FETVALAR

SORU:

Kur'an'ın şiire bakışı nasıldır? Şiiri ve şairleri kötüleyen bir ayet var mıdır? Peygamberimizin hadisleri arasında şairleri kötüleyen bir açıklama var mı­dır?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

İslam, İslam’a ve ahlaka aykırı olmayan yapıcı mahi­yetteki şiiri be­ğenmiş ve teşvik etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

“Şiirin bir kısmı bil­geliktir, hikmettir.” (Buharî, Edeb 90)
 
Bunun yanı sıra Peygamberimizin bizzat kendisinin şiir söylediği, ayrıca Hassân b. Sâbit, Âmir b. El-Ekvâ’ radıyallâhu anhuma gibi bazı şair sahabilerine izin verdiği ve bu şiirleri dinlediği Buhari başta olmak üzere birçok hadis kitabında nakledilmektedir.
 
Ancak, şiir yıkıcı bir mahiyet aldığı zaman zararlı bulunmuş ve kötülenmiştir. İn­sanları kötü yola sürükleyen şairlerle ilgili olarak Şuara suresinde şöyle bu­yurul­muştur:
 
“O şairlere gelince, onların ardına yalnız sapıklar düşerler. Görmüyor musun, onlar her alanda aşırı giderler. Hem de yapamayacakları işleri dille­rine dolarlar.” (Şuara, 26/224-226)
 
İslam’a ve ahlâka aykırı şiir söylemeyen şairler yukarıdaki hükümden istisna edilmişlerdir.

“Ancak inanan, iyilik eden, Allah’ı sık sık anan ve haksız­lığa uğra­yınca öc alan şairler böyle değillerdir. Haksızlık edenler nasıl bir yıkılışla yı­kılacaklarını göreceklerdir.” (Şuara, 26/227)


Etiketler: