Âdetli kadınlar Kabe’yi tavaf edebilirler mi?
Süleymaniye Vakfı > Hac-Umre > Hayız > Yazılı Fetvalar Tarih: 13 Ağustos 2009  
Soru: Hayızlı kadın o haliyle ziyaret tavafı yapabilir mi?
Cevap: 

Hayızlı bir kadının, temizleninceye kadar hac ve umre menâsikinin hepsini yapabileceğine; fakat tavaf yapamayacağına dair bazı hadisler mevcuttur:

Hz. Aişe’den rivayet edilmiştir:

“Ben âdetli olduğum bir halde Mekke’ye geldim. Kâbe’yi tavaf etmedim, Safâ İle Merve arasında da sa’y etmedim. Bu durumu Peygamberimize ilettim. O şöyle buyurdu:

“Diğer hacılar ne yapıyorlarsa sen de aynısını yap. Fakat temizleninceye kadar Kâbe’yi tavaf etme!” (Buhârî, Hacc, 81; Müslim, Hacc, 120; Ahmed b. Hanbel, 6/39, 219, 273)

“Hayızlı ve nifaslı kadınlar boy abdesti alır, ihrama girer ve Beytullâhı tavaf dışında haccın bütün menâsikini ifa ederler.” (Tirmizî, Hac, 98; Ebû Dâvûd, Menâsik, 9; Ahmed b. Hanbel, 1/364)

Bu konuda alimlerden İbn Kayyim el-Cevziyye  -özetle- şu tespitte bulunur:

“Hac ibadetinin ifa edildiği ilk zamanlarda hacca gelen kafile, bireylerinin hepsi görevlerini bitirmedikçe memleketine dönmezdi. Mesela kafileden bir kadın hayız görür de tavafını yapamazsa kafile o kadının hayızdan temizlenmesini bekler, kadın temizlenir, tavafını yapar, ondan sonra memleketlerine dönerlerdi. Fakat günümüzde durum böyle değildir. Dünyanın bir köşesinden ibadet için hacca gelmiş bir kadın, tavaf günlerinde hayızlı olursa tavafını yapamaz. Fakat hayızdan temizleninceye kadar kafilesi onu beklemeyebilir, ülkesine döner. Kadın da onlardan ayrılamayacağına göre, tavaf yapmadan ülkesine dönme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. O zaman burada bir zaruret durumu vardır. Ve zaruretler haramları mubah kılar. Eğer kafile, kadının temizleneceği güne kadar Mekke’de kalacaksa kadın temizleninceye kadar haccın tüm gereklerini yerine getirir ama tavaf etmez. Temizlendiği zaman tavafını yerine getirir. Fakat kafile kadının temizleneceği zamana kadar Mekke’de kalmayacaksa o zaman kadın hayızlı olduğu halde ziyaret tavafını yerine getirir.” (İbn Kayyım el-Cevziyye, İ’lâmu’l-Muvakkıîn, Beyrut, 1986, c. 3, s. 25-40)

Bize göre de en uygun görüş budur.

Âdetli kadınların ibadetleri hakkında geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.suleymaniyevakfi.org/ramazan-ve-oruc/detli-kadinin-orucu-ve-namazi.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Hayızlı kadın kabir ziyaret edebilir mi? Edebilirse abdest almak kaydı ile kabrin başında Kur'an okuyabilir mi, dua edebilir mi? 2009.08.18 205093
2 Erkek hocalar bir sohbet veya toplantıda abdest, gusül, hayız gibi taharet konularında kadınlara bilgi verebilirler mi? Bu caiz midir? 2009.08.12 9281
3 Âdeti biten kadın gusül abdesti almadan eşi ile birlikte olabilir mi? Birlikte olduktan sonra gusül alsa olur mu? Yoksa önce gusül abdesti alması mı gerekiyor? 2009.08.12 454908
4 Eşi ile ilişkiye girdikten sonra adet olan kadının gusül abdesti alması şart mıdır? 2009.08.12 116278
5 Kadınların adet dönemlerinde saçlarına kına yakmalarında bir mahzur var mıdır? Özellikle gusül abdesti açısından? 2009.08.12 64118
6 Lohusalık hali 40 günü geçmiş bulunuyor. Kanama kesilmedi. Temizlenip namaz kılmak için kanın kesilmesi mi beklenecek, yoksa 40 günden sonra kanama devam ettiği halde bile yıkanıp namaza mı başlanacak? 2009.08.12 56460
7 Kadının özel durumlarında birleşme olursa cezası ve tevbesi nedir? 2009.08.07 177860
8 Kadınlar adet hallerinde camiye girebilirler mi? 2010.02.13 78341
9 Eşimin adet süresi doldu ve bittiğine dair gelen akıntı geldi ve yıkanıp temizlendi. Fakat bir müddet sonra tekrar kan geldiğini fark etti. Âdeti devam mı ediyor? Nasıl hareket edecek? 2010.03.24 79629
10 Kadınlar âdetlerinin sonuna geldiklerinde lekelenme kesildiği zaman mı, yoksa beyaz akıntı geldiği zaman mı gusül alırlar? 2010.10.19 132603
11 Kadın âdetli iken imam nikâhı kıyılabilir mi? 2011.02.02 113703
12 Sahîh-i Buhârî’de Peygamberimizin müminin necis olmayacağını bildirdiği rivayet edilmiş. Peki, âdetli kadın için bu konu farklı mıdır? Müşrik, kâfir ve münafıklar pistirler; ama İslam manen onları temizliyor. O zaman âdetli kadın niçin manen pis sayılıyor? İslam’dan mı çıkıyor? Bu konuda açıklama yaparsanız memnun olurum. 2011.06.30 11013
13 Spiralden dolayı adet zamanından önce gelen kanamalar namaz kılmaya engel midir? 2011.11.17 35411
14 Adetli kadınların tırnak kesmeleri veya vücut temizliği yapmaları caiz midir? 2012.11.20 96645
15 Aylık düzenli hayız (adet) dönemimi tamamladıktan 6 gün sonra tekrar hayız olmaya başladım ve bu da 7 gün sürdü. Sonra tekrar 7-8 gün sonra hayız olmaya başladım. Dolayısıyla namaz kılıp kılmama konusunda kararsız kalıyorum. Benim bu durumum özürlü olmaya giriyor mu, yani namaz kılabilir miyim? Beni bu konuda aydınlatabilirseniz memnun olurum. 2009.11.04 42463
16 Hayızlı kadın o haliyle ziyaret tavafı yapabilir mi? 2009.08.13 34451