Tasavvuf-Tarikat
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Tarikat dersi almak gerekli midir? 2010.04.07 11311
2 Keramet var mıdır? Varsa kimler keramet gösterebilir? 2010.08.24 10577
3 Evliya kimlere denir? Yüzü suyu hürmetine etmek dua caiz midir? 2010.11.05 10121
4 Hz. Ömer, yağmur duasında Hz. Abbas’ı vesile edinmiş midir? 2011.09.30 6620
5 Velilerden himmet istemek caizdir diyenlere ne demek gerekir? 2010.03.05 10566
6 Ahkaf Suresinin 5. ayetinden neler anlamamız gerekiyor? 2010.09.04 5482
7 Şeyhlerinin kurtarıcılığına inanan kişilerin durumu ne olacak? 2014.06.13 5427
8 Tasavvuftaki vahdet-i vücud inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.26 6329
9 İbn Arabi ve vahdet-i vücud görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? 2010.03.13 9873
10 Bir lokma, bir hırka anlayışı İslam’a uygun mudur? 2010.08.04 5184
11 Tam bir bilgi sahibi olmadan tarikat mensuplarını eleştirmek doğru mu? 2010.10.04 6084
12 Tasavvufta yoğun bir şekilde ele alınan nefsin mertebeleri nelerdir? 2010.10.13 7168
13 Aracılık şirk midir, yoksa Allah’ın kesin bir emri mi? 2011.01.07 7236
14 Takva nedir? Müslüman olmayanın takvalı olması mümkün müdür? 2011.03.07 3969
15 Takvalı olmak ne demektir? Kişi nasıl takva sahibi olur? 2011.01.22 6034
16 Siz tasavvuf ve tarikat mensuplarına kafir mi diyorsunuz? 2011.02.22 6474
17 Tarikatlardaki kutup ve gavs inancı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.02.26 7591
18 Yetiş ya gavs-ı azam demenin hükmü nedir? 2011.04.27 20049
19 Hakikat-i Muhammediye inancı nedir, bilgi verir misiniz? 2011.02.28 7467
20 Tarikatlardaki insan-ı kamil kavramı hakkında bilgi verir misiniz? 2011.03.02 4342
21 Silsile nedir? Onunla ibadet ve dua edilir mi? Şifa niyetiyle okunur mu? 2011.04.01 7138
22 Tarikat şeyhleri Allah ile insanlar arasında elçi midirler? 2011.03.16 6604
23 Tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin esas görevi ne olmalıdır? 2011.07.13 7670
24 Ölmüş velilerin ruhları kınından çıkmış kılıç gibi mi olur? 2015.03.10 1758
25 “Sadıklarla beraber olun.” ayeti şeyhlere tabi olmayı mı gerektiriyor? 2012.02.08 6093
26 Bir alimin yolundan gitmek, ona tabi olmak yanlış mı? 2012.01.31 4725
27 Vekil kelimesinin insanlar için kullanılması doğru mu? 2014.03.17 2178
28 Tarikat mensupları hangi amaçlarla rabıta yapıyorlar? 2011.04.06 5365
29 Rabıta yapılan şeyhler bir nevi putlaştırılmış olmuyorlar mı? 2012.03.13 5125
30 Tarikatlarda yapılan rabıta Kur’an’ın tevhid anlayışına ters midir? 2013.01.28 6956
31 İbadetlerine çok dikkat eden; ama rabıta da yapan kişinin durumu nedir? 2016.10.24 102
32 Rabıta yaptığımız zamanlardaki namazlarımızı yeniden mi kılmalıyız? 2011.03.29 7849
33 Tarikat mensuplarının kendi usullerince zikir yapmaları sakıncalı mı? 2011.05.12 7234
34 Bakara suresi 200. ayet tarikatlardaki sesli zikire delil olur mu? 2012.05.17 8341
35 Bize “din” diye anlatılan şeylerin doğrusunu yanlışından nasıl ayırabiliriz? 2011.10.04 11955
36 Din konusunda kime inanacağımızı şaşırdık. Doğruyu nasıl bulacağız? 2012.02.10 6334
37 Tarikat ve cemaatleri eleştirmek gayretullaha dokunurmuş, doğru mu? 2012.12.11 6152
38 Mevlana Celaleddin Rumi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 2014.01.08 5811
39 Mevlana kelimesini insanlar için kullanmakta bir sakınca var mı? 2014.03.14 4842
40 İnancında yanlışlık olduğunu düşündüğümüz kişilere nasıl davranmalıyız? 2014.06.09 3249
41 Said Nursi’nin kitaplarının devlet tarafından basılması doğru mu? 2014.03.24 4233