FETVALAR

SORU:

Müslümanlar ehlikitap kategorisine girerler mi? Teoride değil; pratikte namaz kılmayan, batılıların hayat tarzını yaşayan vs. ama kimlikte Müslüman olanlar da kendilerine kitap gelmiş kitap ehli değiller midir?

Tarih: 21 Ağustos 2019

CEVAP:

Kur’an’da “ehlikitap” ifadesi, Kur’an’dan önce kendilerine indirilmiş kitabın uzmanları için kullanılır. Sizin kast ettiğiniz anlamda yine önceki ümmetler için “kendilerine Kitap verilmiş olanlar” anlamına gelen “ûtulkitap” ifadesine yer verilir. Böyle düşünüldüğünde günümüz Müslümanları için de “kendilerine Kitap verilmiş kişiler” denilebilir. Ancak Kur’an’ın kendi mensupları için direkt böyle bir ifadesi yoktur.

Müslüman kelimesi Farsçadır. Kur’an’daki Arapça karşılığı “müslim” kelimesidir; “Allah’ın dinine teslim olan kişi” anlamına gelir. Allah’ın dinine teslim olmak, elbette dinin gereklerini yerine getirmekle olur.

Kur’an’da Rabbimizin insanları Kitap’la ilişkileri bakımından nasıl adlandırıp sınıflandırdığına dair ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkte bulunan “Kur’an’da Ûtu’l-Kitap ve Ehl-i Kitap Farkı” başlıklı yazıdan ulaşabilirsiniz:

www.suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirmalari/kuranda-utul-kitap-ve-ehl-i-kitap-farki.html


Etiketler: