“İsa kıyamet için bir bilgidir” ayetini nasıl anlamalıyız?
Süleymaniye Vakfı > Hz. İsa > Yazılı Fetvalar Tarih: 13 Ağustos 2009  
Soru: İsa aleyhisselam ile olarak bir ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur." (Zuhruf sûresi, 61) Bu ayetin Hz. İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne açık bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Hz. İsa, Kuran'ın indirilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını "kıyamet saati için bir bilgi" yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği anlam, Hz. İsa'nın, ahir zamanda, yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır.
Cevap: 

Yukarıda zikredilen ayette Allah Teâlâ, İsa aleyhisselamın kıyamet için bir bilgi/ilim olduğunu bildirmektedir. Bunu anlamak için İsa aleyhisselamın yaratılışına bakmak gerekir. İsa aleyhisselam babasız olarak dünyaya gelmiştir. Allah Teâlâ onun yaratılışının Âdem’in yaratılışı gibi olduğunu bildirmektedir.

“Doğrusu Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra da ona: «Ol!» dedi. O da hemen oluverdi.” (Âl-i İmrân, 3/59)

Âdem aleyhisselam topraktan yaratıldı. Onun İsa aleyhisselam gibi bir annesi de yoktu. Niçin Allah onu İsa’ya benzetti? Çünkü toprak, tıpkı Meryem gibi ona annelik vasfı görmüştü. İkisinin de ortak yönü, babasız dünyaya gelmeleriydi. İşte kıyamet günü insanların kalkışı da aynen böyle olacaktır. Yani babasız ama anne vasıflı topraktan… İsa aleyhisselam işte bu açıdan kıyamet için bir ilimdir/bilgidir. Yani İsa aleyhisselam nasıl babasız dünyaya gelmişse kıyamette insanlar böyle dirilecektir. Kıyamette yeniden dirilmeyi kabul etmeyenlere, imkânsız görenlere Allah Teâlâ İsa aleyhisselamı örnek vermiştir. İsa’nın yaratılışı nasıl olduysa, Âdem’in yaratılışı öyledir; dolayısıyla sizin de yeniden dirilişiniz onun gibi olacaktır.

Görüldüğü gibi ayet, İsa aleyhisselamın kıyametten önce tekrar dünyaya geleceğinden bahsetmemektedir.

İsa aleyhisselamın kıyametten önce tekrar dünyaya gelip gelmeyeceği konusunda daha önce verdiğimiz cevabı okumak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/isa-aleyhisselamin-bedeni-mi-yukseltildi-ruhu-mu.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 İsa aleyhisselamın yükseltilmesi hakkında sormak istiyorum. Âl-i İmrân sûresinin 55. ayeti ile Nisâ sûresinin 158. ayetinde İsa aleyhisselamın Allah katına yükseltilmesinden bahsedilir. Yükseltilen onun bedeni midir, ruhu mu? 2009.09.28 6007
2 İsa aleyhisselam ile ilgili olarak ayetlerde "müteveffîke" ve "teveffeytenî" şeklinde vefat kökünden türemiş kelimeler geçmektedir. Bu kelimeler bazı ayetlerde "vefat ettirmek", "canını almak" manasında kullanılırken bazı ayetlerde ise (mesela En'âm sûresi 60. ayette) "Allah'ın insanları uyutması", "uykuya daldırması" anlamında kullanılmaktadır. Buradan hareketle bazıları İsa aleyhisselamın ölmediğini fakat uyutulduğunu ve kıyametten önce uyandırılıp tekrar kaldırılacağını ve dünyaya indirileceğini iddia etmektedirler. Buna nasıl cevap verirsiniz? 2009.09.28 15050
3 İsa aleyhisselam ile olarak bir ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur." (Zuhruf sûresi, 61) Bu ayetin Hz. İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne açık bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Hz. İsa, Kuran'ın indirilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını "kıyamet saati için bir bilgi" yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği anlam, Hz. İsa'nın, ahir zamanda, yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. 2009.08.13 6253
4 Geçenlerde TV'de çıktığınız bir programda Hz. İsa'nın, Hz. İbrahim'in İshak soyundan olduğunu söylediniz. Ancak Hz. İsa babasız olarak dünyaya gelmemiş midir? Yoksa Hz. Meryem mi Hz. İshak'ın soyundan gelmektedir? 2009.08.13 9990
5 Hz. İsa'nın yeryüzüne son saatten önce tekrar geleceğini açıklamak için örnek verilen Nisâ 159. ayetindeki "o" zamiri neyi kastetmektedir? 2009.08.13 8836
6 İsa aleyhisselamın kıyamete yakın bir zamanda tekrar dünyaya ineceği söِyleniyor. Hz İsa gِökten mi inecek yoksa onun ruhu yeryüzünde bir insanda mı‎ belirecek? 2009.08.13 34004
7 Meryem sûresi 29. ayette kendisine sorulan sorular üzerine Meryem validemiz, oğlu Hz. İsa’yı işaret ederek ona sormalarını istemiş. Bunun üzerine kavmi “Biz beşikteki bir bebekle mi konuşacağız?” demelerini bazı hocalar “O daha dünkü çocuk, biz beşik bebesiyle mi muhatap olacağız?” şeklinde kinaye olarak anlıyor ve Hz İsa’nın aslında o esnada yetişkin birisi olduğunu ifade ediyorlar. Bu görüş hakkındaki düşünceleriniz nedir? 2011.12.07 9497
8 İsa aleyhisselam doğuştan peygamber midir? 2012.01.30 4860