FETVALAR

SORU:

Peygamber Efendimiz, Allah’ın Resulü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir devlet başkanı idi. Devlet liderliğinin bir gereği olarak ortaya koyduğu emir ve yasaklar ile peygamberliğinin bir gereği olarak ortaya koyduğu hükümler aynı mahiyette midir? Lider vasfı ile verdiği hükümler de şeriatın konusu mudur?

Tarih: 07 Mart 2011

CEVAP:

Allah’ın Resulü, Allah’ın Elçisi demektir. O, Allah’tan aldığı ayetleri, onun elçisi olarak insanlara tebliğ ediyor, ulaştırıyordu. O aynı zamanda, her konuda o âyetlerden hüküm çıkarıyor, o hükümleri insanlara söylüyor ve uygulamaya koyuyordu. Bunun Kur’ân’daki karşılığı hikmet yani doğru hükümdür. Hikmet’i öğretmek ve uygulamak da onun göreviydi. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“İyiliklerimizi tamamlayalım diye içinizden size bir elçi gönderdik. O size ayetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab’ı ve hikmeti öğretir; size bilmediğinizi öğretir.” (Bakara, 2/151)

Peygamberimiz Kur’ân’dan hüküm çıkarırken yanılabilmiştir. Eşleriyle ilişkilerinde (Tahrim, 66/1-6), esirlerle ilgili uygulamasında (Enfal, 8/67-68), münafıklara izin vermesinde (Tevbe, 9/43) ve bazı Müslümanlara karşı tavırlarında (Abese, 80/1-10) birtakım yanlışlar olunca Cenab-ı Allah’tan uyarılar almıştır. Böylece hataları düzeltilerek onun bir tanrı olmadığı da gösterilmiştir.

Kur’ân, ona indirilen ayetleri barındıran ilahi kitaptır. Peygamberimizin Kur’ân’dan çıkardığı hikmetler de onun Sünnetini oluşturur. Yaptığı hataların düzeltiliyor olması onun Sünnetinin Allah Teâlâ tarafından onaylandığını gösterir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Allah ve Elçisi, bir şeye karar verdiği zaman, artık inanan erkek ve kadının işlerinde başka yolu seçme hakları yoktur.  Allah’a ve Elçisine baş kaldıran şüphesiz açık bir şekilde sapmış olur.” (Ahzâb, 33/36)

“Hayır; Rabbine and olsun ki bunlar inanmazlar. Ama aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapar, sonra verdiğin kararı, içlerinde bir sıkıntı duymadan kabul eder ve tam olarak teslim olurlarsa o başka.” (Nisa, 4/65)

Sonuç olarak, onun karar ve uygulamaları, hangi konuda olursa olsun, Müslümanlar için bağlayıcıdır.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/peygamberimizin-her-davranisi-bizim-icin-sunnet-midir.html

Dr. Fatih Orum


Etiketler: