Koç yumurtası yemek caiz midir?
Süleymaniye Vakfı > Yazılı Fetvalar > Yiyecek ve İçecekler Tarih: 13 Nisan 2016  
Soru: Koç yumurtası yemek caiz midir? Veya daha genel bir soru olarak hayvanların yenilmeyecek organları nelerdir?
Cevap: 

Sorunuzun cevabına dair helal gıda konusunda yapılmış bir çalışmanın ilgili bölümü şöyledir:

Tâbiûn’dan Mücâhid (ö. 104/722), Hz. Peygamber’in hayvanların kanları ile birlikte erkeklik ve dişilik organları, yumurtalıkları, idrar ve safra keseleri ile bezelerinin yenilmesini mekruh gördüğünü rivayet etmiştir (Abdurrezzâk, Musannef, Thk: Habîburrahmân el-A’zamî, Beyrut, 1403 h., c: 4, s. 535; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Zeyl: el-Cevheru’n-Nakî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1992, c: 10, s. 7).

Hz. Peygamber’den bir sahabinin değil de tâbiûndan olan Mücâhid’in rivayet etmesinden de anlaşıldığı gibi bu, “mürsel” bir rivayettir ve zayıftır (İmam Nevevî, el-Mecmû’, c: 9, s. 49).

Beyhakî (ö. 458/1066), bu hadisin Hz. Peygamber’e ulaştırılarak/mevsûlen de rivayet edildiğini; ama bunun sahih olmadığını belirtmiştir. Bu yüzden hadis âlimlerinden Hattâbî (ö. 388/998), kesilen hayvanın akmış olan kanının kesin olarak haram olduğunu; fakat yukarıda ismi geçen şeylerin sadece mekruh olduğunu söylemiştir (Beyhakî, a.g.e., c: 10, s. 8).

Hanefîlerden Kâsânî (ö. 587/1191) de hayvanların yenilmeyecek organlarını sayarken Hz. Peygamber’den nakledilen yukarıdaki rivayete yer verdikten sonra Ebû Hanife (ö. 150/767)’nin “Kan (kesin olarak) haramdır, diğer altı şeyi ise mekruh görüyorum.” sözüne yer vermiş ve şu açıklamayı yapmıştır:

“Ebû Hanife akıtılmış kana “haram”, diğerlerine “mekruh” demiştir. Çünkü mutlak haram, kesin bir delille haram olan şeydir. Akıtılmış kanın haramlığı, kesin bir delille sabittir. O da Cenâb-ı Hakk’ın şu sözüdür:

“De ki: Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki pistir- ve Allah yolundan çıkarak Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum…” (En’âm, 6/145)

Akıtılmış kanın haramlığı konusunda icmâ oluşmuş olması da ayrı bir delildir. Ama diğer altı şeyin haramlığı, kesin bir delille sabit olmamıştır. Aksine, onların hükmü ictihadla veya başka bir şekilde de tevil edilmesi mümkün olan ayetin zahiri veya hadisle sabit olmuştur. Bu yüzden (Ebû Hanife) isim(lendirme) konusunda akıtılmış kanla diğerlerini ayırmış, birine “haram”, diğerlerine “mekruh” demiştir.” (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, Thk: Muhammed Muhammed Tâmir, Muhammed es-Saîd ez-Zeynî, Vecîh Muhammed Ali, Dâru’l-Hadîs, Kahire, 2005, c: 6, s. 256)

Bize göre kan dışında kalan şeyler eğer sağlık açısından yiyene zarar vermeyecekse mekruh olarak da nitelendirilmemelidir. Zira konuyla ilgili hadisin zayıf olduğu yukarıda görülmüştü. Dolayısıyla fıkıhtaki meşhur “Eşyâda aslolan ibâhadır” kuralı gereği yukarıdaki altı şeyin mubah olması gerekir. Nitekim yeme başta olmak üzere birçok amaçla hayvan kesimi asırlardır süregelen yaygın bir uygulamadır. Doğal olarak Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde de yoğun bir şekilde hayvan kesimi yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Eğer yukarıda sayılan şeyler mekruh olmuş olsaydı sadece Mücâhid’den değil, çok sayıda sahabiden bu konuda rivayetlerin gelmesi gerekirdi. Fakat kaynaklarda bu yönde rivayetlere rastlanılmamaktadır.

KAYNAK: Yahya Şenol, Kuran ve Sünnet Işığında Helal Gıda, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 2. Bs., İstanbul, 2015, s. 294-296.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Margarin yağlarının içerisine domuz yağı katıldığı söylenmektedir. Bunu kesin bilmediğimiz halde şüphelendiğimiz için margarin yağı yemiyoruz. Hazır gıdaların çoğunda margarin yağının kullanılmış olması, onları yememizi de engelliyor. Sizden ricam "Margarinler yenilebilir mi, bisküvi, çikolata ve tatlı gibi içinde margarin bulunan yiyecekler yenebilir mi?" bu hususa bir açıklık getirmenizdir. Lütfen bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? 2009.08.24 50222
2 Peynir yapımında kullanılan mayalarda domuzdan alınan bir maddenin bulunduğu söylenmektedir. Gerçekten bu mayalarda böyle bir madde var mıdır?Eğer böyle bir madde varsa istihale (mahiyet değiştirme) yoluyla yani bu maddenin maya ve peynire dönüşmesiyle temizlenmiş olur mu? 2009.08.24 28559
3 Yahudi ve Hristiyanların kestiği etler yenir mi? 2009.08.24 35020
4 Mezarlık ürünleri yenilir mi, kullanılır mı? 2009.08.24 25873
5 İslamda çiğ et, çiğ köfte, çiğ pastırma ve çiğ sucuk yemenin hükmü nedir? 2009.08.24 43918
6 Koç yumurtası yemek caiz midir? Veya daha genel bir soru olarak hayvanların yenilmeyecek organları nelerdir? 2016.04.13 102847
7 Kur'an-ı Kerim, bazı hadisler ve fıkıhta karada, denizde ve yer altında ve yer üstünde yaşayan veya bulunan ve bunlarda helal ve mübah mal denilen canlı ve cansız bazı şeyler var: av hayvanları, madenler, define ve gömü vs.. Bunların avlanması ve değişik şekillerde elde edilip yenilmesi ve kullanılması helal kılınmıştır, şeklinde Kur'an'da ayetler var: "Kara ve deniz avı ve yiyeceği size helal kılındı." gibi. Sormak istediğim husus, bu gün devlet, avlanması veya yer altında bulunan maden ve ya define gibi gömülerin elde edilmesini yasaklasa yani suç saysa Kur'an ve sünnette yer alan bu konudaki izinlere ve hükümlere rağmen bunları avlamak veya bulunduğu yerden çıkarıp almak ve kullanmakla herhangi bir kul hakkı meydana gelmiş olur mu ve bunları yemek veya kullanmak haram olur mu? Devletin koyduğu kanun mu geçerlidir yoksa Allah ve resülünün bu konudaki hükümleri mi geçerlidir? 2009.08.24 14215
8 Çekirge yemek caiz midir? Bir kitapta okuduğuma göre ashab-ı kiram çekirge yerlermiş, doğru mudur? 2009.08.24 44308
9 Marketlerde satılan tavuklar hakkında uygun görülen görüşü bilmek istiyorum. İlmihal kitaplarına baktığımda marketlerde satılan tavukların verilen fetvaya uymadığını görüyorum ve dolayısıyla tavuk eti yiyemiyorum. Temizlenme şartları dinimize uygun olmayan bir şekilde mi yapılıyor? 2009.08.24 23184
10 Bazı müslümanlar roka yemenin haram olduğunu söylüyorlar, doğru mudur? 2009.08.24 22394
11 E 120 katkı maddesi ve bu katkı maddesiyle üretilen gıdaların İslam dinindeki hükmü nedir? E 120 nedir? E 120, koşineal, karminik asit veya gerçek karmin adlarıyla yazılan, karmin Mexiko, Kanarya Adaları, Bolivya, Şili ve Peru'da yetişen bir çeşit dikenli Opuntia ficus adlı kaktüste yaşayan Dactylopius coccus Costa ya da diğer adıyla Coccus cacti adlı böceğin dişisi, yumurtaları ve kurumuş kabukları suda haşlanıp bir takım kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra kurutulup, öğütülmesiyle elde edilir. Bu böcek, Opuntia cinsi kaktüs bitkisinin üzerinde yaşar. Karmin boyası, böceğin yumurtalarından ve vücudundan elde edilir. 140 bin böcekten bir kilogram boya elde edilir. 2009.08.24 62377
12 Gıdalardan sirke elde etmek için ilk önce mikroorganizmalar (maya ve bakteriler) gıdalardaki şekeri alkole, sonra da bu alkolü sirkeye dönüştürmektedirler. Sirke; üzüm, elma gibi meyvelerden, şaraptan, biradan (malttan), melastan, bal gibi gıdalardan yapılabilmektedir. Sirke, elde edildiği ürünün ismini alır. Şaraptan elde edilen ‘şarap sirkesi' adını alır. Meyveden alkol sonra da bu alkolden üretilen sirke ile direkt alkolden, mesela şaraptan üretilen sirke arasında helallik bakımından nasıl bir fark vardır? Herhangi bir alkollü içkiden üretilen sirke helal midir, haram mıdır? 2009.08.24 26293
13 Sirke alkolden üretildiği için, içinde % 0,2- 0,3 ( 100 gram sirkede 0,2 gram alkol) gibi tat ve kokuyla hissedilemeyecek kadar az miktarda alkol kalabilmektedir. Bu kalan alkolün hükmü nedir? Bu sirkenin helal olmasına bir mani teşkil eder mi? 2009.08.24 22214
14 Meyvelerde doğal yoldan yani olgunlaşmayla oluşan alkolün hükmü nedir? Mesela iki haftalık olgunlaşmış bir muzun 100 gramında yaklaşık 1 gr alkol oluşmaktadır. Muz olgunlaştıkça alkol miktarı artmaktadır. 4 günlük bir muzun 100 gramında ortalama olarak 0,1 gram alkol bulunmaktadır. İki haftalık olgunlaşmış bir muzun 100 gramında ise yaklaşık 1 gr alkol bulunmaktadır. Bu şekilde kabukları siyahlaşmış ve olgunlaşmış iki haftalık bir muzdaki alkol (100 gram muzda 1 gram alkol) helal midir haram mıdır? 2009.08.24 39084
15 Elektroşok sistemi ile kesilen hayvanların etleri helal midir? Avrupa'da hayvanların büyük bölümü bu yöntemle kesiliyor. Bu sebeple Müslümanlar büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bir açıklama yapar mısınız? 2009.08.24 14183
16 Haram olan hayvansal bir yemle (mesela kan veya domuz kemik unundan elde edilen mineraller gibi) veya haram olan bir katkı maddesiyle beslenen bir hayvanın eti helal midir? Hayvanların beslenmesinde ve yemlerde nelere dikkat etmek gerekir? Böyle bir hayvanın (büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için) kesilmeden önce belli bir süre bekletilmesi gerekir mi? 2009.08.24 9641
17 İçki servisi yapılan restoranlarda yemek yemek için bulunmamız; içki içmesek de bizleri vebal altında bırakır mı? 2009.08.24 30840
18 Ben Avusturya'da yaşıyorum. Burada tuvalet ile mutfak artıkları aynı yere gidiyor. Yani ister istemez tuvalet artıklarıyla mutfaktaki küçük yemek artıkları aynı yere gidiyor. Sanıyorum dünyanın birçok yerinde de bu böyle. Bu caiz mi? Dinimizin bu konuya bakışı nasıldır? 2009.08.24 10908
19 Kımız içmek caiz midir? 2009.08.24 28242
20 Vejetaryen olduğunu söyleyen bazı insanların et yememelerini hayvanlara acımalarına, hayvan sevgilerine bağlayarak et yiyen insanların sanki canilik yaptıklarını ima eden sözler sarf etmeleri, Allah'ın koyduğu düzene aykırılık teşkil etmesi sebebiyle bu söylemde bulunan insanları küfre sürüklemez mi? 2009.08.24 8971
21 Haşhaş haram mı? Hamur işi yiyeceklere haşhaş katılabilir mi? Pastanelerde yapılan bazı kuru pastaların üzerini haşhaş ile süslüyorlar. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? 2009.08.24 20465
22 Murdar olarak ölmüş bir hayvanın yenilebilecek herhangi bir yeri var mıdır? 2011.06.04 8266
23 Çok yemek yemek kalbi karartır diyorlar. Ben zayıflığımdan dolayı bazen çok yemek yeme ihtiyacı duyuyorum. Benim bundan dolayı kalbim kararır mı hocam? 2011.07.21 7772
24 Geçen gün bir arakadaşımdan havyar yemenin caiz olmadığını duydum. Acaba bu doğru mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. 2011.07.16 25120
25 Pasta, börek vb. yiyeceklerin, insan sağlığına zararlı olduğu söyleniyor. Ben bunları yaptığımda ve başkaları bunlardan yediğinde onların hakkına girmiş oluyor muyum? 2011.09.08 6371
26 Maide suresi 3. ayette geçen meyte/ölü eti neyi ifade eder? Balık bu kapsama dâhil midir? Yani balığın ölüsü yenir mi? 2009.11.20 15946
27 Gıdaların içerisinde kullanılan malt (malt unu ya da malttan üretilmiş herhangi bir ürün) helal midir? 2011.10.24 32936
28 Sigaranın insanın sağlığına zarar vermesi bakımından caiz olmadığını bir kaç ortamda söylediğim zaman; çok yağlı yemek yemenin veya çok fazla kırmızı et yemenin de sağlığa zararlı olduğunu söyleyen arkadaşlarım aynı mantıkla bunların da caiz olmaması gerektiğini söyleyip sigaranın haram olup olmaması konusunda şüpheleri olduğunu söylediler... Bunun aslı nedir? 2010.04.08 15278
29 Mağazamızda balsamik sirke satmayı düşünüyoruz. Malum, balsamik sirke beyaz şaraptan elde ediliyor. Bu sirkeyi yemeklerde kullanmak, üretimini ve alım satımını yapmak caiz midir? 2011.11.15 42220
30 Alabalık tesislerinde balığı sudan çıkarınca başına bir darbe vurup öyle öldürüyorlar. Balık öldükten sonra bıçakla kesip, pişirip öyle servis yapıyorlar. Darbe ile öldürülen bu tür balıkları yemek caiz midir? 2010.04.29 17297
31 Domuz etinin haram kılınışını biliyoruz. Bilmediğim bilgi şu: O toplumda yani Mekke ve Medine coğrafyasında domuz etinin yenip yenmediği. Yani o bölgede o günlerde domuz eti yiyenler var mıydı? Varsa kimlerdi? 2012.02.09 7702
32 İçki (şarap) konusunda pek çok yazılı ve görüntülü fetvalarınızda çok kesin olarak “Allah Kur’ân’da içkiyi haram kılmıştır” diyorsunuz. Hatta “nass ile sabittir” diye kesin ifade ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi “haram” kelimesi Kur’ânî bir kavramdır. Maide Suresinde ve diğer surelerde Allah Teâlâ açıkça ne tür yiyecekleri HARAM kıldığını anlatıyor. İçki ayetlerinde ise sizin de bir fetvanızda okuduğumuz gibi “KAÇININIZ”, “BIRAKTINIZ DEĞİL Mİ” gibi ifadeler kullanıyor. Buna göre Kur’ân’da açık bir haram hükmü olmamasına rağmen sizin içki konusunda “haram” kelimesini kullanmanızı yadırgıyorum. Tamam, hadislerden hareket edeceksiniz ve “sarhoş edici her şey haramdır” diyeceksiniz ama sorum da bu zaten: Kur’ân’da açıkça haram kelimesi kullanılmamasına rağmen konuşmalarınızda “içki haramdır” hükmünü neye dayanarak çıkarıyorsunuz, anlatabilir misiniz? 2010.05.13 69092
33 Siz Türkiye’de üretilen margarinlerde domuz yağı kullanılmadığını, dolayısıyla onların yenilebileceğini söylüyorsunuz. Fakat margarinlerin iki şekilde dondurulduğunu, bunun bir çeşidinde ucuz olduğu için domuz yağı kullanıldığını söyleyenler var. Bu iddiaya ne dersiniz? 2012.02.14 6350
34 Kadınlar hayvan kesebilir mi? Dinen caiz midir? 2010.05.17 20794
35 Kefir içmek caiz midir? Kefir'in içinde % 0,6-0,8 oranında alkol bulunmaktadır. Ayrıca birçok şifası olduğundan bahsedilmektedir. Bu içeceği içmenin hükmü nedir? 2012.09.05 47542
36 Çekirge yemenin caiz olduğunu belirtmişsiniz sitenizde. Fakat cevaba göre Peygamberimiz iki hadiste farklı şeyler yapmıştır. Dolayısı ile bunlardan biri gerçek hadis değildir. Bu konuyu tekrar gözden geçirir misiniz? 2010.05.24 5381
37 Etinin yenmesi helal olan hayvanların içyağlarını yemenin hükmü nedir? 2013.03.05 9703
38 Faizle çalışan bankaların verdiği yemeklere, düzenledikleri iftar yemeklerine katılmakta bir sakınca var mıdır? Faizden elde edilen kazançla pişen yemekleri yemek caiz olur mu? 2011.03.04 7940
39 Gayrimüslimlerin avladığı balık haram mıdır? Yememizde bir sakınca var mıdır? 2013.06.28 7460
40 Anason içki yapımında kullanılıyormuş. Bu bitkinin çayını içmekte bir haramlık var mıdır? 2011.03.28 34481
41 Kerevit yemek caiz midir? 2014.01.06 19778
42 “İçkinin faydalarından çok zararları vardır” ayetine sığınarak sağlık açısından alınacak alkol hakkında birçok yorum yapılıyor. Bu konuda bilgilerinize ihtiyacım var. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kur’an ve Sünnet Sempozyumu’nda konuşan bir dâhiliye doktoru ise içkinin vücuda hiç bir faydası olmadığını söylemişti. Alkollü içkiler bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir mi? Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. 2011.04.01 15442
43 Köyde ikamet edenlerin ormanlardan faydalanması, kışlık odun ihtiyaçlarını karşılaması doğru mudur? Ormanlarda yetişen yabani meyvelerden (erik, kestane, böğürtlen, kuşburnu vs.) toplayıp yemek helal olur mu? 2014.02.05 9941
44 İçkinin haram olduğunu biliyoruz. Fakat halk arasında zemzem suyu içtikten sonra içki içilmesinin yasak olduğu konusunda bir inanış vardır. Bu konudaki fikriniz nedir? Bu yönde bir fetvanız var mıdır? 2011.05.13 24359
45 Tarlalarda kullanılan domuz gübresiyle elde edilen ürünlerin helal ya da haram olmasının durumu nedir? 2015.10.22 6030
46 Bakara Suresi 61. ayette şöyle buyuruluyor: “... Daha değerli olanı daha değersiz olanla değiştiniz...” Ve burada mercimek, soğan vb. bazı yiyecekler zikrediliyor. İki çeşit yiyecek varken yiyecek sayısı artıyor... Şimdi bu ayete göre soğan, sarımsak gibi yiyecekler diğer yiyeceklere göre daha mı değersiz oluyor? 2011.05.23 13434
47 Günümüzde oldukça önemli hale gelen helal gıda araştırmalarını bir Müslüman olarak nasıl değerlendirmemiz gerekir? 2011.05.28 5714