FETVALAR

SORU:

Tahrîm sûresinde "Bana Alîm ve Habîr olan Allah bildirdi" ibaresinin geçtiği ayet Kur'an dışı vahye örnek gösterilebilir mi?

Tarih: 23 Mart 2017

CEVAP:


Etiketler: