FETVALAR

SORU:

Bir insan günlük ibadetlerini yapıyor ve günahlardan da sakınıyorsa ölüm anında imanını kaybetme olasılığı var mıdır?

Tarih: 14 Ağustos 2009

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında Allah Teâlâ’nın, kâfirleri ((Bakara, 2/264; Mâide, 5/67; Tevbe, 9/37; Nahl, 16/107.)) , fâsıkları ((Mâide, 5/108; Tevbe, 9/24, 80; Saff, 61/5; Münafıkûn, 63/6.)) , zâlimleri ((Bakara, 2/258; Âl-i İmrân, 3/86; Mâide, 5/51; En’âm, 6/144; Tevbe, 9/19, 109; Kasas, 28/50; Ahkâf, 46/10; Saff, 61/7; Cuma, 62/5.)) , yalancı ve nankörleri ((Zümer, 39/3.)) , aşırı giden yalancıları ((Mü’min, 40/28.)) ve ayetlerine inanmayanları ((Nahl, 16/104.)) yola getirmeyeceği görülmektedir. Çünkü onlar dalâleti seçmişlerdir. Bu yüzden Allah da onları dalâlette/sapıklıkta bırakır.

Fakat Allah, kendine yöneleni ((R’ad, 13/27; Şûrâ, 42/13.)), rızasını gözeteni ((Mâide, 5/16.)) ve yolunda gayret göstereni ((Ankebût, 29/69.)) de hidayete erdireceğini bildirmiş ve “kim Allah’a bağlanırsa kesinkes doğru yola iletilmiş olur” (Âl-i İmrân, 3/101.) demiştir. Çünkü bunlar, hidayeti seçmiş, onu istemekle kalmamış, gerekli gayreti de göstermiş kişilerdir. Bu yüzden Allah onları hidayete erdirmiştir.

Siz Allah’ın istediği gibi yaşamaya çalışırsanız son nefeste de Allah sizin yanınızda olur, imanınızı zayi etmez. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“İnanan, iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenler var ya,; onlara Rableri katında ödül vardır. Üstlerinde ne bir korku olacak, ne de üzüleceklerdir. (Bakara, 2/277)

Ölüm anında şeytan insana Allah’ı inkar etmesini mi telkin ediyor?


Etiketler: