FETVALAR

SORU:

Bir gayrimüslimden dini hizmetlerde kullanılmak üzere her hangi bir isim altında bir para ya da bir mal alınır mı? İlim-irfan ve İslamiyet’in öğretildiği, İslami ilimlerin tedris edildiği yerlerin imarı, inşası ve her türlü masrafı için ehli kitaptan her hangi bir yardım almak caiz midir?

Tarih: 18 Nisan 2012

CEVAP:

Cami yapımı veya diğer İslami hizmetler için gayrimüslim vatandaşları dolaşarak yardım talep etmek doğru değildir. Bu, onları inanmadıkları bir dine yardım etmeye zorlayabilir, kendilerini baskı altında hissedebilirler. Fakat hiçbir baskı altında kalmadan tamamen kendi rızaları ile yapacakları aynî veya nakdî yardımlarını kabul etmekte de bir sakınca yoktur.


Etiketler: