FETVALAR

SORU:

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in babası Azer’in puta taptığından bahsediliyor. Bazıları Azer’in Hz. İbrahim’in babası değil amcası olduğunu söylüyorlar. Bunun için de çeşitli tevillere girişiyorlar. Bu doğru mudur?

Tarih: 15 Şubat 2010

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’in zahirine ve tefsircilerin büyük ço­ğunluğuna göre Azer, Hz. İbrahim’in babasıdır. Amcaya ve dedeye de baba tabirinin kul­lanıldığını ve Nebîmizin soyunda hiç kâfir bulunmadığını iddia ederek bazıları, Azer’in Hz. İb­rahim’in amcası olduğunu söy­lemişlerdir ki Şiiler bu görüştedir. Fakat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın da isabetle belirttiği gibi bu iddialar, Kur’an’ın zahirine karşı zorlama ve lüzumsuz bir ta­assuptan başka bir şey değildir.

(Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstan­bul, 1936, c: 3, s. 1964-1965, En’âm Suresi 74. ayetin tefsiri)


Etiketler: