Cennette de bu dünyadaki ailemizle birlikte olabilecek miyiz?
Süleymaniye Vakfı > Ölüm ve Ötesi > Yazılı Fetvalar Tarih: 27 Haziran 2012  
Soru: Birkaç yıl önce bir TV programında yaptığınız bir yayını izlerken bir soru dikkatimi çekti. Sorulan şey, öbür dünyada karı-koca durumunun ve anne-evlat ilişkisinin aynı kişilerle devam edip etmeyeceği idi ve siz devam edeceğini belirttiniz. Ayrıca eşlerden Cennette olanın Cehennemde olanı (şayet şirk koşmadı ise) yanına alabileceğinden bahsettiniz. Bu durum beni şöyle rahatsız etti ki bu dünyada eşini iyi seçen yani kısmeti iyi olan öbür dünyada da ciddi bir avantaj yakalıyor. Bu durumu kendime mutlak adalet perspektifinde açıklamakta zorlanıyorum hatta beceremedim. Aydınlatabilir misiniz?
Cevap: 

Cennetliklerin Cennette; eşleri, ataları ve soylarıyla birlikte olacağını Allah Teâlâ şöyle bildirmiştir:

“Rabbinden sana indirilenin doğru olduğunu bilen kişi, kör gibi olur mu? O bilgiden yararlananlar sadece özü temiz olanlardır.

Bunlar Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.

Bunlar, Allah’ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve kötü hesap vermekten endişe edenlerdir.

Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye çaba sarf eden, namazı kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli-açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. Bu dünyanın sonu onlarındır.

Kalıcı bahçelere/cennetlere gireceklerdir; babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun olanlar da girecekler. Melekler her kapıdan yanlarına girerek ‘Sabrınızın karşılığı olarak huzur ve güvendesiniz. O dünyanın sonu ne güzelmiş!’ diyeceklerdir.” (Ra’d, 13/19-24)

Cennete giren herkesin kötü alışkanlıkları, içlerindeki kin, nefret ve kıskançlıklar giderilmiş olacaktır:

“İçlerindeki kötü bağlantıları söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki: ‘Bizi bu nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler (doğruları gösterir içerikte).’ Onlara şöyle seslenilecektir: ‘İşte size Cennet… Siz, yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.’” (A’râf, 7/43)

“Allah’tan çekinenler ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.

‘Oralara esenlikle ve güvenle girin.’ denmiştir.

İçlerindeki bütün engelleri söküp atmışızdır. Kardeşler halinde karşılıklı tahtlar üzerindedirler.

Onlar orada yorgunluk nedir bilmezler. Oradan çıkarılacak da değildirler.” (Hicr, 15/46-48)

Cennete giden kadınlar, hurilerle kıyaslanamayacak kadar güzel olacaklardır. Dünyada onların benzetilebileceği bir şey olmadığı için Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Aranıza ölüm kuralını biz koyduk; bizim önümüze geçilemez

Bu, görüntünüzü değiştirip bilemeyeceğiniz bir yapıda sizi yeniden yaratmamız içindir.” (Vâkıa, 56/60-61)

“Bu, vücutlarını, daha iyisiyle değiştirmemiz içindir…” (Meâric, 70/41)

Aynı şey erkekler için de olacaktır. Ancak şu ayetler sırf kadınlarla ilgilidir:

“Biz onları yeni bir vücut yapısına kavuşturacağız.

Bakireler haline getirecek; kocalarına düşkün ve aynı yaşta yapacağız.” (Vâkıa, 56/35-37)

Dolayısıyla ahirette bahsettiğiniz şekilde bir adaletsizlik olmayacak, ayetlerde belirtildiği gibi herkes eşleri ve çoluk-çocuğu ile mutlu-mesut bir şekilde yaşayacaktır.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Kur’an-ı Kerim okuyup sevabını ölmüş yakınlarımıza bağışlamanın hükmü nedir? Bununla ilgili ayet ve hadis-i şerifler nelerdir? 2009.08.19 88501
2 Ahirette günahkar mü'minlerin durumu ne olacak? Mutlaka cehennemde yanacaklar mı? Kimler sonsuz azap görecek? Meryem suresi 71.ayette: "Herkes cehenneme uğrayacak" deniyor, bu durumu açıklar mısınız? 2009.08.12 24259
3 Mu'minun suresi 112. ayette kıyamet günü "yeryüzünde ne kadar kaldın?" diye sorulduğunda; "bir gün ya da daha az" diyenler cennete gidecek olanlar mı? Yoksa bu her insan için geçerli midir? 2009.08.05 11879
4 Bazı insanlar ayetlerde geçen "huld" ve "ebed" kelimelerinin etimolojik kökenleri ve Hz. Ebubekir ve Abdullah İbn Mesud'dan alıntıladıklarını iddia ettikleri sözlere dayanarak, cennet ve cehennemin anladığımız anlamda sonsuzluğu konusunda şüphe ortaya atıyorlar. Bu konudaki açıklamanız nedir? Yani kısaca Cehennem ebedi midir, değil midir? 2009.08.05 12921
5 Taha Suresinin 124. ayetinde Kur'ân'dan yüz çeviren kimselerin kıyamet günü kör olarak haşredilecekleri ifade ediliyor. Kaf Suresi 21. ve 22. ayetlerde ise şöyle deniyor: "O gün herkes maiyetinde bir sevk edici (mahşer yerine) ve şahit olduğu halde gelir. Denir ki muhakkak ki sen bundan habersizdin fakat biz senden örtünü, kapağını kaldırdık ve artık gözlerin keskindir" deniyor. Yani bırakın kör olarak haşir olunmayı gözlerin her zamankinden daha keskin bir şekilde göreceğinden bahsediliyor. Bu ayetleri nasıl anlayabiliriz? 2009.08.05 8282
6 İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi? 2012.02.27 25675
7 Ölülerin arkasından Kur’an okunmaz. Zira ölü olan kişiye bir faydası yoktur dedik. Peki, “Ölülerinizin arkasından Yasin suresini okuyun.” hadisi bunun tersi yönünde delil olamaz mı? Yani Yasin suresini okumalı mıyız? Bu hadisi ne yapacağız? 2012.05.14 38084
8 Birkaç yıl önce bir TV programında yaptığınız bir yayını izlerken bir soru dikkatimi çekti. Sorulan şey, öbür dünyada karı-koca durumunun ve anne-evlat ilişkisinin aynı kişilerle devam edip etmeyeceği idi ve siz devam edeceğini belirttiniz. Ayrıca eşlerden Cennette olanın Cehennemde olanı (şayet şirk koşmadı ise) yanına alabileceğinden bahsettiniz. Bu durum beni şöyle rahatsız etti ki bu dünyada eşini iyi seçen yani kısmeti iyi olan öbür dünyada da ciddi bir avantaj yakalıyor. Bu durumu kendime mutlak adalet perspektifinde açıklamakta zorlanıyorum hatta beceremedim. Aydınlatabilir misiniz? 2012.06.27 79588
9 Cennete girme açısından zenginler fakirlere göre bir adım önde midirler? Yani zenginler paraları ile cenneti satın alabilirler mi? 2013.01.16 7713
10 Son anda kelime-i şehâdeti söyleyemeden ölürsek Müslüman olarak ölmüş sayılır mıyız? 2016.06.20 2011
11 Cennette Allah'ın görülmesi doğru mudur? Eğer öyleyse bu görme nasıl olabilir? Yani bire bir ve direk mi, perdesiz, aracısız vs? 2009.11.19 38433
12 Üç aylarda vefat edenler ahirette sorguya çekilmez diye daima söylenir. Doğru mudur? 2010.01.07 17546
13 Bildiğiniz gibi kıyamet günü Kur’an’da adalet terazilerinin kurulup hesabın görüleceği, hükmün verileceği gün olarak ifade edilmektedir. Saat ise sarsıntının (zelzele) vuku bulacağı vakittir. (Hacc, 22/1) Ancak el-yevmü’l-ahir (son gün) tabiri de Kur’an’da geçmektedir ve Allah’a ve son güne inanmak ifadesi ile imanın esasları arasında yer almaktadır. Bu “son gün” hakkında tefsirlere baktığımızda kıyamet günü ile alakalandırılmış yorumlar yapılmaktadır. “Son gün odur, ondan sonra gün yoktur” gibi yorumların senedi var mıdır? Bu “son gün” dünyanın son günü mü, yoksa ahiret hayatının ilk günü mü? Eğer tefsirlerde denildiği gibi bu son gün, ahiret hayatının ilk günü (diriliş günü) ise Kur’an-ı Kerim’de ayrıca “kıyamet (diriliş) günü” diye günü dirilişe izafe etmekteki hikmet nedir? Kısaca “kıyamet günü” ile “son gün” aynı mıdır? Fark var mıdır? Varsa bu fark(lar) ne(ler) dir? 2010.04.09 11100
14 Son günlerde ölümden çok korkmaya başladım. Ölümden korkmak günah mı? Ölüm korkusunu bir türlü yenemiyorum. Ölümden korkmamak için ne yapmak gerekir? 2010.07.21 49885
15 Hocam ölüm esnasında şeytan, kişinin imanını almak için gelir mi? Ölen kişi ölüm sarhoşluğuyla ve zorluklarıyla boğuşurken bir de şeytanla mı uğraşacak? Yoksa bu inanış tarikatların ortaya attığı bir hurafe midir? 2011.01.25 20660
16 Aklımızdan geçen kötü düşünceler günah sayılır mı? Ahirette bunlardan da hesaba çekilecek miyiz? 2011.02.11 21906
17 Ölülerin adına hayır hasenat yaparsak veya sadaka verirsek sevabı onlara ulaşır mı? Bu konu hakkında Peygamberimizin şu hadisini nasıl anlamamız gerekir: Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir adam: “Annem ansızın öldü. Öyle sanıyorum ki, şayet konuşabilseydi, sadaka verilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem, sevabı ona ulaşır mı? diye sordu. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de: “Evet” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz 95, Vasâyâ 19; Müslim, Zekât 51) 2011.04.25 32854