FETVALAR

SORU:

Cinsel ilişki öncesinde dua edilmesini tavsiye eden bir hadis var mıdır?

Tarih: 19 Şubat 2011

CEVAP:

Cinsel ilişki öncesinde yapılması gereken dua ile alakalı olarak Nebîmizden şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

“Ümmetimden biri eşine yakınlık etmek istediği vakit:

بِاسْمِ اللهِ اَلّلهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا

OKUNUŞU: Bismillâh. Allâhümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razektenâ.

ANLAMI: “Bismillâh. Ya Rabbi! Bizden ve bize vereceğin çocuktan Şeytanı uzak kıl” derse ve bu birleşmeden dolayı kendilerine bir çocuk verilecek olursa Şeytan o çocuğa hiçbir zaman zarar veremez.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 11, Daavât 55, Tevhid 13; Müslim, Nikâh 116 (1434); Ebu Dâvûd, Nikâh 44-45; Tirmizî, Nikâh 8; İbn Mâce, Nikâh 27; Ahmed b. Hanbel, 1/217)


Etiketler: