Ölüm meleği Azrail mi?
Süleymaniye Vakfı > Melekler > Yazılı Fetvalar Tarih: 24 Mart 2015  
Soru: Ölüm meleği olarak bildiğimiz “Azrail” ismi Kur’an’da veya hadislerde geçiyor mu?
Cevap: 

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Azrail ismine rastlanmaz. Bu kelimenin muhtemelen İbrânice asıllı olup (Yahudi din bilginlerine ait eserlerde ondan fazla ölüm meleği adı zikredilirken bunlardan bir tanesi de Azrael’dir) önceleri Yahudi iken daha sonra Müslüman olan Ka’b el-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih gibi şahısların etkisiyle İslami eserlere geçtiği düşünülmektedir. (Bkz: Ahmet Sâim Kılavuz, “Azrâil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c: 4, s: 350-351.)

Kur’an-ı Kerim’de canları almakla görevli olan melekten “melekü’l-mevt” yani “ölüm meleği” şeklinde bahsedilmekte ve ölüm meleğinin bir tane olmadığı anlaşılmaktadır. İlgili ayetler mealen şöyledir:

“De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 32/11)

“O, kulları üzerinde tam hâkimdir. Size korumalar gönderir. Sizden birinin ölüm zamanı gelince de elçilerimiz bir yanlışa düşmeden onu vefat ettirirler.” (En’âm, 6/61)

Konuyla ilgili hadislerde de aynen ayetlerde olduğu gibi “melekü’l-mevt/ölüm meleği” tabiri geçmekte, Azrail ismine yer verilmemektedir. (Bkz: Buhari, Cenâiz, 69, Enbiyâ, 31; Müslim, Fezâil, 157, 158; Tirmizî, Tefsir, 7; İbn Mâce, Cihâd, 10.)

Bu ayet ve hadislerden her insanın canını almakla görevlendirilen ayrı bir ölüm meleği olduğu  ve dolayısıyla yaygın geleneksel bilgilerin aksine, yalnızca bir tane değil; birden fazla ölüm meleği bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

KAYNAK: Yahya Şenol, “Bize Soruyorlar”, Kitap ve Hikmet Dergisi, Nisan-Haziran 2015, Sayı: 9, s: 66-67.

 

Konuyla ilgili görüntülü bir cevabımız için lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

http://www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/azrail-sadece-bir-tane-mi-yoksa-birkac-tane-mi.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Bir meal-tefsirde Enfâl suresi 9. ayette geçen Allah'ın göndermiş olduğu bin meleğin bizzat kendilerinin savaşa katılmadığını okudum. O ayetin açıklamasında, melek yardımının bilfiil değil de manevi anlamda müminlerin yüreklerine güç katmak anlamında olduğu belirtiliyor. Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Melekler gelip bir insan gibi savaşmışlar mı, yoksa mecazi bir anlam mı var? 2009.08.19 8837
2 Hocam bizim içerde (evde) başımız açık. Annem diyor ki "başınız açık diye eve melekler girmiyor." Doğru mu? 2009.08.11 37969
3 Mücâdele suresi 22. ayette “… İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir.” buyuruluyor. Bu ayette belirtilen "ruh ile desteklemeden" kasıt nedir ve bu ayeti hangi ayetle okuyup anlamalıyız? 2012.07.30 5158
4 Melekler mantıkla izah edilir mi? İslam dini gönül işi mi mantık işi mi? Kur’an’da yazılan her şey mantıkla açıklanır/izah edilir mi? 2013.09.18 7796
5 Ölüm meleği olarak bildiğimiz “Azrail” ismi Kur’an’da veya hadislerde geçiyor mu? 2015.03.24 38234
6 Peygamber Efendimizden sonra melek Cebrail’in 10 sefer daha yeryüzüne ineceği ve her seferinde yeryüzünden bir şey kaldıracağı söyleniyor. Böyle bir hadis var mıdır? 2012.01.12 22997
7 Geçenlerde elime meleklerle ilgili bir kitap geçti. Orada bir hususta meleklerle konuşmak, onlardan yardım istemek, bize mucize ve işaretlerini göstermesini istemek ve güç durumlarda onları yanımıza çağırıp iletişime geçmekten bahsediliyordu. Bunlar dinen mümkün müdür? 2012.05.16 48711
8 4 büyük meleğimizden başka yardımcı meleklerimiz var mıdır? Örnek olarak Uriel, Sandalfon, Raziel, Raguel, Ceremayel, Samuel, Ariel, bu adlarda Kur’an’da geçen melek isimleri var mıdır? Bazı televizyon yayınlarında ve kitaplarda bu meleklerden yardım istenebileceği hakkında söylentiler dolaşmaktadır. Kafamız karıştı. Yardımcı olabilir misiniz? 2012.07.10 35963
9 İblis, Allah Teala'nın huzurundan kovulmadan önce meleklerin hocası mıydı? 2012.07.11 11467