Tasavvuf-Tarikat
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Tarikat dersi almak gerekli midir? 2010.04.07 11456
2 Keramet var mıdır? Varsa kimler keramet gösterebilir? 2010.08.24 10763
3 Evliya kimlere denir? Yüzü suyu hürmetine etmek dua caiz midir? 2010.11.05 10304
4 Türbelerde yatan zatların yüzü suyu hürmetine dua edilebilir mi? 2016.11.01 352
5 Hz. Ömer, yağmur duasında Hz. Abbas’ı vesile edinmiş midir? 2011.09.30 6785
6 Velilerden himmet istemek caizdir diyenlere ne demek gerekir? 2010.03.05 10737
7 Ahkaf Suresinin 5. ayetinden neler anlamamız gerekiyor? 2010.09.04 5606
8 Şeyhlerinin kurtarıcılığına inanan kişilerin durumu ne olacak? 2014.06.13 5581
9 Tasavvuftaki vahdet-i vücud inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.26 6497
10 İbn Arabi ve vahdet-i vücud görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? 2010.03.13 10017
11 Bir lokma, bir hırka anlayışı İslam’a uygun mudur? 2010.08.04 5327
12 Tam bir bilgi sahibi olmadan tarikat mensuplarını eleştirmek doğru mu? 2010.10.04 6204
13 Tasavvufta yoğun bir şekilde ele alınan nefsin mertebeleri nelerdir? 2010.10.13 7313
14 Aracılık şirk midir, yoksa Allah’ın kesin bir emri mi? 2011.01.07 7391
15 Takva nedir? Müslüman olmayanın takvalı olması mümkün müdür? 2011.03.07 4119
16 Takvalı olmak ne demektir? Kişi nasıl takva sahibi olur? 2011.01.22 6188
17 Siz tasavvuf ve tarikat mensuplarına kafir mi diyorsunuz? 2011.02.22 6602
18 Tarikatlardaki kutup ve gavs inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.02.26 7796
19 Hızır Aleyhisselamın ruhaniyetinden yardım istenilir mi? 2016.12.14 352
20 Yetiş ya gavs-ı azam demenin hükmü nedir? 2011.04.27 20361
21 Hakikat-i Muhammediye inancı nedir, bilgi verir misiniz? 2011.02.28 7643
22 Tarikatlardaki insan-ı kamil kavramı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.03.02 4479
23 Silsile nedir? Onunla ibadet ve dua edilir mi? Şifa niyetiyle okunur mu? 2011.04.01 7283
24 Tarikat şeyhleri Allah ile insanlar arasında elçi midirler? 2011.03.16 6737
25 Tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin esas görevi ne olmalıdır? 2011.07.13 7809
26 Ölmüş velilerin ruhları kınından çıkmış kılıç gibi mi olur? 2015.03.10 1906
27 “Sadıklarla beraber olun.” ayeti şeyhlere tabi olmayı mı gerektiriyor? 2012.02.08 6287
28 Bir alimin yolundan gitmek, ona tabi olmak yanlış mı? 2012.01.31 4861
29 Vekil kelimesinin insanlar için kullanılması doğru mu? 2014.03.17 2294
30 Tarikat mensupları hangi amaçlarla rabıta yapıyorlar? 2011.04.06 5496
31 Rabıta yapılan şeyhler bir nevi putlaştırılmış olmuyorlar mı? 2012.03.13 5248
32 Tarikatlarda yapılan rabıta Kur’an’ın tevhid anlayışına ters midir? 2013.01.28 7167
33 İbadetlerine çok dikkat eden; ama rabıta da yapan kişinin durumu nedir? 2016.10.24 427
34 Rabıta yaptığımız zamanlardaki namazlarımızı yeniden mi kılmalıyız? 2011.03.29 7994
35 Tarikat mensuplarının kendi usullerince zikir yapmaları sakıncalı mı? 2011.05.12 7382
36 Bakara suresi 200. ayet tarikatlardaki sesli zikire delil olur mu? 2012.05.17 8542
37 Bize “din” diye anlatılan şeylerin doğrusunu yanlışından nasıl ayırabiliriz? 2011.10.04 12321
38 Din konusunda kime inanacağımızı şaşırdık. Doğruyu nasıl bulacağız? 2012.02.10 6508
39 Tarikat ve cemaatleri eleştirmek gayretullaha dokunurmuş, doğru mu? 2012.12.11 6340
40 Mevlana Celaleddin Rumi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 2014.01.08 6057
41 Mevlana kelimesini insanlar için kullanmakta bir sakınca var mı? 2014.03.14 5098
42 İnancında yanlışlık olduğunu düşündüğümüz kişilere nasıl davranmalıyız? 2014.06.09 3362
43 Said Nursi’nin kitaplarının devlet tarafından basılması doğru mu? 2014.03.24 4395