FETVALAR

SORU:

Aşağıdaki hadis sahih midir?

Resulullah efendimiz, Hazret-i Fatıma’yı Hazret-i Ali’ye tezvic ettiklerinde buyurdu ki:

“Ya Ali! Gelini kendi evine götürdüğün zaman, çorabını ayağından çıkar. Ayağını yıka. O suyu evin bütün köşelerine saç. Böyle yapınca, Allah Teâlâ senin evinden yetmiş türlü fakirliği dışarı çıkarır. Yetmiş türlü bereketi evine dâhil eder. Yetmiş rahmeti sana nazil kılar. O gelin ile ve onun bereketi evin köşelerine erişir. O gelin, delilikten ve diğer hastalıklardan emin olur.”

Tarih: 20 Eylül 2010

CEVAP:

Halk arasında “hadis” diye bilinen ve evlilik siteleri başta olmak üzere internet ortamında bir hayli yaygın olan bu söz hadis değildir; uydurmadır.

Uydurma hadisleri toplayan kitaplarda, bu rivayetin senedinde bulunan ravi Abdullah b. Vehb için, “güvenilir kişiler hakkında hadis uyduran deccalin teki”, “cerh amacı dışında bu adamın isminin kitaplarda geçmesi bile helal değildir” tanımlaması yapılmaktadır. (Bkz: İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevdûat, c: 3, s: 62, hadis no: 1273; Zehebi, Mîzânu’l-İ’tidâl, c: 2, s: 523; no: 4678; Şevkânî, el-Fevâidü’l-Mecmûa, s: 126, hadis no: 26-353)


Etiketler: