Tasavvuf-Tarikat
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Tarikat dersi almak gerekli midir? 2010.04.07 11550
2 Keramet var mıdır? Varsa kimler keramet gösterebilir? 2010.08.24 10864
3 Evliya kimlere denir? Yüzü suyu hürmetine etmek dua caiz midir? 2010.11.05 10390
4 Türbelerde yatan zatların yüzü suyu hürmetine dua edilebilir mi? 2016.11.01 422
5 Hz. Ömer, yağmur duasında Hz. Abbas’ı vesile edinmiş midir? 2011.09.30 6870
6 Velilerden himmet istemek caizdir diyenlere ne demek gerekir? 2010.03.05 10809
7 Ahkaf Suresinin 5. ayetinden neler anlamamız gerekiyor? 2010.09.04 5666
8 Şeyhlerinin kurtarıcılığına inanan kişilerin durumu ne olacak? 2014.06.13 5656
9 Tasavvuftaki vahdet-i vücud inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.26 6587
10 İbn Arabi ve vahdet-i vücud görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? 2010.03.13 10081
11 Bir lokma, bir hırka anlayışı İslam’a uygun mudur? 2010.08.04 5385
12 Tam bir bilgi sahibi olmadan tarikat mensuplarını eleştirmek doğru mu? 2010.10.04 6258
13 Tasavvufta yoğun bir şekilde ele alınan nefsin mertebeleri nelerdir? 2010.10.13 7392
14 Aracılık şirk midir, yoksa Allah’ın kesin bir emri mi? 2011.01.07 7472
15 Takva nedir? Müslüman olmayanın takvalı olması mümkün müdür? 2011.03.07 4192
16 Takvalı olmak ne demektir? Kişi nasıl takva sahibi olur? 2011.01.22 6264
17 Siz tasavvuf ve tarikat mensuplarına kafir mi diyorsunuz? 2011.02.22 6670
18 Tarikatlardaki kutup ve gavs inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.02.26 7875
19 Hızır Aleyhisselamın ruhaniyetinden yardım istenilir mi? 2016.12.14 436
20 Yetiş ya gavs-ı azam demenin hükmü nedir? 2011.04.27 20531
21 Hakikat-i Muhammediye inancı nedir, bilgi verir misiniz? 2011.02.28 7743
22 Tarikatlardaki insan-ı kamil kavramı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.03.02 4545
23 Silsile nedir? Onunla ibadet ve dua edilir mi? Şifa niyetiyle okunur mu? 2011.04.01 7346
24 Tarikat şeyhleri Allah ile insanlar arasında elçi midirler? 2011.03.16 6806
25 Tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin esas görevi ne olmalıdır? 2011.07.13 7879
26 Ölmüş velilerin ruhları kınından çıkmış kılıç gibi mi olur? 2015.03.10 1969
27 “Sadıklarla beraber olun.” ayeti şeyhlere tabi olmayı mı gerektiriyor? 2012.02.08 6392
28 Bir alimin yolundan gitmek, ona tabi olmak yanlış mı? 2012.01.31 4934
29 Vekil kelimesinin insanlar için kullanılması doğru mu? 2014.03.17 2353
30 Tarikat mensupları hangi amaçlarla rabıta yapıyorlar? 2011.04.06 5560
31 Rabıta yapılan şeyhler bir nevi putlaştırılmış olmuyorlar mı? 2012.03.13 5314
32 Tarikatlarda yapılan rabıta Kur’an’ın tevhid anlayışına ters midir? 2013.01.28 7253
33 İbadetlerine çok dikkat eden; ama rabıta da yapan kişinin durumu nedir? 2016.10.24 492
34 Rabıta yaptığımız zamanlardaki namazlarımızı yeniden mi kılmalıyız? 2011.03.29 8079
35 Tarikat mensuplarının kendi usullerince zikir yapmaları sakıncalı mı? 2011.05.12 7460
36 Bakara suresi 200. ayet tarikatlardaki sesli zikire delil olur mu? 2012.05.17 8663
37 Bize “din” diye anlatılan şeylerin doğrusunu yanlışından nasıl ayırabiliriz? 2011.10.04 12521
38 Din konusunda kime inanacağımızı şaşırdık. Doğruyu nasıl bulacağız? 2012.02.10 6604
39 Tarikat ve cemaatleri eleştirmek gayretullaha dokunurmuş, doğru mu? 2012.12.11 6420
40 Mevlana Celaleddin Rumi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 2014.01.08 6155
41 Mevlana kelimesini insanlar için kullanmakta bir sakınca var mı? 2014.03.14 5190
42 İnancında yanlışlık olduğunu düşündüğümüz kişilere nasıl davranmalıyız? 2014.06.09 3419
43 Said Nursi’nin kitaplarının devlet tarafından basılması doğru mu? 2014.03.24 4465