FETVALAR

SORU:

Bazı insanlar her yüzyıla bir âlimin geldiğini ve dini konularda insanlara yardım ettiklerini söylüyor. Bu gerçek midir? Eğer gerçekse bunu biz nasıl bilebiliriz daha doğrusu kimin âlim olduğunu kimin sahtekâr olduğunu nasıl anlayabiliriz. Ve eğer doğruysa bunun kaynağı ne yani biz nerden biliyoruz her yüzyıla bir âlimin geldiğini?

Tarih: 20 Mayıs 2010

CEVAP:

Ebû Dâvûd’un Sünen’inde şöyle bir hadis rivayeti bulunmaktadır:

“Ebû Alkame; “Bildiğime göre, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti” dedi: “Allah, her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini (müceddid) gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1)

Hadis zayıftır. Ravilerinden Ebû Alkame, “Bildiğime göre Ebu Hureyre bu hadisi Resulullâh’tan rivayet etmiştir” diyor. Demek ki o bundan emin değildir.

Kur’an ve Peygamberimizin Sünneti meydanda olduğuna göre gelecek kişi neyi yenileyecektir? Ayrıca dini yenileyecek kişiyi Allah göndereceğine göre onun bir işaretinin olması gerekir. Yoksa insanlar bunu nereden bileceklerdir. Dinin yeni hali neye göre belirlenecek ve nasıl anlaşabilecektir? Dolayısıyla böyle önemli bir konuda, zayıf bir hadise dayanılamaz. Bize göre bu hadis, delil alınabilecek güçte değildir.


Etiketler: