Hz. Muhammed’in risaleti ve Kur’an cinler için de bağlayıcı mıdır?
Süleymaniye Vakfı > Cinler > Yazılı Fetvalar Tarih: 01 Mart 2010  
Soru: Kur’an-ı Kerim’de cinlerden bir grubun Kur’an dinlediğinden bahsediliyor. Bu ayetler ışığında insan ve cin cinslerinin peygamberliğinin birbirlerine karşı bağlayıcılığı var mıdır? Hz. Muhammed’in risaleti, şeriatı ve Kur’an cinler için bağlayıcı, hüküm koyucu olabilir mi?
Cevap: 

Resulün (elçinin) olmazsa olmaz görevi tebliğdir. Cin Suresinin ilk ayetlerinde Peygamberimizin bizzat onlara tebliğde bulunmadığı ama onların peygamberimizi dinlediği ifade edilmiştir:

“De ki: «Cinlerden bir topluluğun Kuran’ı dinlediği bana vahyolundu; onlar şöyle demişlerdir;» «Doğrusu biz, doğru yola götüren, hayrete düşüren bir Kur’an dinledik de ona inandık; biz, Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.»” (Cin, 72/1-2)

Eğer bu olay Allah tarafından Peygamberimize bildirilmeseydi Peygamberimizin haberi olmayacaktı. Bu konuyu anlatan diğer ayetler şöyledir:

“Hani cinlerden bir grubu, Kur’an’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur’an’ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) «Susun» demişler, Kur’an’ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi.

Şöyle dediler: «Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik.»

«Ey milletimiz! Allah’a çağırana uyun ve ona inanın da Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi can yakıcı azaptan korusun.»

Allah’a çağırana uymayan kimse bilsin ki, Allah’ı yeryüzünde aciz bırakamaz; onların O’ndan başka dostları da bulunmaz; işte onlar apaçık sapıklıktadırlar.” (Ahkâf, 46/29-32)

Cinlere de resul gönderilmiştir. Ama o resuller de kendi cinslerinden yani cinlerden olmuştur. Tıpkı insanlara insan peygamber gönderildiği gibi… Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey cin ve insan topluluğu! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size ayetlerimi anlatıyor ve bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı değil mi?” Diyeceklerdir ki, “Aleyhimize de olsa biz buna şahidiz.” Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.” (En’âm, 6/130)

Peygamberimizin tebliğ görevi yanında hikmeti öğretme (Bakara, 2/129; Âl-i İmrân, 3/164; Cuma, 62/2) ve örnek olma (Ahzâb, 33/21) görevleri de vardır. Bu görevleri cinlere karşı da yaptığına dair herhangi bir ayet ise yoktur.

Allah’ın kitabı Levh-i Mahfuz’da olandır. (Bkz: Zuhruf, 43/3-4; Buruc, 85/21-22) İnsanlar, cinler ve melekler için bu kitabın hükümleri bağlayıcıdır. Bir grup cinin Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizin ağzından dinlemiş olması, onlara da Kur’an’a inanma görevini yüklemiştir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Cin çarpılmasından kurtulmak için hangi duayı okumak gerekir? 2009.08.07 16777
2 Vampirler var mı? 2009.08.07 11347
3 Modern bilimle (tıp bilimi vs.) dinî bilimler çelişir görünüyor. Biz inançlı olduğumuz için cine inanıyoruz. Bilimin bu yöndeki -kabul etmez- tavrı "ortaçağ" düşüncesine bir tepkiden mi meydana geliyor? Çünkü biz biliyoruz ki Ortaçağ'da bazı insanlar içlerine cin girdi diye diri diri yakılmış veya çeşitli işkencelere maruz bırakılmış. Batıda sonraki gelişmeler Hristiyanlığın tutarsız fikirlerine tepki niteliğindedir. Dolayısıyla bilim tanrılaştırılmıştır. Bizdeki “bilim adamlarımızın” cini, periyi kabul etmemesini de ne yönde açıklayabiliriz? Buna paralel midir? 2009.08.07 7502
4 Cinler uykuda gelir mi? Bazen çok kötü rüyalar görürüz. Bir türlü dua filan okuyamayız. Onlar cinlerden mi meydana geliyor? 2009.08.07 20309
5 Cin çarpması var mı? Cin çarpmasından kurtulmak için ne yapılabilir? 2009.08.07 20368
6 Her rahatsızlık cinlerden midir? Psikolojik rahatsızlıklarla cin çarpmışları birbirinden nasıl ayıracağız? 2009.08.07 8207
7 Kur’an-ı Kerim’de cinlerden bir grubun Kur’an dinlediğinden bahsediliyor. Bu ayetler ışığında insan ve cin cinslerinin peygamberliğinin birbirlerine karşı bağlayıcılığı var mıdır? Hz. Muhammed’in risaleti, şeriatı ve Kur’an cinler için bağlayıcı, hüküm koyucu olabilir mi? 2010.03.01 7995
8 Çocukluğumdan beri anlamını bilmeden söylediğim “destur” kelimesinin anlamı merak ettim, araştırdım. “İzin, müsaade" vb. anlamları varmış. Peki, bizler tuvalete girdiğimizde, herhangi bir yere ekmek kırıntısı döküldüğünde, bilmeden ezildiğinde veya herhangi bir yere sıcak su dökerken cin vs. gibi varlıkların bize zarar vermemeleri, musallat olmamaları için “destur” diyoruz. Peki, biz bu durumda onlardan “müsaade/izin” mi almış oluyoruz? 2011.01.01 56730
9 Şeytan, insana bu dünyada hayvan, insan veya başka bir şekilde gözükür mü? 2012.11.06 16547
10 Yüce Rabbimiz bir çok ayette Meleklere 'Adem'e secde edin' dediğini ve İblis'ten başka hepsinin secde etiğini haber veriyor. Bir başka ayette ise İblis'in cinlerden olduğunu söylüyor. Sorum şu: Secde etme emri meleklere verildiğine göre cinlerden olan İblis neden bu emri üzerine alınmış ve "ben secde etmem" demiştir? Ve Allah da niçin onu huzurundan kovmuştur? Bu, tıpkı bir öğretmenin sınıfta "uzun boylu olanlar tahtaya çıksın" dedikten sonra kısa boylu oldukları için tahtaya kalkmayan öğrencileri azarlamasına benziyor! Lütfen bu konuyu açıklayabilir misiniz? 2014.03.13 22428