FETVALAR

SORU:

Hocam ben sizin sıkı bir takipçinizim. Bir sorum olacak, özellikle merak ettiğim: Tarikatlarla ilgili olarak “Tüm tarikatlılar müşriktir.” şeklinde bir beyanınız olmuş mudur? Ayrıca tarikat çevresinden şöyle bir itiraz geliyor: “Bu insanların hiç mi iyi tarafı yok? Güzel tarafı söylenip sonra hatası söylense kalbimiz biraz daha ısınacak.” Fakat kökten “hepsi müşrik” deyince olaya önyargı ile bakıyorlar ve bir araya geldiğimizde hep kavga ile ayrılıyoruz. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?

Tarih: 26 Ocak 2012

CEVAP:

Bizim “Bütün tarikatlar müşriktir veya tasavvuf şirktir.” diye bir ifademiz olmamıştır. Bizim yaptığımız, ilgili ayetlere göre şirk kapsamına giren uygulamaları onlara anlatıp kendilerini uyarmaktır.

Etrafımıza insanları toplamak için uğraşan bir siyasi yapımız olmadığı için bu kadarla yetiniyoruz. Zaten Kur’an’ın üslubu da böyledir.

Nitekim Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı kitabımızda şöyle bir bölüm vardır:

“Bizim karşı çıktığımız, sadece Kur’an’a açıkça aykırı olan şeylerdir. Eğer bunlar Hanefî, Şafiî, Mâlikî, Eş‘ârî, Maturîdî gibi herhangi bir mezhebin görüşüne aykırı olsaydı bunu gözümüzde büyütüp sert tavır ortaya koymazdık. Sahih  olmayan hadis-i şeriflere aykırı bulsaydık üzerinde durmazdık. Siz Kur‘an-ı Kerim’in çok açık ifadelerine aykırı şeyler söylüyorsunuz. Bunlar karşısında susarsak hesap gününün tek yetkilisi olan Allah’a, bunun hesabını veremeyiz.” (Abdulaziz Bayındır, Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2012, s: 184.)

Lütfen aşağıdaki linkte bulunan Metodumuz başlıklı açıklamamızı da okuyunuz:

www.suleymaniyevakfi.org/kurumsal/metodumuz


Etiketler: