrat’taki Haman aynı kişiler mi? 2012.03.26 9154
12 Kur’an Türkçeye ilk olarak ne zaman tercüme edilmiştir? 2009.12.11 28046
13 Kur’an sadece erkeklere hitap eden bir kitap mıdır? 2011.04.19 6487
14 Kur’an ve fıtrat ilişkisi konusunda bilgi verir misiniz? 2010.03.23 4584
15 Kur’an’ın Arap diliyle inmiş olması evrenselliğine engel teşkil eder mi? 2016.02.05 4595
16 Kur’an’daki hadd cezalarını‎n tarihselliği savunulabilir mi? 2009.08.19 9707
17 Kur’an’ı belden aşağıda tutmayı yasaklayan bir ayet veya hadis var mıdır? 2011.12.26 25912
18 Ölülerin ruhlarına Kur’an okunur mu? 2009.08.19 89580
19 Ilımlı İslam mı? Yoksa radikal İslam mı? 2009.08.19 5197
20 Eşime ve çocuklarıma dini yaşamaları için baskı yapabilir miyim? 2009.08.19 15928
21 Tâğûtîlik kavramını açıklar mısınız? 2009.08.19 4691
22 Herkes Kur’an’ı okuyup anlayabilir mi? 2009.08.19 9251
23 Kur’an’ı anlayan herkes niçin ondan hüküm çıkaramasın ki? 2009.08.19 4700
24 Tilavet secdesi hangi durumlarda yapılır? 2009.08.19 8924
25 Kur’an’ı Arapça okumak mı daha iyi, yoksa mealinden okumak mı? 2009.08.19 31330
26 Radyo, televizyon ve cd’den Kur’an dinlemek hatim yerine geçer mi? 2009.12.29 21367
27 Şüphenin iman karşısındaki konumu nedir? 2009.08.19 7863
28 Allah şirki bağışlamayacaksa bunca müşrik boşuna mı Müslüman oldu? 2009.08.19 7553
29 Kur’an’ın zikir olmasını açıklar mısınız? 2009.08.19 4777
30 Peygamberimize uyku halinde iken gelen vahiy Kur’an mıdır? 2009.08.19 6448
31 Yunus aleyhisselam tevbe etmeseydi ne olacaktı? 2009.08.19 22545
32 Allah Teâla, neden ben ifadesi yerine “biz” ifadesini kullanmıştır? 2009.08.18 8654
33 Allah Teala, günah işlemesin diye Peygamberimizi korudu mu? 2009.08.18 9047
34 Kur’an okuduktan sonra “sadakallahül azîm” demek sünnet midir? 2009.08.18 16145
35 Baskıyla Kur’an okutmak doğru mudur? 2009.08.18 2702
36 Besmele’nin Türkçe tercümesi nasıl olmalıdır? 2009.08.19 9416
37 Fatiha’da geçen sadece senden yardım dileriz ayetini açıklar mısınız? 2011.06.21 7575
38 Sadece Allah’tan yardım istemek ne manaya gelir? 2009.10.12 19408
39 Bakara Suresi 54. ayette yer alan “nefislerinizi öldürün” ne manaya gelir? 2009.10.16 6287
40 Allah Teala bazı Yahudileri bu dünyada öldürüp tekrar diriltmiş midir? 2013.05.29 6204
41 Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.12.12 17619
42 Bakara suresinin son iki ayeti vasıtasız olarak mı vahyedilmiştir? 2014.10.22 17426
43 Âl-i İmran 38-40. ayetleri nasıl anlamalıyız? 2009.09.29 19083
44 Âl-i İmrân suresi 45. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekir? 2013.03.01 8553
45 Hz. İsa daha doğmadan dünya imtihanını kazanacağı bildirilmiş midir? 2013.03.09 6636
46 Âl-i İmrân suresi 81. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.02.06 7901
47 “Açıklanırsa sizi üzecek olan şeyleri sormayın” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2016.10.26 3830
48 En’âm suresi 143 ve 144. ayetlerde anlatılan hayvanlar 8 çift mi, 8 eş mi? 2011.09.26 7294
49 En’am suresinin 165. ayetini nasıl anlamalıyız? 2009.09.28 14250
50 A’raf Suresi 54. ayete göre gece mi önce gelir, gündüz mü? 2011.03.25 19161
51 Allah Teâlâ insanları yoldan çıkarmak ister mi? 2011.07.01 6772
52 İbrahim sûresi 4. ayete eski alimlerden sizin gibi meal veren var mı? 2013.02.08 9417
53 Kur’an’da bahsedilen As­hâbü’l-Hicr, hangi peygamberin halkıdır? 2009.08.18 4896
54 İsrâ 71. ayete göre insanlar ahirette hangi imamlar ile çağırılacaktır? 2012.01.27 17739
55 Nûr 33’e göre iffetli kalmak istemeyen cariyeler fuhşa zorlanabilir mi? 2009.08.18 10827
56 Allah Teâlâ Dünyanın her bölgesine bir uyarıcı göndermiş midir? 2016.10.27 3079
57 Bir peygamberin ölümü için helak kelimesi kullanılabilir mi? 2009.08.18 3717
58 Dâd harfinin okunuşu nasıl olmalıdır? 2009.08.18 14928
59 Kur’an kıssaları yaşanmış gerçek olaylar mıdır? 2009.08.18 6137
60 Allah insanlara zulmeder mi? 2009.10.14 7177
61 Okullardaki Kur’an derslerinde öğrenciler abdestli olmak zorunda mı? 2012.04.04 19559
62 Kur’an-ı Kerim okurken başörtüsü takmak gerekir mi? 2015.01.22 89479
63 Vâkıa sûresi 79. ayetteki “mutahharûn” kelimesi ne manaya gelir? 2010.04.14 10481
64 Hadîd sûresinin 19. ayetini nasıl anlamalıyız? 2010.07.27 5069
65 Allah’ın Zâhir ve Bâtın olması ne demek? 2012.11.01 11361
66 İnsanın eşi ve çocukları kendisinin düşmanı mıdır? 2009.08.18 8751
67 Kur’ân’daki “zenîm” kelimesini nasıl anlamalıyız? 2010.07.29 4883
68 Kur’an ataları uyarılmış bir topluma mı geldi, uyarılmamış bir topluma mı? 2010.05.15 5129
69 Kur’an ayetlerinin nüzul sebebini bilmek şart mıdır? 2010.05.18 5626
70 Kur’ân’ın anlaşılmasında Arapça sözlüklere ne kadar güvenilir? 2011.05.09 5608
71 Kur’an-ı Kerim’i anlamada ictihadi faaliyetlerin önemi nedir? 2011.05.11 4037
72 Peygamberimiz son ayet ininceye kadar Kur’an’la hüküm vermedi mi? 2011.05.12 5179
73 A’râf 109-110. ayetlerle Şuarâ 34-35. ayetler arasında bir çelişki mi var? 2011.02.04 6010
74 Allah Teâlâ yeri mi önce yarattı, gökleri mi? 2011.02.07 8274
75 Nâziât 29. ayetteki gün kavramını açıklar mısınız? 2011.07.07 3333
76 Necvâ sadakasının hükmü bugün de devam ediyor mu? 2011.02.28 4451
77 Alak sûresinin ilk ayetinde okunması emredilen şey nedir? 2010.08.19 8572
78 Kur’an’da geçen şâe ve erâde filleri “istemek” manasına mı gelir? 2011.03.12 6911
79 Sad sûresi 29. ayeti niçin meallerden farklı bir şekilde tercüme ettiniz? 2011.04.07 6781
80 Ümmet kelimesi Kur’an’da kaç farklı manada kullanılmıştır? 2011.04.22 4891
81 Birçok ayette geçen ulul elbab ne manaya gelmektedir? 2011.07.06 16233
82 Kur’an’a göre cansız varlıkların da bir dili var mıdır? 2011.07.04 5510
83 Kur’an-ı Kerim’de geçen “gizli dost”tan kasıt tam olarak nedir? 2011.07.19 7245
84 Kur’an kavramları için hangi kitapları tavsiye edersiniz? 2011.07.16 6354
85 Kur’an-ı Kerim’de geçen “kitap” kelimesi hangi manalara gelir? 2012.01.11 5992
86 Yatak odasında Kur’an bulunmasında herhangi bir sakınca var mı? 2012.05.23 23582
87 Kur’an’da “Ahbâr” kelimesiyle kastedilenler kimlerdir? 2016.12.14 1752
88 Kur’an’da “Ruhban” kelimesiyle kastedilenler kimlerdir? 2017.01.17 892
89 Esâtîrulevvelîn ifadesi “öncekilerin masalları” anlamına mı geliyor? 2017.02.28 606