FETVALAR

SORU:

Hamile veya emzikli kadınların Ramazanda oruç tutmaları şart mıdır? Bunlar oruç tutmazlarsa daha sonra kaza mı edecekler, yoksa fidye mi ödeyecekler?

Tarih: 28 Haziran 2014

CEVAP:

Hamile ve emzikli kadınlar kendilerine ve çocuklarına zarar vereceğinden dolayı oruç ibadetiyle mükellef değildirler. Mükellef olmadıkları için de Ramazanda tutamadıkları oruçlarını daha sonra kaza etmezler. Tutulamayan oruçtan dolayı fidye de ödenmez.

Hamile ve emzikli kadınların özel durumunu anlatan ayetler şöyledir:

“Sizleri bir tek nefisten (döllenmiş yumurtadan) yaratan O’dur. Eşini de o nefisten yarattı ki biri diğerinin yanında rahat etsin. Erkek onu sarınca hafif bir yük yüklenir. Onunla gezip dolaşır. Yükü ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah’a yalvarır; ‘Bize iyi bir evlat verirsen görevlerini yerine getirenlerden olacağız’ derler. ” (A’râf, 7/189)

“Biz insana, ana ve babasına karşı görev yükledik; anası onu, üst üste gelen güçlüklerle taşımıştır. Sütten kesilmesi iki yıl içindedir. (Ey insan!) Hem bana hem de anana ve babana olan şükran borcunu öde. Dönüşünüz banadır.” (Lokman, 31/14)

 “Analar çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Anaların marufa uygun yiyeceği ve giyeceği, çocuğun babasına aittir. Kimseye gücünün üstünde yük yüklenmez. Çocuğu yüzünden ne ana zarara sokulur ne de baba…” (Bakara, 2/233)

İlk iki ayette hamilelerin ve emzikli kadınların çektiği sıkıntılar anlatılmış, üçüncü ayette de kimseye gücünün üstünde yük yüklenmeyeceği ifade edilerek şu emir verilmiştir:

“Çocuğu yüzünden ne ana zarara sokulur ne de baba.”

Hamile ve emzikli kadınlara bakınca, çocukları yüzünden görebilecekleri zararın “sağlık” açısından olduğu anlaşılır. Çünkü onlar hem kendilerini hem de çocuklarını beslemek zorundadırlar.

Allah Teâlâ hem kimseye gücünün üstünde bir yük yüklememiş hem de bize şöyle dua ettirmiştir:

Rabbimiz! Zorlanacağımız yükü bize taşıtma.” (Bakara, 2/286)

Bu dört ayet birleştirilince hamile ve emzikli kadınları oruç ibadetiyle yükümlü tutmanın, onları zora sokmak olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden Nebîmiz şöyle demiştir:

“Allah Teâlâ yolcudan namazın yarısını, hamile ve emzikli kadından da orucu kaldırmıştır.(Tirmizî, Savm, 21; İbn Mâce, Sıyâm, 12; Nesâî, Sıyâm, 51.)

Yolcular, 4 rekâtlı farz namazları 2 rekât olarak kılar, diğer iki rekâtı daha sonra kaza etmezler. Çünkü o iki rekâtla ilgili sorumlulukları kaldırılmıştır. Hamile ve emzikli kadınlar da onlar gibidir; bu durumları sona erince tutmadıkları oruçlarından sorumlu olmazlar.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki linkte bulunan dersimizi izleyebilirsiniz:


Etiketler: