Tasavvuf-Tarikat
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Tarikat dersi almak gerekli midir? 2010.04.07 11398
2 Keramet var mıdır? Varsa kimler keramet gösterebilir? 2010.08.24 10676
3 Evliya kimlere denir? Yüzü suyu hürmetine etmek dua caiz midir? 2010.11.05 10215
4 Türbelerde yatan zatların yüzü suyu hürmetine dua edilebilir mi? 2016.11.01 279
5 Hz. Ömer, yağmur duasında Hz. Abbas’ı vesile edinmiş midir? 2011.09.30 6698
6 Velilerden himmet istemek caizdir diyenlere ne demek gerekir? 2010.03.05 10654
7 Ahkaf Suresinin 5. ayetinden neler anlamamız gerekiyor? 2010.09.04 5549
8 Şeyhlerinin kurtarıcılığına inanan kişilerin durumu ne olacak? 2014.06.13 5509
9 Tasavvuftaki vahdet-i vücud inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.26 6414
10 İbn Arabi ve vahdet-i vücud görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? 2010.03.13 9948
11 Bir lokma, bir hırka anlayışı İslam’a uygun mudur? 2010.08.04 5258
12 Tam bir bilgi sahibi olmadan tarikat mensuplarını eleştirmek doğru mu? 2010.10.04 6144
13 Tasavvufta yoğun bir şekilde ele alınan nefsin mertebeleri nelerdir? 2010.10.13 7248
14 Aracılık şirk midir, yoksa Allah’ın kesin bir emri mi? 2011.01.07 7314
15 Takva nedir? Müslüman olmayanın takvalı olması mümkün müdür? 2011.03.07 4047
16 Takvalı olmak ne demektir? Kişi nasıl takva sahibi olur? 2011.01.22 6119
17 Siz tasavvuf ve tarikat mensuplarına kafir mi diyorsunuz? 2011.02.22 6539
18 Tarikatlardaki kutup ve gavs inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.02.26 7719
19 Yetiş ya gavs-ı azam demenin hükmü nedir? 2011.04.27 20203
20 Hakikat-i Muhammediye inancı nedir, bilgi verir misiniz? 2011.02.28 7556
21 Tarikatlardaki insan-ı kamil kavramı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.03.02 4413
22 Silsile nedir? Onunla ibadet ve dua edilir mi? Şifa niyetiyle okunur mu? 2011.04.01 7207
23 Tarikat şeyhleri Allah ile insanlar arasında elçi midirler? 2011.03.16 6672
24 Tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin esas görevi ne olmalıdır? 2011.07.13 7743
25 Ölmüş velilerin ruhları kınından çıkmış kılıç gibi mi olur? 2015.03.10 1833
26 “Sadıklarla beraber olun.” ayeti şeyhlere tabi olmayı mı gerektiriyor? 2012.02.08 6199
27 Bir alimin yolundan gitmek, ona tabi olmak yanlış mı? 2012.01.31 4793
28 Vekil kelimesinin insanlar için kullanılması doğru mu? 2014.03.17 2239
29 Tarikat mensupları hangi amaçlarla rabıta yapıyorlar? 2011.04.06 5432
30 Rabıta yapılan şeyhler bir nevi putlaştırılmış olmuyorlar mı? 2012.03.13 5185
31 Tarikatlarda yapılan rabıta Kur’an’ın tevhid anlayışına ters midir? 2013.01.28 7060
32 İbadetlerine çok dikkat eden; ama rabıta da yapan kişinin durumu nedir? 2016.10.24 339
33 Rabıta yaptığımız zamanlardaki namazlarımızı yeniden mi kılmalıyız? 2011.03.29 7931
34 Tarikat mensuplarının kendi usullerince zikir yapmaları sakıncalı mı? 2011.05.12 7316
35 Bakara suresi 200. ayet tarikatlardaki sesli zikire delil olur mu? 2012.05.17 8441
36 Bize “din” diye anlatılan şeylerin doğrusunu yanlışından nasıl ayırabiliriz? 2011.10.04 12136
37 Din konusunda kime inanacağımızı şaşırdık. Doğruyu nasıl bulacağız? 2012.02.10 6426
38 Tarikat ve cemaatleri eleştirmek gayretullaha dokunurmuş, doğru mu? 2012.12.11 6253
39 Mevlana Celaleddin Rumi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 2014.01.08 5955
40 Mevlana kelimesini insanlar için kullanmakta bir sakınca var mı? 2014.03.14 4964
41 İnancında yanlışlık olduğunu düşündüğümüz kişilere nasıl davranmalıyız? 2014.06.09 3307
42 Said Nursi’nin kitaplarının devlet tarafından basılması doğru mu? 2014.03.24 4317